Tag: Akomodacje

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Adaptacje i akomodacje w polskich obrzędach chrztu dzieci

Sobór Watykański II, odbywający się w Rzymie w latach 1962-65 założył sobie dwa cele, które wyraził poprzez włoskie słowa: approfondimento oraz aggiornamento.Approfondimento zakładało, że Kościół musi wrócić do źródeł, ma stać się powtórnie w wymiarze powszechnym – a nie tylko w niektórych środowiskach – wspólnotą, o jakiej można przeczytać w Dziejach Apostolskich: Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (…) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę