Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – III Niedziela Wielkanocna

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – III Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsze drugie czytanie mszalne ukazuje nam liturgię niebieską, w której Baranek otrzymuje cześć i chwałę od wszelkiego stworzenia. Pomni na to, że bierzemy udział w transcendentnym wydarzeniu, łączącym nas z mieszkańcami nieba, wespół z którymi możemy składać Mu chwałę, złóżmy nasze dziękczynienie, czyli Eucharystię, Trójjedynemu Bogu.

Wołajmy do wszechmogącego Boga w naszych potrzebach:

  1. Prosimy Cię Boże, abyś uświęcił papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata i duchowieństwo, aby głoszone przez nich słowo, trafiało w serca wiernych. Ciebie prosimy…
  2. Prosimy Cię, Boże, aby rządzący państwami i narodami, zawsze mieli świadomość tego, że za swoje rządy odpowiedzą przed Tobą. Ciebie prosimy…
  3. Prosimy Cię, Boże, za biednych i ubogich, aby znalezli się na ich drodze ludzi, skorzy im pomóc. Ciebie prosimy…
  4. Prosimy Cię, Boże, za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy uczestnicząc w świeych obrzędach Kości

Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij nasze pokorne prośby i racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę