Site icon Z pasji do liturgii

Informacje z życia Kościoła: konferencja naukowa na temat świątyni w Warszawie

„Oto przybytek Boga z ludźmi” (Ap 21, 3) Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze

Kiedy: 14-15 maja 2024 roku

Gdzie: ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

Szanowni Państwo, proponowana dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa ma spełniać dwa podstawowe kryteria: interdyscyplinarności oraz umiejętności transpozycji założeń teoretycznych na praktykę życia Kościoła. Zależy nam na ukazaniu tematu z perspektywy różnych dziedzin, również tych niebezpośrednio teologicznych jak architektura czy muzyka. Z jednej strony współczesna teologia, uprawiana sektorowo, wykazuje często niewielką zdolność do dialogu pomiędzy swoimi subdyscyplinami, chociaż posiadają one ten sam przedmiot materialny. Z drugiej strony nieoczywista okazuje się także komunikacja pomiędzy refleksją teologiczną a potrzebą konkretnych rozwiązań duszpasterskich. Proponowany temat konferencji ma w zamyśle stać się zarówno przestrzenią dialogu interdyscyplinarnego, jak również miejscem wypracowywania konkretnych kryteriów rozwiązań praktycznych, których wartość byłaby wzmocniona wieloaspektowością ujęcia problemu.

Temat świątyni potencjalnie daje przestrzeń do bardzo wielu punktów widzenia. Wśród nich są nauki biblijne, patrologia, historia Kościoła, liturgika, teologia dogmatyczna, a także teologia moralna, nie wyłączając duchowości. Jest w końcu przestrzeń dla historii architektury i sztuki, literatury, a także dla muzyki. To wszystko sprawia, że spotkanie ma szansę zgromadzenia specjalistów różnych dziedzin, ale wokół tematu, który dla wszystkich jest znaczący, a nie poboczny. 
 
Ponadto w dobie rozpowszechnionego indywidualizmu, również w podejściu do życia duchowego, a także kryzysu instytucji religijnej, proponowany temat międzynarodowej konferencji naukowej ma szansę stać się odpowiedzią poprzez ukazanie Bożego zamysłu zbawienia w jego ciągłości, od zapowiedzi starotestamentalnych aż po ostateczną realizację na końcu czasów. Odpowiedź ta potrzebuje swojego konkretnego wyrazu również dzisiaj, w stosunku do współczesnego człowieka w jego konkretnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.
 
W sesji plenarnej udział wezmą:
  • Ks. prof. Renato De Zan, emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz Instytutu Liturgiki Pastoralnej w Padwie, Referat: „Il tempio nell’antica Alleanza” [Świątynia w starym Przymierzu].
  • Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, Wydział Teologiczny UMK Toruń, Referat pt. „A świątyni w nim nie dojrzałem (Ap 21,22): od świątyni Boga do Boga jako świątyni w tradycji Janowej”.
  • Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, Referat pt. „Świątynia jako metafora chrześcijanina i Kościoła w listach Pawła”.
  • Ks. dr hab. Marek Blaza SJ, AKW Collegium Bobolanum, Referat pt. „Świątynia w liturgii i teologii bizantyjskiej”.
  • Prof. Maria Giovanna Muzj, profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie, Referat pt. „Basilica sinagogale, basilica cristiana. Somiglianze e differenze. Dove è finita la tematica del Tempio di Gerusalemme” [Bazylika synagogalna, bazylika chrześcijańska. Gdzie się podziała tematyka Świątyni Jerozolimskiej].
  • Ks. dr Sławomir Jeziorski, Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie, Referat pt. „Idea świątyni w obrzędach poświęcenia kościoła i ołtarza”.
  • Ks. Marco Frisina, biblista, kompozytor oraz założyciel i kierownik Chóru Diecezji Rzymskiej, Referat pt. La musica e il tempio” [Muzyka i świątynia].

Oprócz sesji plenarnej przewidujemy organizację paneli równoległych, składających się z 15-minutowych referatów, podejmujących zagadnienie świątyni w następujących blokach tematycznych: nauki biblijne, patrologia, historia Kościoła, liturgika, prawo kanoniczne, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, historia sztuki, architektura, literatura, muzyka. Listę tę można rozszerzać, prosimy o nadsyłanie propozycji.

Do wygłoszenia referatu w panelach zapraszamy badaczy zarówno dziedzin teologicznych, jak i tych związanych z kulturą. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem oraz dialogiem interdyscyplinarnym. Kwalifikacja referatów odbędzie się na podstawie dokonanej przez komitet organizacyjny oceny abstraktów nadesłanych przez zgłaszających się do udziału w sympozjum.

zyki konferencji: polski, włoski

Czas wystąpienia: 15 minut

Zgłoszenia: poprzez formularz do dnia 30 marca 2024 roku (dla uczestników czynnych z referatem); do 30 kwietnia 2024 roku (dla uczestników biernych)

Koszt udziału w konferencji: 100 PLN udział bierny, 200 PLN udział czynny z referatem. Opłata konferencyjna pokrywa koszt obiadów, przerw kawowych oraz tłumaczenia. symultanicznego; nie pokrywa kosztów noclegów i dojazdów. Istnieje możliwość samodzielnej rezerwacji ekonomicznego noclegu w miejscu konferencji.

Przewidujemy publikację tekstów pokonferencyjnych, które przejdą proces recenzyjny.

Strona konferencji: www.akademiakatolicka.pl/templum2024

Komitet organizacyjny:

Ks. dr Łukasz Celiński (przewodniczący), Ks. dr Piotr Burgoński, Ks. dr Piotr Jutkiewicz, Ks. dr Tymoteusz Mietelski.

Ks. dr Łukasz Celiński

Exit mobile version