Niższe urzędy Kościoła

Posługi Kościoła

Czyli o kościelnym zaangażowaniu laikatu słów kilka…


TERMINOLOGIA I TEOLOGIA
HISTORIA POSŁUG

Opis powstania znajduje się tutaj.

Opis powstania znajduje się tutaj.

Ujęcie graficzne znajduje się tutaj.

Szczegółowa kwestia powstania lektoratu i kantoratu znajduje się tutaj.

Szczegółowa kwestia powstania egzorcystatu znajduje się tutaj.

Opis powstania znajduje się tutaj.

Czy święcenia mogły przyjmować dzieci? Tak! Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Na temat święceń absolutnych napisano artykuł, który znajduje się tutaj.

Artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

Na temat posług istniejących obok święceń niższych, prezentujemy następuje treści:

  1. O kantorach
  2. O diakonisach

Na ten temat artykuł znajdziesz tutaj.

Na temat katechistatu napisano natomiast tutaj.

O posługach dla kobiet znajdziesz tekst tutaj.

Na ten temat artykuł znajdziesz tutaj.

Natomiast kwestia wykonywania błogosławieństw przez lektorów została opisana tutaj.

OBRZĘDY ŚWIĘCEŃ I USTANOWIEŃ
FUNKCJE LITURGICZNE
Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj.

Poniżej znajdują się teksty odnoszące się do wyżej wspomnianego tematu:

  1. Funkcje tychże usługujących w starej liturgii Mszy św. znajdziesz tutaj.
  2. Funkcje tychże usługujących w nowej liturgii Mszy św. znajdziesz tutaj.
  3. Natomiast kwestia zastępowania subdiakona została opisana tutaj.

Artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

Artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

Artykuł na temat funkcji liturgicznych dostępnych dla kobiet, pod kątem reformy, znajduje się tutaj.

Artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

Przetłumacz stronę