Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXIII Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXIII Niedziela Zwykła

Ostatnie tygodnie Okresu Zwykłego zwracają naszą uwagę na eschatologię, czyli na rzeczy ostateczne. Oto dzisiaj Chrystus w Ewangelii ostrzega przed tym, co ma nastąpić, wzywając do czujności i mężnego świadczenia o Nim nawet wtedy, gdy nie będzie to łatwe. Msza święta, w której uczestniczymy, wychowuje nas do tego, abyśmy byli Jego świadkami. Dlatego prośmy dzisiaj Pana o to, aby przez zasługi Jego krzyża, pomnożyła się w nas odwaga do świadczenia o Jego obecności.

Do Pana, który za dobro wynagradza, a za zło każe, módlmy się w naszych intencjach:

  1. Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nie zaniedbywali głoszenia słowa Bożego. Ciebie prosimy…
  2. Za rządzących państwami, aby nie dążyli do wojen i konfliktów, lecz cenili dar pokoju. Ciebie prosimy…
  3. Za chorych i cierpiących, aby zostali pocieszeni i uzdrowieni. Ciebie prosimy…
  4. Za zmarłych, aby uzyskali radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy…
  5. Za nas, abyśmy stale karmili się sakramentami. Ciebie prosimy…

  Panie, racz się zmiłować nad nami i wysłuchać próśb Twego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę