Kategoria: Artykuły

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Zabezpieczone: Responsa ad dubia – Kwestia celebracji “ad orientem”

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczone: Responsa ad dubia – Kwestia krzyża biskupiego

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Psalmodia i kontemplacja

Jednym z najprzedniejszych środków zjednoczenia z Bogiem jest dla duszy religijnej psalmodia, która dnia każdego towarzyszy Mszy św. Msza jest tą wielką modlitwą Chrystusa, mającą trwać aż do końca świata, podczas gdy On nie przestaje ofiarować się przez ręce swych kapłanów, a z serca Jego kapłańskiego i eucharystycznego wznosi się zawsze akt teandryczny miłości i ofiary, którego wartość, jako uwielbienia, wynagrodzenia, błagania i dziękczynienia, jest nieskończona. Psalmodia officii divini jest ową wielką,…
Czytaj dalej

Ecclesia orans

Już na na samym progu Dziejów Apostolskich napotykamy na Kościół modlący się: uprasza zesłanie Ducha św. (Dz 1, 14), porwany charyzmatycznym upojeniem umacnia się modlitwą na męczeństwo (Dz 4, 24), czuwa modląc się u drzwi Piotrowego więzienia (Dz 12, 5), wieńcem nieprzerwanym modlitw okala tajemnicę łamania chleba tworząc w ten sposób swoją liturgię (Dz 2, 42-46). Jako Oranta pojawia się Kościół Pierwotny…
Czytaj dalej

Pius XI o znaczeniu liturgii

12 grudnia 1935 r. papież Pius XI przyjął na audiencji opata Bernarda Capelle z opactwa Mont César w Lowanium (Belgia). Opat prosił Ojca św. o podanie dyrektyw i o słowa zachęty dla dzieła liturgicznego, które w Belgii ma wielu zapalonych zwolenników i propagatorów.Papież na powyższą prośbę odpowiedział następująco:„Obecnie wszędzie (wierni) zajmują się liturgią, ale nie zawsze tak, jak potrzeba i wedle Naszych życzeń. Kładzie się bowiem często…
Czytaj dalej

Ritus Servandus rytu mszalnego z 1965 r.

Równocześnie z nowym obrzędem Mszy św. światło dzienne ujrzał nowy Ritus Servandus, będący dokumentem regulującym szczegółowe wykonywanie czynności podczas Mszy św.[1] Dla komplementarności powyższego opisu Mszy św., należy zająć się także tym dokumentem, obrazującym formę sprawowania Mszy św. według Missale Romanum z 1965 r.Kapłan mający sprawować Mszę św. miał przed przystąpieniem do niej pomodlić się prywatnie w miejscu, w którym miała być ona celebrowana[2]. Następnie w zakrystii…
Czytaj dalej

Laik i liturgia

Chcąc z zainteresowaniem śledzić poniższe wywody niemieckiego pisarza o laikacie i liturgii, dobrze będzie chwilę zastanowić się nad znaczeniem, jakie my Polacy dajemy wyrażeniu „laik“. Zazwyczaj używamy słowa „laik“ w przeciwstawieniu do fachowca. Albo też „laik“ znaczy tyle, co człowiek świecki w przeciwstawieniu do duchownego, do kleru.Tymczasem autor poniższego artykułu wykazuje, że laik – co do słowa i pojęcia – ma znaczenie wprost święte, bo określa członka „laosu“, czyli ludu Bożego.Jeżeli ruch liturgiczny…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę