Liturgia mszalna w Święto NMP Matki Kościoła – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna w Święto NMP Matki Kościoła – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. w Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, przypominamy, że:

  1. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej jest to Uroczystość.
  2. Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346).
  3. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 73′-74′).
  4. Odmawia się Chwała. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej odmawia się również Wierzę (MR, s. 73′).
  5. Prefacją mszalną jest trzecia prefacja o Najświętszej Maryi Pannie (nr 57).
  6. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze przepisy dotyczące doboru modlitw eucharystycznych.
  7. W liturgii czytanej kapłan wybiera spośród dwóch antyfon na Komunię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę