Tag: Uroczystość NMP Królowej Polski

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Śpiewane lekcje mszalne – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych.Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na Uroczystość NMP Królowej Polski:I czytanie (ton proroctwa)II czytanie (ton Epistoły)Opr. Marceli Kyc

Liturgia mszalna w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, pragniemy przypomnieć, że:Msze św. są sprawowane ze specjalnego formularza (MR, s. 52′-53′).Odmawia się Chwała i Wierzę (MR, s. 52′). Odmawia się prefację o Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski (nr 62).Wybiera się I Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365a). Na koniec liturgii możemy udzielić uroczystego błogosławieństwa o Najświętszej Maryi Pannie (MR, nr 15).Opr. Dawid Makowski

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość NMP Królowej Polski

Dzisiejsza Uroczystość jest obchodem liturgicznym ku czci naszej Królowej – Maryi. To właśnie Ją wybrali sobie nasi przodkowie za Matkę i Orędowniczkę. Kierujmy zatem nasze dziękczynienie za wszelkie łaski od Niej uzyskane tak w naszym życiu, jak i w historii Polski, ofiarowując tę Mszę świętą na Jej cześć i chwałę.Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, prośmy Boga w naszych intencjach:Przez wstawiennictwo Tej, która podtrzymała wiarę, prosimy Cię Boże za cały Kościół święty, aby jego wiara…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna w Uroczystość NMP Królowej Polski – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, pragniemy przypomnieć, że:Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza przeznaczonego na ten dzień (MR, s. 52′-53′).Kolorem szat liturgicznych jest biel (OWMR, nr 346a).Odmawia się Chwała (MR, s. 52′).Liturgia słowa składa się z: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab (I czytanie); Jdt 13, 18bcda. 19-20 z ref.: ,,Tyś wielką chlubą…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę