Kategoria: Ryt cysterski

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ze średniowiecznej liturgii cysterskiej – kwestia binowania Mszy św.

Jednym z rytów zakonnych Kościoła jest liturgia cysterska. O jej średniowiecznym kształcie można dowiedzieć się chociażby z dzieła Usus antiquiores ordinis  Stefana Hardinga, opata cysterskiego w Opactwie Citeaux, który żył między 1059 a 1134 r. Na łamach tego dzieła opat opisywał między innymi dni w roku liturgicznym, w które wolno było mnichom binować Mszę św., to znaczy: odprawiać jednego dnia dwie liturgie mszalne. Poniższy wpis ma za cel ukazania…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę