Liturgia mszalna we Wspomnienie dowolne św. Jana Leonardiego – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie dowolne św. Jana Leonardiego – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie dowolne św. Jana Leonardiego, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 204′). Wszystkie części zmienne poza kolektą bierze się jednak z formularza Mszy wspólnej o pasterzach (s. 37″-38″) lub o świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia (s. 57″).
  3. Wymawiając imię św. Jana, czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). 
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa, o świętych, o świętych pasterzach, albo o zakonnikach (nr 70, 71, 73 lub 74).
  5. Wybiera się I, II lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Na koniec liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa o pasterzu lub o jednym świętym (nr 20 lub 23). Można także odmówić modlitwę nad ludem o świętych (nr 25 lub 26).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę