Tag: Wigilia Paschalna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Śpiewane lekcje mszalne – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wigilia Paschalna)

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych.Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na Wigilię Paschalną:I czytanie (ton proroctwa)II czytanie (ton proroctwa)III czytanie (ton proroctwa)IV czytanie (ton proroctwa)V czytanie (ton proroctwa)VI czytanie (ton proroctwa)VII czytanie (ton proroctwa)VIII czytanie (ton…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Liturgia Wigilii Paschalnej

Wigilia Paschalna jest według św. Augustyna “matką wszystkich świętych wigilii”. W tej celebracji świętujemy bowiem zbawcze przejście naszego Zbawiciela ze śmierci do życia. To wielkie misterium jest uobecniane w każdej liturgii Mszy św., lecz w dniu dzisiejszym przybiera ono na wyrazistości, ponieważ celebracja ta jest rozbudowana i posiada w zasadzie pięć części (liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną, liturgię eucharystyczną i procesję rezurekcyjną). Dzisiejszej nocy będziemy wspominać zbawcze misteria…
Dowiedz się więcej

Triduum Sacrum: Wigilia Paschalna

Sabbatum Sanctum (Uniwersalizm i romanitas liturgii). Dzisiejsze ceremonie swą osobliwością jeszcze bardziej mogą nas zdziwić. A to znowu nie było wyjątkiem dla dawnych wieków i czczą formułką. Dziś na dziwi brak w brewiarzu ,,Gloria Patri” na końcu psalmów, brak hymnów i absolucji itp. Natomiast w mszale są modlitwy wiernych, litania do Wszystkich Świętych – to zaś kiedyś było zwykłą rzeczą.W dzisiejszej liturgii wielkosobotniej można wyczuć – obok wielu innych…
Dowiedz się więcej

Liturgia Wigilii Paschalnej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii Wigilii Paschalnej, pragniemy przypomnieć, że:Liturgia powinna rozpocząć się po zmierzchu (gdy zapadnie noc) i zakończyć się przed świtem w niedzielę (PS, nr 78).Posiada ona własny formularz mszalny (MR, s. 150-183).Kolorem szat liturgicznych jest biel (MR, s. 150).Przed rozpoczęciem liturgii należy zgasić wszystkie światła w kościele, aby nastał mrok (MR, s. 150).Odpowiednio wcześniej należy rozpalić ognisko na dworze lub…
Dowiedz się więcej

Posługa liturgiczna diakona w czasie Triduum Paschalnego

Posługa diakona w liturgii sprawowanej przez prezbiteraCelebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa jest fundamentem wszystkich świąt i wewnętrzną siłą chrześcijańskiej wiary. Teksty Mszy Wieczerzy Pańskiej przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Również tam, obmywając uczniom nogi, podkreślił jak ważna jest miłość bliźniego i zobowiązał do niej swoich uczniów. Msza Wieczerzy Pańskiej składa się z obrzędów wstępnych, Liturgii Słowa,…
Dowiedz się więcej

Wielki Post w liturgii

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do Wielkiego Czwartku. Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w Wielki Czwartek nie należy już jednak do okresu Wielkiego Postu, a do Triduum Paschalnego.Czas ten zawsze zajmował istotne miejsce w praktykach religijnych. Pierwszą wzmiankę o poście przed Świętami Wielkanocnymi możemy znaleźć u Tertuliana, gdzie wspominał o poście trwającym dwa dni. Według świadectwa Dionizego Aleksandryjskiego, w III wieku post trwał już tydzień, a od soboru nicejskiego (325 r.) –…
Dowiedz się więcej

Zarys Mszy świętej rytu mozarabskiego (zreformowanego)

Liturgia Kościoła świętego posiada bardzo wiele rytów liturgicznych, czyli pewnych ,,schematów”, wedle których sprawuje się Najświętsze Obrzędy. Jednym z nich jest właśnie obrządek mozarabski, zwany również wizygockim, toledańskim, gotyckim czy staro-hiszpańskim. Msza św. sprawowana w tym rycie jest odprawiana w katedrze w Toledo. W polskiej literaturze przedmiotu znajduje się kilka pozycji opisujących tę liturgię, jednakże dalej jest ona słabo znana. Właśnie dlatego stworzono publikację…
Dowiedz się więcej

Ogień i Paschał

Witam serdecznie w przedostatnim odcinku #HebdomadaeSanctae, w którym przybliżyć chciałbym co nieco z tzw. liturgii światła. Praktyka  święcenia ognia i zapalania z niego świateł do modlitwy wieczornej ma pochodzenie jeszcze żydowskie. Obrzęd ten rozpoczynał kiedyś każde nieszpory, obecnie tylko na Wigilię Paschalną ma on miejsce. W IV wieku w Jerozolimie miał on bardzo skomplikowaną strukturę (tzw. Lucernararium), do którego uproszczenia doszło na Zachodzie. W Rzymie za pontyfikatu papieża Zachariasza w połowie VIII wieku istniał zwyczaj przechowywania ognia…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę