Zapowiedź serii o częściach stałych Mszy świętej

Zapowiedź serii o częściach stałych Mszy świętej

Czym są części stałe Mszy św.? Z pewnością każdy na to pytanie zna odpowiedź. Trudność pojawia się dopiero wtedy, gdy chcemy określić, jakie treści się w nich znajdują. Wielu światłych liturgistów czy teologów dostrzega w tych elementach wielkie bogactwo teologiczno-liturgiczne. Każda bowiem część Mszy św. coś symbolizuje. W tej serii pragniemy się skupić wyłącznie na częściach stałych, które (z małymi wyjątkami) występują w każdej liturgii.

Uczestnicząc w celebracji Mszy św. na samym jej początku stajemy w skrusze przed Bogiem. Wówczas wyznajemy swoje winy, za które pragniemy Boga przeprosić. Następnie wychwalmy Go, dziękujemy Mu oraz ponownie ukazujemy swoją małość i ułomność podczas śpiewu anielskiego. Potem wsłuchujemy się w słowo Boga odczytywane podczas pierwszej części liturgii, na które odpowiadamy poprzez wyznanie naszej wiary. Po ofiarowaniu darów zaczynamy uświadamiać sobie, że już za chwilę na ołtarzu uobecni się ofiara krzyża, dlatego wychodząc naprzeciw Pana witamy Go śpiewem potrójnego Sanctus. Natomiast przed Komunią świętą prosimy Boga o przebaczenie naszych grzechów, abyśmy z czystym sercem mogli przyjąć Jezusa do naszych serc.

Widzimy zatem, że w liturgii istnieje pięć elementów, które powtarzają się niemalże podczas każdej Mszy św. Ta seria będzie dotyczyła właśnie tych części – aktu pokuty, śpiewu Gloria, Credo, Sanctus oraz Agnus Dei. Realizuje ona postulat Kościoła, dot. wzbudzenia wśród wiernych świadomego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze.

Dawid Makowski

Tags: , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę