Tag: Funkcje wiernych świeckich

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ceremoniarz – Sługa liturgii

W każdej liturgii Mszy św. oprócz duchownych wyższych święceń, może brać udział także ceremoniarz, który może, lecz nie musi być duchownym. Taka osoba powinna służyć przede wszystkim w katedrach i większych kościołach, aby święte obrzędy były wykonywane starannie i zgodnie z przepisami.Święty Paweł w Liście do Efezjan poleca, aby czynności kultyczne były sprawowane godnie i starannie (Ef 5, 19). Od najdawniejszych bowiem czasów Kościół polecał kapłanom troskę o sakrament, który sprawują.…
Dowiedz się więcej

Czy stopień psalmisty był święceniem niższym?

Przyglądając się dokumentom soborowym pod kątem święceń, wielokrotnie można się natknąć na to, że w hierarchii kleru występuje tam stopień psalmisty. Właśnie dlatego warto zagłębić się w tę tematykę, aby rozstrzygnąć, czy urząd ten był święceniem, czy tylko jakąś funkcją lub posługą.Na początek warto sobie przedstawić dwa dokumenty traktujące na ten temat. Synod w Laodycei (ok. 360 r.) w kanonie XXIII wspominał o lektorach i kantorach (tj. psalmistach) pod kątem używanych szat. Mocą…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa osób wyznaczonych jednorazowo do pełnienia funkcji liturgicznych

Obrzęd błogosławieństwa osób wyznaczonych jednorazowo do pełnienia funkcji liturgicznych został zaczerpnięty z wydanych w 2012 r. ,,Obrzędów Błogosławieństw Służby Liturgicznej”. Jest on dostępny pod tym linkiem: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OSÓB WYZNACZONYCH JEDNORAZOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI LITURGICZNYCH.

Czynności lektora, akolity i diakona w liturgii Mszy św. Zwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

Dzisiejsze prawodawstwo liturgiczne uwzględnia szczególną rolę lektora, akolity i diakona w celebracji Mszy świętej. Warto sobie zobrazować ich funkcje na przykładzie kilku wariantów Mszy świętej: (1.) liturgii sprawowanej przez biskupa w sposób uroczysty, (2.) liturgii sprawowanej przez prezbitera w sposób uroczysty, (3.) liturgii sprawowanej przez prezbitera bez diakona, lektora i akolity oraz (4.) liturgii sprawowanej z tylko jednym usługującym. Liturgia sprawowana przez biskupa w sposób uroczysty Wzorcową formą liturgii Mszy…
Dowiedz się więcej

Lekcja mszalna

Pierwszy artykuł z serii dotyczącej opisu pierwszej spośród dwóch głównych części liturgii (tj. obrzędów związanych z proklamacją słowa), dotyczy lekcji mszalnej. W Mszy św. sprawowanej według mszału z 1970 r. (wraz z jego wersjami typicznymi) w tygodniu występuje jedno czytanie, zaś w niedziele dwa. Najwięcej lekcji jest odczytywanych w liturgii Wigilii Paschalnej, gdyż minimalną ilością czytań są cztery, zaś maksymalną osiem. Natomiast w liturgii sprawowanej według ksiąg z z 1962 r. w liturgii…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę