Liturgia mszalna we Wspomnienie obowiązkowe NMP Różańcowej – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie obowiązkowe NMP Różańcowej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie obowiązkowe NMP Różańcowej, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 201′-202′).
  3. Spośród przedstawionych kolekt, celebrans wybiera jedną, którą odmawia.
  4. Prefacją mszalną jest jedna z prefacji o Matce Bożej (nr 55-58). W pierwszej z nich mówi się: ,,Obchodząc wspomnienie”.
  5. Można odmówić I, II lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Można odmówić uroczyste błogosławieństwo o Najświętszej Maryi Pannie (nr 14).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę