Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Wielkiego Postu

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Wielkiego Postu

Kilka dni temu rozpoczął się Wielki Post – czas ,,upragniony”, w którym liturgia mszalna będzie przekazywała nam przynaglenie do oderwanie się ,,od złych skłonności”. Może w moim wnętrzu jest coś, co jeszcze wymaga poprawy. Może jestem od czegoś uzależniony. Może mi brak miłości. Postarajmy się walczyć z tym, co u nas jeszcze niedoskonałe, by lepiej przygotować się do świąt Wielkanocnych, a ostatecznie: do Paschy niebieskiej.

Lud Twój, o Panie, zanosi do Ciebie pokorne błagania, prosząc:

  1. O potrzebne łaski dla duchowieństwa. Ciebie prosimy…
  2. O roztropność dla rządzących. Ciebie prosimy…
  3. O łaskę nawrócenia dla grzeszników. Ciebie prosimy…
  4. O wytrwałość dla katechumenów. Ciebie prosimy…
  5. O zdrowie i pomoc dla biednych i chorych. Ciebie prosimy…
  6. O podtrzymanie nadziei dla nas. Ciebie prosimy…

  Racz, Panie, wysłuchać próśb Twojego lud i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę