Tag: Liturgia a moralność

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Zgłębiając ducha liturgii: Ofiara Abla i Ofiara Kaina (1)

W anamnezie kanonu rzymskiego, czyli dzisiejszej I Modlitwy Eucharystycznej, kapłan prosi, aby sprawowana przez niego ofiara była przyjęta, podobnie jak dar sprawiedliwego Abla[1]. Ofiara Abla, wraz z ofiarą Kaina, jest wspominana już w pierwszej księdze Pisma Świętego. Te dwie osoby były bowiem dziećmi Adama i Ewy (Rdz 4, 1-2). Warto więc na samym początku przybliżyć sobie dokładanie biblijny opis sytuacji, nad którą za chwilę zostanie uczyniona…
Dowiedz się więcej

Sprawować Mszę św. poza Mszą św.

Św. Pius X powszechnie zwany papieżem Eucharystii, przede wszystkim z tego powodu, że zezwolił na wczesną Komunię dzieci, jest autorem bardzo ciekawej maksymy. Brzmi ona mniej więcej tak: Macie sprawować Mszę świętą, także poza Mszą świętą. Jaki jest sens tego wyrażenia? Co papież przełomu XIX-XX wieku chciał przez to powiedzieć? Oryginalna myśl św. Piusa X wydaje się być jasna i czytelna. Każda Eucharystia jest przecież…
Dowiedz się więcej

Liturgiczny krąg życia

Liturgia jest doskonałą szkołą życia chrześcijańskiego. ,,Liturgia – powiada trafnie dr Parsch – w jednej ręce trzyma dogmat, a w drugiej naukę moralności”. Formy, w których wyraża się liturgia, przemawiają nader żywo i skutecznie do całego człowieka, gdyż są nadzwyczaj urozmaicone i bogate. Liturgia przy pomocy tych środków zwraca się wprost i wyraźnie lub pośrednio przez głębokie symbole, do rozumu i woli człowieka, aby mu przypomnieć zasięg świętych jego powinności, więc obowiązek…
Dowiedz się więcej

Kiedy kończy się liturgia? Czy da się nią żyć?

Pod koniec każdej liturgii mszalnej można usłyszeć słowa rozesłania. Kapłan lub diakon zwraca się wówczas do wiernych ze słowami: ,,Ite, missa est!”, ,,Ite, ad Evangelium Domini annuntiandum!”, ,,Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum!”, ,,Ite in pace!”[1]. Słowa te mają głęboki wymiar i są niezmiernie istotne. Dlatego w tej publikacji warto się zastanowić nad tym, kiedy właściwie kończy się liturgia.Z pewnością słowa te dla większości wierzących są uroczystym zakończeniem…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę