Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XVIII Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła w roku ,,C” prezentuje nam w drugim czytaniu polecenie Apostoła, który wzywa, abyśmy spoglądali i dążyli do tego, co jest w górze. Ziemska liturgia jest celebracją wertykalną, łączącą niebo z ziemią. Nakaz ten możemy więc wypełnić w Mszy św., która daje nam przedsmak nieba. Pomni na ten wielki wymiar świętych obrzędów, wzbudźmy w sobie intencję, w której pragniemy tę Mszę św. sprawować i w modlitewnym skupieniu oczekujemy na rozpoczęcie się Najświętszej Ofiary.

Bogu wszechmogącemu zanieśmy nasze wspólne modlitwy:

  1. Prosimy za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i całe duchowieństwo, aby wsparci potrzebnymi łaskami, głosili światu orędzie zbawienia [zachowujemy chwilę ciszy].
  2. Prosimy za rządzących państwami i narodami, aby wypełniając swoje rządy, zawsze mieli na względzie dobro tych, dla których tę władzę wypełniają [zachowujemy chwilę ciszy].
  3. Prosimy za chorych i cierpiących, aby zrozumieli sens swego cierpienia i znaleźli w Tobie otuchę [zachowujemy chwilę ciszy].
  4. Prosimy za tych, w intencji których modlimy się w tej Mszy św., aby otrzymali potrzebne łaski [zachowujemy chwilę ciszy].
  5. Prosimy za nas, abyśmy zawsze ochoczo korzystali z sakramentów Kościoła [zachowujemy chwilę ciszy].

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę