Tag: Komunia św.

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Alkohol i Komunia św.

„Dlaczego nie byłeś dzisiaj u Komunii świętej?”– dopytuje zaciekawiona żona swojego męża, gdy oboje wracają do domu z kościoła po niedzielnej Eucharystii. A mąż odpowiada zwykle krótko: „Bo wczoraj napiłem się alkoholu”. Czy spożywanie alkoholu jest grzechem? Czy po sobotniej imprezie zakrapianej alkoholem można w niedzielę przyjąć Komunię świętą?Prawo kościelne stanowi, że wierni powinni z szacunkiem odnosić się do Eucharystii. Tym samym mają ją z największą pobożnością i często przyjmować. Zaś zadaniem…
Czytaj dalej

Post eucharystyczny

Praktyka postu eucharystycznego w Kościele katolickim polega na obowiązku powstrzymania się przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej od spożywania jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa (kan. 919 § 1 KPK). Jednak Jezus Chrystus udzielił Komunii świętej swoim Apostołom podczas uczty, zatem nie mieli oni obowiązku zachowania postu eucharystycznego. Skąd więc się wzięła praktyka takiego postu w Kościele? Prawo odnośnie do sakramentów zostało zdefiniowane…
Czytaj dalej

Kiedy można odmówić Komunii?

W lutym 2019 roku biskup diecezjalny ze Spokane w USA w skierowanym do swoich diecezjan liście pasterskim zaznaczył, że politycy mieszkający na terenie jego diecezji, którzy z uporem trwają w swoim publicznym poparciu dla aborcji, nie powinni przyjmować Komunii Świętej bez wcześniejszego pojednania się z Chrystusem i Kościołem. Kilka miesięcy później proboszcz parafii, do której należy kandydat demokratów w wyborach prezydenckich w USA, odmówił mu Komunii Świętej tłumacząc, że nie można udzielać tego sakramentu osobie, która publiczne…
Czytaj dalej

Rodzaje Komunii

Rodzaje Komunii Synod o rodzinie, który miał miejsce w Rzymie w 2015 roku oraz wydana później w 2016 roku przez papieża Franciszka adhortacja apostolska Amoris laetitia, a także obecna pandemia COVID-19 uruchomiły dyskusje – czasami nawet bardzo burzliwe – nie tylko odnośnie do sposobów przyjmowania Komunii Świętej, ale również na temat jej rodzajów. Bo prócz koncentrowania się na postawach, które należy przyjmować podczas spożywania Ciała Pańskiego, warto też zastanowić się,…
Czytaj dalej

Proskomidia w rycie bizantyjskim

Temat proskomidii jest bardzo obszerny – ten krótki artykuł ma tylko za zadanie wprowadzić do tego zagadnienia.Przyjęło się mówić, iż każda Boska Liturgia z anaforą eucharystyczną w rycie bizantyjskim ma trzy części, w następującej kolejności: 1. Proskomidia 2. Liturgia Słowa 3. Liturgia wiernych. Jest to sformułowanie poprawne, aczkolwiek należy zaznaczyć, iż przez wiele wieków proskomidia była de facto na drugim miejscu, pomiędzy Liturgią Słowa i Liturgią wiernych – tuż przed tzw.…
Czytaj dalej

Ryt gallikański

Na Zachodzie spotykamy dwa macierzyste typy liturgiczne: rzymski i gallikański. O rzymskim obrządku mówimy obszernie w naszych dalszych wywodach. Chwilowo tylko wspomnimy, że w pierwszej epoce był on obrządkiem jedynie miasta Rzymu. Nie był używany w północnych Włoszech i nawet południowe diecezje półwyspu miały swoje własne, odmienne zwyczaje liturgiczne. Kościół Afryki podlegał bowiem potężnym wpływom Rzymu tak mocno, że moglibyśmy obrządek afrykański po IV w. uznać za pewną odmianę rytu…
Czytaj dalej

Msza mistyczna

,,Tu es sacerdos in æternum”.Jakaż radość przepełniała nasze serca, gdy po ceremonii wyświęcenia, zdaliśmy sobie sprawę z tej Boskiej prawdy:,,Jesteś kapłanem na wieki”.Czuliśmy się nieskończenie szczęśliwi, a szczęście to z każdym rokiem wzrasta.Liczne dusze na świece zazdroszczą nam godności kapłańskiej. Nie jest to nic dziwnego. Na pocieszenie przypomnę im prawdę, której może dobrze nie znają, a mianowicie, że każdy chrześcijanin otrzymał istotne uczestnictwo w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Jako członek mistycznego Ciała Jezusa, należy według słów św. Piotra:,,Do rodzaju…
Czytaj dalej

Ile razy dziennie można przyjąć Komunię św.?

Dla wielu pobożnych katolików nie bez znaczenia pozostaje kwestia częstego przyjmowania Komunii świętej. Skoro jest ona tak bardzo drogocennym pokarmem, który zostawił nam na ziemi sam Chrystus, aby była umocnieniem dla wierzących w ich drodze do nieba, to wydaje się oczywiste, że ma być przez nas jak najczęściej przyjmowana. Jednak od razu wypada w tym momencie wspomnieć o rutynie, czyli dobrze znanej postawie, na którą z jednej strony można spojrzeć pozytywnie,…
Czytaj dalej

Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (Cz. II., Rozdz. VII)

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział siódmy – Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego CyrylaOpisawszy więc rzeczy i ceremonie Mszy Świętej wraz z ich przyczynami, chcąc dogodzić jeszcze oponentom, wydaje się słuszne, aby wyłożyć tutaj liturgię, której opis wydał Cyryl, dawny Biskup Jerozolimy, czerpiąc od Apostołów, a zwłaszcza od św. Jakuba (Brata Pańskiego), pierwszego Biskupa tegoż Kościoła (Ga 1, 19; Dz 12, 2).…
Czytaj dalej

O zakończeniu Mszy Św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ewangelii św. Jana

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział szósty – O zakończeniu Mszy Św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ewangelii św. JanaMsza Święta kończy się dziękczynieniem przez modlitwy, które nazywają się ,,Complandae”, a których ilość jest zróżnicowana pod względem czasu i rodzaju nabożeństwa. Modlitwa ta jest dostosowana do poprzednich oracji zmiennych – kolekty i sekrety. Następnie kapłan pozwala ludziom odejść, gdy odwróciwszy się do ludu, co w liturgii uroczystej czyni diakon, wygłasza: ,,Ite Missa…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę