Propria gregoriańskie – Święto św. Cyryla i Metodego (14 lutego)

Propria gregoriańskie – Święto św. Cyryla i Metodego (14 lutego)

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).

Propria na Święto św. Cyryla i Metodego (14 lutego): PRORPIA GREGORIAŃSKIE – ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I METODEGO (14 LUTEGO)

Tags: , , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę