Kategoria: Ryty liturgiczne

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Rola wody w rytach wschodnich – Część III (inne święcenia wody i praktyki związane z wodą)

Inne poświęcenia wodyRyty wschodnie przewidują poświęcenie wody na inne okazje – ryt bizantyjski nazwie to małym poświęceniem wody, u Koptów jest to bardziej złożone. W rycie bizantyjskim małe poświęcenie wody może odbywać się na początku każdego miesiąca (tradycja grecka), w wigilie lub w samym dniu święta patronalnego parafii, w trakcie pielgrzymki przechodzącej przy źródle wody, w święto Procesji Krzyża obchodzonego 1 sierpnia itp. Małe poświęcenie…
Czytaj dalej

Rola wody w rytach wschodnich – Część II (Objawienie Pańskie)

UWAGA: TEKST JEST PISANY Z PERSPEKTYWY TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJNa całym chrześcijańskim Wschodzie to święto, obchodzone 6 stycznia, utożsamiane jest z Chrztem Pańskim – w przypadku Ormian równocześnie z Narodzeniem Chrystusa, zgodnie ze starszą praktyką. Przez to wszystkie ryty wschodnie przewidują obrzęd wielkiego poświęcenia wody. Przypomina on – chyba najbardziej w rytach bizantyjskim i koptyjskim – poświęcenie wody chrzcielnej. Jest to tak ważny i głęboki rytuał, iż często podaje się go jako najlepszy…
Czytaj dalej

Formularz Mszy św. o świętym Franciszku z Mszału Franciszkańskiego (1974)

Prezentujemy Państwu formularz mszalny o świętym Franciszku z Asyżu z Mszału Franciszkańskiego wydanego po II Soborze Watykańskim (s. 216-223). Testy czytań mszalnych oraz psalmu podajemy w języku narodowym.DIE 4 OCTOBRISS. P. N. FRANCISCIDiaconoiTrium Ordinum FundatorisSOLEMNITASANT. AD INTROITUMGaudeamus omnes in Domino,diem festum celebrantes sub honore beati Patris Francisci,de cuius sollemnitate gaudent Angeli,et collaudant Filium Dei.COLLECTADeus, qui seraphico Patri Francisco, paupertate et humilitate Christo configurari tribuisti, concede ut, per…
Czytaj dalej

Ryt anglikański

4 listopada 2009 r. papież Benedykt XVI ogłosił konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus, w której zezwolił na tworzenie tzw. ordynariatów personalnych dla duchowieństwa i wiernych świeckich konwertujących z Kościołów tradycji anglikańskiej, kórzy uznając w pełni zwierzchnictwo papieża pragną jednocześnie zachować elementy własnej tradycji liturgicznej. Wkrótce potem powstały pierwsze ordynariaty w Anglii, Szkocji i Walii, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Tym samym zrodziła się potrzeba znalezienia…
Czytaj dalej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – IV ME

PREX EUCHARISTICA IVHaec Prex dici potest in omni Missa praeterquam in sollemnitatibus et infra octavam quando fit de ea.Sacerdos exspectat donec omnes ad praefationem in silentio audiendam sint parati. Quam introducit, manus ante umeros tenens, dicendo:V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.V. Sursum corda.R. Habémus ad Dóminum.V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.R. Dignum et iustum est.Vere dignum est tibi grátias ágere, vere iustum est te glorificáre, Pater sancte, quia…
Czytaj dalej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – III ME

PREX EUCHARISTIA IIIManibus modo crucifixi extensis.In concelebratione, solus celebrans principalis dicit:Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti operánte virtúte, vivíficas et sanctíficas univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis ortu usque ad occásum oblátio munda offerátur nómini tuo.Manibus super oblata expansis.In concelebratione, omnes simul dicunt:Súpplices ergo…
Czytaj dalej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – II ME

PREX EUCHARISTICA IIHaec Prex semper dici potest, sive cum praefatione propria, sive cum praefatione Missae convenienti. Sed in sollemnitatibus et diebus infra octavam quando fít de ea, tantum adhiberi potest cum praefatione propria Missae diei.Sacerdos exspectat donec omnes ad praefationem in silentio audiendam sint parati. Quam introducit, manus ante umeros tenens, dicendo:V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.V. Sursum corda.R.…
Czytaj dalej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – I ME

PREX EUCHARISTICA – PREX EUCHARISTICA IProfunde inclinatus, manibus iunctis.In concelebratione, solus celebrans principalis dicit:Te ígitur, clementíssime Pater, per Iesum Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices rogámus ac pétimus, uti accépta hábeas et benedícas (Erigens se signat semel super panem et calicem simul.) hæc dona, + hæc múnera, hæc sancta sacrifícia illibáta, (Manibus modo crucifixi extensis.)in primis, quæ tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta Cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre…
Czytaj dalej

Prefacje Mszału Kartuskiego – O zmarłych

PRAEFATIO DEFUNCTORUMVere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.In quo nobis spes beatae resurrectiónis effúlsit, ut, quos contrístat certa moriéndi condício, eósdem consolétur futúræ immortalitátis promíssio.Tuis enim fidélibus, Dómine, vita mutátur, non tóllitur, et, dissolúta terréstris huius incolátus domo, ætérna in cælis habitátio…
Czytaj dalej

Prefacje Mszału Kartuskiego – O Świętych

PRAEFATIO DE SANCTISVere dignum et iustum est nos tibi semper, Pater omnípotens, offérre hymnum et laudatiónis promé-re cánticum, per Iesum Christum Dóminum nostrum.Quia in Sanctis tuis plenitúdinem Fílii admirámur, et virtútem Spíritus Sancti percípimus, communicántes caritáti eórum qui vixérunt ad laudem glóriæ tuæ.Quaprópter cum frequéntia Angelórum et imménsa turba beatórum, te fontem omnis sanctitátis laudámus, iucúnde canéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus…

Przetłumacz stronę