Tag: Święto Chrztu Pańskiego

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Okres Narodzenia Pańskiego: Celebrowanie objawienia Pańskiego – Rozważania o liturgii

Uroczystość Narodzenia Pańskiego powstała w Rzymie i tam została pierwszy raz umieszczona w kalendarzu z 354 r. Ten kalendarz pt. Depositio martyrum, który jest datowany prawdopodobnie na rok 336, zawiera imiona oraz miejsca spoczynku męczenników rzymskich, a także daty ich narodzin do życia wiecznego (a więc daty ich męczeństwa). Na początku listy – że tak powiem: w nagłówku – jest napisane: “VIII kal. Ian. Natus Christus in Betleem Iudeae” – “Ósmego dnia kalendy styczniowej…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Święto Chrztu Pańskiego

Ostatnim obchodem Okresu Narodzenia Pańskiego jest dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego. Chrystus zostaje ochrzczony przez Jana w Jordanie i rozpoczyna swoją zbawczą misję. Jan dostrzegł w Nim oczekiwanego Mesjasza, a czy my jesteśmy to dzisiaj uczynić? Teraz jest dobry moment, aby zastanowić się, czy w liturgii dostrzegamy Boga, którym się karmimy i którego słyszymy.Przez Chrystusa zanieśmy Ojcu nasze prośby i błagania:Ojcze, prosimy Cię za kapłanami i diakonami, aby stale wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…Ojcze,…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna w Niedzielę Chrztu Pańskiego – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Niedzielę Chrztu Pańskiego, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 345a).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 51).Odmawia się Chwała.Odmawia się Wierzę.Prefacją mszalną jest prefacja o chrzcie Pańskim (nr 7).Odmawia się I lub III Modlitwę eucharystyczną (IGMR, nr 365a i c). Opr. Dawid Makowski

Przetłumacz stronę