Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Środa Popielcowa

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Środa Popielcowa

Dzisiaj wkraczamy wraz z całym Kościołem w okres Wielkiego Postu. Liturgia mszalna Środy Popielcowej wskazuje na potrzebę nawrócenia się do Boga i błagania Go o miłosierdzie nad grzesznymi ludźmi. Dlatego rozpoczynając ten święty i upragniony czas przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, podejmijmy pokutę, czyńmy dzieła miłosierdzia, złóżmy jałmużnę i korzystajmy z sakramentów, abyśmy godnie przygotowali się do celebrowania misterium naszej wiary. 

Wkraczając w przygotowanie do misterium naszego odkupienia, przedstawmy Bogu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół, aby zechciał się oczyścić życiodajnym postem,
    a przez niego z jeszcze większą mocą był w stanie świadczyć o blasku zbawienia. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za rządzących państwami i narodami, aby pamiętali, że za swoje rządy odpowiedzą przed sprawiedliwym Bogiem. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za osoby chore i biedne, aby składane jałmużny i dary, zaradziły ich problemom. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się w intencji pokoju na Ukrainie, aby wszelkie działania wojenne zostały zakończone. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się w intencji zmarłych, aby zostali dopuszczeni do chwały nieba. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas, abyśmy przez wielkopostne ćwiczenia duchowe, przybliżyli się do Boga. Ciebie prosimy…

Wszechmogący wieczny Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie, + przyjmij nasze ufne błagania * i racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę