Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Dzisiaj Kościół obchodzi Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ci dwaj Święci ukazują nam dwie cnoty: wiarę, którą jaśniał Piotr oraz mądrość nauki, którą głosił Paweł. My jako ludzie wierzący, gromadzimy się na liturgii mszalnej, aby spotkać się z żywym Bogiem, którego mamy nieść światu. Owa mądrość nauki to także mądrość życia, gdyż ,,wiaria bez uczynków martwą jest”. Uczmy się zatem od tych dwóch wielkich Świętych wiary i mądrości w nauczaniu, które wcielajmy w życie.

Za wstawiennictwem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, skierujmy do Boga nasze prośby:

  1. Panie, któryś powierzył Piotrowi klucze Królestwa Niebieskiego, otaczaj opieką obecnego następcę tegoż Apostoła, aby służył Tobie i Twojemu ludowi. Ciebie prosimy…
  2. Panie, któryś nawrócił Pawła, wyjednaj łaskę nawrócenia zatwardziałym grzesznikom i wrogom Kościoła Świętego, aby zrozumieli swój błąd i go odpokutowali. Ciebie prosimy…
  3. Panie, któryś przez Piotra wzbudzał wyrzuty sumienia u wielkich tego świata, dopomóż rządzącym państwami, aby ich czyny miały na względzie dobro powierzonych im osób. Ciebie prosimy…
  4. Panie, któryś polecił Ananiaszowi uleczyć Pawła, daj chorym potrzebne łaski, aby uzdrowieni ze swych chorób świadczyli o Twojej mocy. Ciebie prosimy…
  5. Panie, który za przyczyną Świętych Piotra i Pawła wskazujesz swoim wiernym wzór postępowania, spraw, abyśmy za ich przykładem wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…

 Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb, którego do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę