Tag: Kościół

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Przepełnione kościoły w V w. – Rozważania o liturgii

Dnia 21 czerwca 445 r. papież Leon Wielki napisał do patriarchy Aleksandrii te słowa:Ut autem in omnibus observantia nostra concordet, illud quoque volumus custodiri, ut cum solemnior quaeque festivitas conventum populi numerosioris indixerit, et ea fidelium multitudo convenerit, quam recipere Basilica siumul una non possit, sacrificii oblatio indubitanter iteretur: ne his tantum admissis ad hanc devotionem, qui primi advenerint, vedantur hi, qui postmodum…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne Kościołem

Kościół to rzeczywistość złożona, określana w języku biblijnym mianem misterium. Jest zarówno kimś, jaki i czymś. Określenie kimś wskazuje, że Kościół rozumie się jako społecznego Chrystusa, natomiast nazywa się go czymś, gdyż jest narzędziem zbawienia i znakiem sakramentalnym. Kościół jest nowym ludem Bożym zgromadzonym przez Jezusa. Postępuję on za swoim założycielem i jest w świecie widzialnym znakiem Bożej miłości[1].Kościół objawia się w konkretnej wspólnocie wiernych zwołanej na sprawowanie czynności…
Dowiedz się więcej

Ecclesia orans

Już na na samym progu Dziejów Apostolskich napotykamy na Kościół modlący się: uprasza zesłanie Ducha św. (Dz 1, 14), porwany charyzmatycznym upojeniem umacnia się modlitwą na męczeństwo (Dz 4, 24), czuwa modląc się u drzwi Piotrowego więzienia (Dz 12, 5), wieńcem nieprzerwanym modlitw okala tajemnicę łamania chleba tworząc w ten sposób swoją liturgię (Dz 2, 42-46). Jako Oranta pojawia się Kościół Pierwotny…
Dowiedz się więcej

Ożywcze źródło liturgii

Często ludzie zastanawiają się, czy udział w świętych celebracjach Kościoła jest im rzeczywiście potrzebny. Różne obowiązki i problemy sprawiają, że człowiek zaczyna wątpić w Bożą obecność w liturgii. Ta kwestia dotyczy wielu wiernych, którzy nie rozumieją idei świętowania niedzieli poprzez udział w liturgii, a Msza w tygodniu to dla takich osób zmarnowanie czasu. A jednak prorok Izajasz również do nich wygłasza swoje wezwanie:,,Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!” (Iz…
Dowiedz się więcej

Poszukując ducha liturgii: Wieża Babel (4)

Ostatnie trzy refleksje skupiały się wokół ofiar starotestamentalnych, o których wspomina dzisiejsza I Modlitwa Eucharystyczna. Obecnie natomiast zostanie uczyniona refleksja nad tematyką Wieży Babel, która ma ogromne znaczenie i niesie ważne przesłanie dla współczesnych wierzących. Zanim jednak o tym, warto przybliżyć sobie biblijną perykopę:,,Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i…
Dowiedz się więcej

Parafia w duchu liturgicznym

W parafiach o natężonym życiu nadprzyrodzonym jakież jest to znamienne i wzruszające skupianie się parafian wokół proboszcza w czasie ofiary Mszy Świętej! Nie w roli widzów, niemych świadków, bezmyślnych uczestników i przygodnych słuchaczy. W takiej parafii wierni znają układ Mszy św., zdają sobie sprawę z odpowiednich jej części, łączą się z kapłanem, z jego modlitwami i intencjami, biorą głęboki udział w obrzędach i przeżywają je. W takiej parafii lud towarzyszy proboszczowi…
Dowiedz się więcej

Zgłębiając ducha liturgii: Ofiara Melchizedeka (3)

W anamnezie kanonu rzymskiego, czyli dzisiejszej I Modlitwy Eucharystycznej, kapłan prosi, aby sprawowana przez niego ofiara była przyjęta, jak ta ofiara, którą złożył Melchizedek, nazywany kapłanem[1]. Warto więc na wstępie do tej publikacji przybliżyć biblijną perykopę na ten temat:,,Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony…
Dowiedz się więcej

Koncert w kościele

W staropolskich dziełach na temat wiary katolickiej, kościoły bardzo często określano mianem ,,modlińca”, czyli miejsca, gdzie wierni zbierają się, aby się pomodlić. Określenie to od razu wskazuje wszystkim, jaki jest główny cel świątyni – prowadzenie w nich modlitw. Aczkolwiek poza liturgiami i nabożeństwami pozaliturgicznymi, w kościołach dopuszcza się przeprowadzanie koncertów, które jednak – ze względu na główne przeznacznie budowli sakralnej – jest uwarunkowany poszczególnymi…
Dowiedz się więcej

Sprawować Mszę św. poza Mszą św.

Św. Pius X powszechnie zwany papieżem Eucharystii, przede wszystkim z tego powodu, że zezwolił na wczesną Komunię dzieci, jest autorem bardzo ciekawej maksymy. Brzmi ona mniej więcej tak: Macie sprawować Mszę świętą, także poza Mszą świętą. Jaki jest sens tego wyrażenia? Co papież przełomu XIX-XX wieku chciał przez to powiedzieć? Oryginalna myśl św. Piusa X wydaje się być jasna i czytelna. Każda Eucharystia jest przecież…
Dowiedz się więcej

O owocach ofiarowania Mszy św. za dusze czyśćcowe

Listopad to miesiąc szczególnej refleksji nad życiem doczesnym, śmiercią, eschatologią i żywotem wiecznym. Święci ojcowie, jak chociażby Izydor z Sewilli (+636) pouczają, że kresem doczesnego życia każdego człowieka jest śmierć, lecz nie każdego dotknie śmierć wieczna[1]. Albowiem po śmierci doczesnej istnieją trzy stany, do których może trafić dusza człowieka: piekło, czyściec i niebo. Jedni będą bowiem potępieni i skazani na wieczne męki, inni zaś zostaną zabawieni. Jednakże niektórzy…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę