Kategoria: Teologia eucharystyczna w hymnie “Pange Lingua”

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wprowadzenie – Tajemnica Przeistoczenia. O potetyckim zawarciu teologii eucharystycznej w hymnie “Pange lingua”

WPROWADZENIEIstnieje taka scena w sztuce pt. „Autos sacramentales” hiszpańskiego, barokowego dramaturga, Calderóna de la Barci (1600-1681)[1], w której święci Doktorzy Kościoła: Augustyn, Ambroży, Hieronim, Grzegorz i Tomasz z Akwinu zostają wezwani na konkurs śpiewu. Nagroda powinna zostać przekazana temu, kto najtrafniej ułoży wersy do tajemnicy krzyża lub Eucharystii. Dla potrzeb tego konkursu św. Tomasz napisał swój własny hymn pt. „Pange lingua”[2] – w nagrodę za ten utwór otrzymał złote…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę