Liturgia mszalna z udzieleniem posługi katechistatu – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna z udzieleniem posługi katechistatu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej z udzieleniem posługi katechistatu, pragniemy przypomnieć, że:

  1. Msza święta z udzieleniem tej posługi, może być sprawowana z formularza Za pełniących służbę w Kościele, Za świeckich, O ewangelizację ludów lub o nową ewangelizację tylko wtedy, gdy wypada ona poza: Triduum Paschalnym; Uroczystościami i Świętami Pańskimi, Najśw. Maryi Panny, Świętych oraz lokalnymi; Wielkim Tygodniem; Oktawą Wielkanocy; Wspomnieniem wiernych zmarłych; Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, Narodzenia Pańskiego i Okresu Zwykłego; Środą Popielcową; Feriami Wielkiego Postu; Oktawą Narodzenia Pańskiego, feriami drugiej części Adwentu (od 17 do 24 grudnia; TPDL, nr 1-9).
  2. Jeśli sprawuje się tę Mszę św. z formularza dnia (zob. wyżej nr 1), to – poza Triduum Paschalnym, wszelkimi Uroczystościami i Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu oraz Wielkanocnymi, a także poza Środą Popielcową, Wielkim Tygodniem, Wspomnieniem wiernych zmarłych i Oktawą Wielkanocy – można jedno czytanie powziąć z tekstów przeznaczonych na liturgię z udzieleniem tej posługi (PRoc, nr 2).
  3. Msza św. sprawowana z formularza z Mszy okolicznościowej posiada własne lekcje mszalne (Wj 3, 1-6. 9-12/Iz 52, 7-10/Mdr 13, 1-9 (I czytanie wybiera się spośród tych perykop); Ps 15, 1-2a. 5. 7-8. 11. Ref.: Ty jesteś, Panie, cząstką mego dziedzictwa/Ps 18, 2-3. 4-5. Ref.: Na całej ziemi ich głos rozbrzmiewa/Ps 99, 2. 3. 4. 5. Ref.: My ludem Jego i Jego owczarnią (Psalm wybiera się spośród tych perykop); Dz 18, 23-28/1 Kor 1, 22-31/Flp 4, 4-9 (II czytanie – jeśli jest – wybiera się spośród tych perykop); J 8, 12/J 12, 26 (Werset przed Ewangelią wybiera się spośród tych perykop); Łk 12, 39-48/J 12, 44-50 (Ewangelię wybiera się spośród tych perykop).
  4. Kolorem szat liturgicznych jest biel (gdy celebruje się z formularza Mszy okolicznościowej) lub kolor dnia (gdy celebruje się według formularza konkretnego dnia).
  5. Ustanowienie do posług odbywa się po Ewangelii, kiedy to występuje wezwanie kandydatów (czyni to diakon lub prezbiter). Następnie głosi się homilię.
  6. Obrzęd udzielenia posług składa się z trzech części: wezwania do modlitwy, modlitwy błogosławieństwa (kandydaci wówczas klęczą) oraz przekazania przedmiotów (krzyża).
  7. W modlitwie powszechnej należy zamieścić wzmiankę o nowo ustanowionych.
  8. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa lub z dnia (jeśli jest jakaś przypisana do konkretnego dnia).
  9. Modlitwę eucharystyczną dobiera się zgodnie z czasem, w którym celebruje się Mszę św.

Opr. Dawid Makowski

Obrzęd w języku łacińskim można pobrać stąd.

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę