Tag: Odpust

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Następstwa prawne i korzyści dla wiernych płynące z konsekracji kościoła

Uwaga: Przepisy liturgiczne zawarte w artykule odnoszą się do ksiąg liturgicznych wykorzystywanych w Kościele na początku XX wiekuNastępstwa prawne konsekracji kościoła i korzyści z tej ceremonii dla wiernych ściśle wiążą się ze sobą tak, że moim zdaniem wolno mi je razem omówić.Obrzęd konsekracji kościoła swą wspaniałością i przez swe znaczenie symboliczne zrobił na wiernych wielkie wrażenie, zniewolił ich, aby kościół mieli we czci i sami starali się być żywymi kościołami dla…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę