Procesje (w ogólności) – Przepisy obrzędowe

Procesje (w ogólności) – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących procesji w ich ogólności, przypominamy, że:

  1. Procesje dzielą się na zwyczajne (w Święto Ofiarowania Pańskiego, w Niedzielę Palmową, w Wigilię Paschalną i Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej) oraz nadzwyczajne (np. dni modlitw błagalnych lub inne, wyznaczone przez ordynariusza).
  2. Procesje eucharystyczne odbywają się po Mszy św., podczas której konsekruje się hostię do wystawienia (CE, nr 1113). Są jednak od tego wyjątki (np. procesja rezurekcyjna rano).
  3. Procesje, które nie są eucharystyczne, odbywają się przed Mszą św. (CE, nr 1114).
  4. Ogólny skład procesji jest następujący: ministrant z krzyżem pomiędzy dwoma ministrantami ze świecami, poprzedzany przez ministranta z kadzielnicą (poza procesjami eucharystycznymi), pozostali uczestnicy procesji spośród usługujących i przewodniczący procesji (CE, nr 1115). W przypadku procesji eucharystycznej, świece i kadzidło podąża przede wszystkim przed Najświętszym Sakramentem. Jeśli jest do dyspozycji więcej świec, wówczas dwie mogą iść przy krzyżu, a pozostałe przy Najświętszym Sakramencie, jak to jest wskazane chociażby przy procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (zob. CE, nr 408).
  5. Jeśli w procesji niesie się Najświętszy Sakrament, relikwie krzyża lub obraz, to warto aby biskup przewodniczył takiemu pochodowi, przywdziany w szaty liturgicznie potrzebne do sprawowania Mszy, z tym wyjątkiem, że zamiast ornatu przywdziewa kapę (CE, nr 1116). Biskup, który jest przywdziany w kapę, a nie niesie czczonego przedmiotu, podąża przed nim (Tamże). Gdy natomiast jest przywdziany w strój chórowy – idzie za tą osobą, która niesie święty przedmiot (Tamże). Jeśli w procesji bierze udział kilku biskupów, zawsze idą oni w hierarchicznym porządku, tak że przy Najświętszym Sakramencie podążają ci, najwyżsi godnością (Tamże).
  6. Gdy celebransem procesji jest biskup, to (poza procesją z drzewem krzyża lub Najświętszym Sakramentem) ma on na sobie piuskę i mitrę. Zawsze też idzie z pastorałem, chyba że niesie czczony przedmiot. Wówczas przed nim podąża usługujący, trzymający jego pastorał (CE, nr 1117).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę