Kategoria: Artykuły

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – “Kyriale simplex” i “Cantus”

Pierwszymi księgami liturgicznymi, dostosowanymi do sprawowania liturgii, której odnowienie zapowiedziano, a które to zapowiedzi zrealizowano na początku 1965 r., były “Kyriale simplex” oraz “Cantus” – dwie księgi dotyczące śpiewów mszalnych. Zostały one wydane dn. 14 grudnia 1964 r[1].Pierwszą z nich, jak wspomniano, było Kyriale simplex, zawierające części stałe Mszy św.[2] Księga ta została wydana z myślą o kościołach parafialnych, przedstawiając zwyczajne (i proste) gregoriańskie melodie części stałych[3]. Były…
Dowiedz się więcej

Do kogo wspólnota zwraca się ze swymi prośbami? – Rozważania o liturgii

Wspólne kapłaństwo wszystkich wiernych znajduje swoje szczególne odzwierciedlenie w modlitwie powszechnej. Należy więc dlatego zwrócić szczególną uwagę na to, do kogo wspólnota zwraca się w modlitwie (por. Tertulian, Adversus Marcionem IV, 9 ( CCSL 1, 560); Orygenes, Disputatio cum Heracleida 4, 24 ( SCr 67, 62); Statuta Conciliii Hipponensis breviata 21 ( CCSL 149, 39): do Ojca przez Syna w Duchu Świętym*. Intencje kierowane do Chrystusa wymagają więc wyjaśnienia. Jest rzeczą jasną, że Kościół-Oblubienica może również zwracać…
Dowiedz się więcej

Teologia II Modlitwy Eucharystycznej: Konsekracja

Qui cum Passióni voluntárie traderétur, accépit panem et grátias agens fregit, dedítque discípulis suis, dicens:ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc:BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.Símili modo, postquam cenátum…
Dowiedz się więcej

Czterdzieści dni? Początek i koniec wielkanocnego czasu pokuty – Rozważania o liturgii

Rozpoczęcie i zakończenie czasu przygotowania do Świąt Wielkanocnych było na przestrzeni wieków różne i nie brakowało prób ujednolicenia tych dwóch terminów.Do ostatniej reformy liturgicznej przed Środą Popielcową występowały jeszcze trzy Niedziele: “Septuagesima”, “Sexagesima” i “Quinquagesima”. Te niedziele w liturgii odzwierciedlało to, iż noszono fioletowe paramenta liturgiczne i nie odśpiewywano hymnu “Gloria”, ani aklamacji “Alleluia”. Już sama barwa fioletowa wyraźnie wskazywała na pokutny charakter tego czasu, który istniał jeszcze wtedy, gdy przedpoście…
Dowiedz się więcej

Wielki Tydzień – Zestawienie obrzędów

NIEDZIELA PALMOWA Pre-1955 NIEDZIELA PALMOWA 1955 NIEDZIELA PALMOWA 2002 Poprzedza ją aspersja. Opuszcza się aspersję. Lud w kościele. Gałązki zakryte na stole po stronie epistoły lub na środku przed ołtarzem. Lud w kościele głównym lub w mniejszym. Gałązki zakryte na stole w prezbiterium lub w rękach wiernych. Lud mniejszym kościele lub poza głównym kościołem. Wierni trzymają gałązki w rękach Fioletowa kapa; Dk. i Sdk. ­­– podwinięte ornaty. Czerwona…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Normy oparte na dydaktyczno-duszpasterskim charakterze liturgii (art. 19-20 i 33-36)

Oprócz hierarchicznego i wspólnotowego charakteru Liturgii, należy zwrócić uwagę na dwie inne cechy, a mianowicie na jej duszpasterski charakter oraz moc dydaktyczną, które Konstytucja bierze bardzo trafnie pod uwagę w kontekście reformy liturgicznej.Duszpasterska natura LiturgiiLiturgia, przede wszystkim będąc kultem sama w sobie, zmierza do uwielbienia Boga. Jednocześnie i ze swej natury zmierza do uświęcania ludzi i faktycznie to czyni. Jak głosi Konstytucja: „w Liturgii najskuteczniej osiąga się uświęcenie człowieka…
Dowiedz się więcej

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – Instrukcja “Inter oecumenici”

Modyfikacje, o których była mowa w poprzednich postach serii (związanych z “Sacram Liturgiam” oraz modyfikacji obrzędów Komunii św.), znalazły swoje odzwierciedlenie w wydanej dn. 26 września 1964 r. pierwszej instrukcji wykonawczej do Konstytucji o Liturgii Świętej, której obowiązywanie nastąpiło dopiero dn. 7 marca 1965 r.[1] Na jej mocy dokonano znacznych zmian w obrzędzie Mszy św., które opierały się w głównej mierze na uproszczeniach poszczególnych ceremonii[2].Przede wszystkim zaznaczono, że należy odejść do praktyki, wedle której celebrans…
Dowiedz się więcej

Msza święta jako Ofiara? Głos z V wieku – Rozważania o liturgii

Teodoret z Kyrrhos (+ok. 460) był mnichem w pobliżu syryjskiej Apamei. Od 432 r. był on również biskupem Kyrrhos, leżącego dzisiaj na terenach północnej Syrii. Został on obdarzony anatemą w 449 r. podczas tzw. synodu zbójeckiego, zaś dwa lata później w 451 r. przywrócono mu dobre imię [został zrehabilitowany – przyp. tłum]. Według obecnej wiedzy jest on uważany za ortodoksyjnego biskupa. Kościoły wschodnie czczą go jako świętego. Wśród wielu dzieł…
Dowiedz się więcej

Pożegnanie śpiewu “Alleluja”

Po Nieszporach w sobotę przed niedzielą 70tnicą rubryka w brewiarzu rzymskim każde dodać dwa razy “Alleluia” do “Benedicamus Domino” (i tyleż do “Deo gratias”). Tak ma być i wtedy, gdyby na tę sobotę przypadło święto uroczyste np. Święto Matki B. Gromnicznej. Potem jest objaśnienie dalsze, że odtąd aż do W. Soboty nie mówi się (śpiewa) Alleluia nigdzie ani w brewiarzu ani we mszale. Na pierwszy rzut oka małoznaczący przepis, szczegół, którego my, nowożytnych czasów dzieci nie odczuwamy ani nie rozumiemy. Nie przypuszczamy…
Dowiedz się więcej

Od Starozapustnej do Wielkiej Nocy

Jakie znaczenie ma dla nas dziś wielki post? Czy długi ten okres posiada jeszcze obecnie sens istotny? Takie pytania, często słyszane, zrodziło rosnące uświadomienie liturgiczne. A z drugiej strony młodzi wołają: Wróćcie nam Wielkanoc! – Zdajmy sobie z tego sprawę, że istotny wpływ na nasz byt chrześcijański wywierają: wielkanocna wiara w zmartwychwstanie, wielkanocna radość i nadzieja. Ponieważ zaś tajemnice świąt roku kościelnego stają się…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę