Kategoria: Artykuły

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ryt anglikański

4 listopada 2009 r. papież Benedykt XVI ogłosił konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus, w której zezwolił na tworzenie tzw. ordynariatów personalnych dla duchowieństwa i wiernych świeckich konwertujących z Kościoła Anglii, którzy uznając w pełni zwierzchnictwo papieża pragną jednocześnie zachować elementy własnej tradycji liturgicznej. Wkrótce potem powstały pierwsze ordynariaty w Anglii, Szkocji i Walii, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Tym samym zrodziła się potrzeba znalezienia nowej…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna w Święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, przypominamy, że:Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 192′-193′).Wymawiając imię: Michał, Gabriel i/lub Rafał (w jakiejkolwiek formie) czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).Odmawia się Chwała (MR, s. 192″).Prefacją mszalną jest prefacja o Aniołach (nr 63).Modlitwami eucharystycznymi, które można odmówić jest…
Czytaj dalej

W Mszy Świętej otrzymuje się łaski, o które nawet się nie prosi

Oprócz łask, o które prosimy podczas Mszy Świętej, otrzymujemy z nieskończonej dobroci Boga wiele innych, o których nawet nie myślimy. Święty Hieronim zapewnia nas o tym w następujących słowach:Absque dubio dat nobis Dominus, quod in Missa petimus, et quod magis est, sæpe dat, quod non petimus.Można zatem z wszelką pewnością powiedzieć, że Msza Święta jest słońcem przyświecającym rodzajowi ludzkiemu i rozrzucającym swoje promienie tak na dobrych, jak na złych. Nie ma bowiem…
Czytaj dalej

ORDO MISSAE – MISSALE CARTUSIENSE (1981)

Prezentujemy Państwu przedruk z Mszału Kartuskiego z 1981 r.(w przedruku pominięto II, III i IV Modlitwę Eucharystyczną oraz wszelkie prefacje)MISSALE CARTUSIENSEPATRIS D. ANDREÆPRIORIS CARTUSIÆET TOTIUS ORDINIS MINISTRI GENERALIS STUDIO ET CURA EDITUMTYPIS MAIORIS CARTUSIÆ 1981RITUS INITIALESACCESSUS AD ALTARE.In Missa lecta, sacerdos ante medium altare paululum stat, mentem elevans ad Deum. Tunc altare osculatur, et signum crucis facit dicens secreto:In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.…
Czytaj dalej

Duch Święty w liturgii

Nie uchwytujemy dostatecznie działania Ducha Świętego w ekonomii życia Kościoła. Ono nam uchodzi, bo istota jego należy do porządku czysto nadprzyrodzonego. A jednak nic, absolutnie nic się nie dzieje bez Jego impulsu. Nie możemy nawet wymienić Imienia Jezus z miłością bez pomocy Ducha Świętego, który w nas wlewa tchnienie nadprzyrodzone, pozwalające nam wymówić z wiarą to święte Imię.Świat nadprzyrodzony staje się nam niedostępny, jeżeli wiara nie działa w nas. Jest to podstawowa…
Czytaj dalej

Post eucharystyczny

Praktyka postu eucharystycznego w Kościele katolickim polega na obowiązku powstrzymania się przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej od spożywania jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa (kan. 919 § 1 KPK). Jednak Jezus Chrystus udzielił Komunii świętej swoim Apostołom podczas uczty, zatem nie mieli oni obowiązku zachowania postu eucharystycznego. Skąd więc się wzięła praktyka takiego postu w Kościele? Prawo odnośnie do sakramentów zostało zdefiniowane…
Czytaj dalej

Prymat Boga w liturgii

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba zabiegać o prymat Boga w liturgii, która – jak wiadomo – jest Jego celebracją. Co to jednak oznacza, że konstytutywną cechą liturgii jest jej zakotwiczenie w życiu Trójjedynego? Pytanie to jest o tyle istotne, o ile tematyka poniższej publikacji nie może zostać zawężona jedynie do przedstawienia horyzontalnej wizji liturgii, bo takowa wizja nie odpowiada terminowi, do której się ją odnosi. Pytając o liturgię, pyta się bezpośrednio o Boga. Warto…
Czytaj dalej

Parafia w duchu liturgicznym

W parafiach o natężonym życiu nadprzyrodzonym jakież jest to znamienne i wzruszające skupianie się parafian wokół proboszcza w czasie ofiary Mszy Świętej! Nie w roli widzów, niemych świadków, bezmyślnych uczestników i przygodnych słuchaczy. W takiej parafii wierni znają układ Mszy św., zdają sobie sprawę z odpowiednich jej części, łączą się z kapłanem, z jego modlitwami i intencjami, biorą głęboki udział w obrzędach i przeżywają je. W takiej parafii lud towarzyszy proboszczowi…
Czytaj dalej

Zgłębiając ducha liturgii: Ofiara Melchizedeka (3)

W anamnezie kanonu rzymskiego, czyli dzisiejszej I Modlitwy Eucharystycznej, kapłan prosi, aby sprawowana przez niego ofiara była przyjęta, jak ta ofiara, którą złożył Melchizedek, nazywany kapłanem[1]. Warto więc na wstępie do tej publikacji przybliżyć biblijną perykopę na ten temat:,,Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony…
Czytaj dalej

Zgłębiając ducha liturgii: Ofiara Abrahama (2)

W anamnezie kanonu rzymskiego, czyli dzisiejszej I Modlitwy Eucharystycznej, kapłan prosi, aby sprawowana przez niego ofiara była również przyjęta, jak dar Abrahama[1]. Ofiara Abrahama wespół z ofiarą Kaina i Abla, została opisana w pierwszej Księdze Pisma Świętego i na wstępie tej refleksji, warto ten opis sobie przypomnieć:,,Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę