Sakrament święceń

Sakrament święceń

Sakrament kapłaństwa daje Kościołowi publicznych ministrantów i ojców duchownych, którzy dla utrwalenia dzieła Bożego, aż do skończenia świata są wybierani na miejsca Apostołów i innych uczniów Chrystusa Jezusa. Łaska tego sakramentu nie tylko uświęca tych, którzy przystępują do niego, lecz również przekazuje im moc do ustanawiania innych w szafowaniu sakramentami. Jednakże wszystkie kościelne urzędy może przekazywać biskup. Kapłani, którzy wspomagają biskupa, nie mogę bierzmować ani wyświęcać. Diakoni zaś zostali ustanowieni po to, aby służyli biskupom i prezbiterom w ich funkcjach. Poleca się im także troskę o ubogich. To są trzy najważniejsze święcenia.

Pięć mniejszych święceń ustanowiono dla pomocy diakonom. Do nich należy: subdiakonat, akolitat (przeznaczony do posługiwania i asystowania biskupowi oraz noszenia świec), egzorcystat, lektoratostiariat. Wychodzi więc w sumie siedem święceń: cztery mniejsze i trzy większe lub święte, a więc: subdiakonat, diakonat i prezbitera (zawierający w sobie kapłaństwo i biskupstwo). Przez te wszystkie stopnie musi przechodzić ten, kto pragnie przystąpić do kapłaństwa.

Pierwszy stopień nazywa się tonsurą. Tonsura nie jest święceniem, lecz świętą ceremonią, podczas której przyoblekają go w duchowe szaty i dopuszczają do grona kleryków. Albowiem wszyscy ci, którzy są w hierarchii kościelnej, nazywają się klerykami. Są oni bowiem przeznaczeni do służenia w Kościele. Laikami nazywa się zaś tych, którzy są w Kościele, lecz nie znajdują się w hierarchii kościelnej.

Pytanie: Jaka jest łaska sakramentu kapłaństwa?

Odpowiedź: Jest nią moc do szafowania sakramentami lub możność publicznego posługiwania w Kościele.

Pytanie: Kto otrzymują ją w całości?

Odpowiedź: Biskupi.

Pytanie: Czy więc biskupi mogą wówczas rozdawać wszystkie sakramenty?

Odpowiedź: Tak. Mogą udzielić nawet bierzmowania i święceń.

Pytanie: A czy inni kapłani mogą szafować tymi sakramentami?

Odpowiedź: Nie, albowiem te dwa sakramenty należą do biskupstwa.

Pytanie: Jaka jest rola diakonów?

Odpowiedź: Służenie biskupom i kapłanom podczas spełniania przez nich poszczególnych funkcji.

Pytanie: Jakie są inne święcenia?

Odpowiedź: Pozostałymi święceniami są: Subdiakonat, akolitat, lektorat, egzorcystat i ostiariat.

Pytanie: Ile jest ich w sumie?

Odpowiedź: Wszystkich razem jest siedem.

Pytanie: Które z nich nazywa się świętymi?

Odpowiedź: Subdiakonat, diakonat i prezbiterat.

Pytanie: Czy ktoś może od razu stać się księdzem?

Odpowiedź: Nie, bo potrzeba przejść przez wszystkie inne stopnie.

Pytanie: Co to jest tonsura?

Odpowiedź: Jest to ceremonia, podczas której kleryk odbiera odzienie kapłańskie.

Pytanie: Cóż ona daje?

Odpowiedź: Uczynienie mężczyzny z laika klerykiem.

Przekł. Dawid Makowski

(Przekład dzieła ks. Fleury, pt. ,,Mały katechizm historyczny, albo krótki zbiór historyi świętey i nauki chrześciańskey”. Wrocław: 1819, s. 305-307).

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę