Kategoria: Aktualności

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Źródła prawa liturgicznego: Konferencja Episkopatu

Konferencja episkopatu w obecnej formie jest owocem prac Soboru Watykańskiego II. Wprawdzie jeszcze przed nim prawie wszędzie istniały konferencje biskupów, ale Kodeks pio­benedyktyński nie określał norm ogólnych co do ich ustanowienia i celów. Jak zauważył J. Dyduch, Vaticanum II nie powołał nowej instytucji w Kościele, ale już istniejącej nadał nową formę prawną poprzez określenie jej kompetencji i zadań. A zatem dopiero dokumenty soborowe i posoborowe przyznały konferencji episkopatu status…
Dowiedz się więcej

Źródła prawa liturgicznego: Biskup diecezjalny

Na czele diecezji, która jest modelowym Kościołem partykularnym, stoi biskup diecezjalny. Przysługuje mu, w powierzonej jego pasterskiej pieczy diecezji, zwyczajna, własna i bezpośrednia władza rządzenia (kan. 381 §1 KPK). Władzę ustawodawczą biskup diecezjalny wykonuje osobiście (kan. 391 § 2 KPK). Spod tej władzy wyjęte są jedynie te sprawy, które na mocy prawa lub postanowienia papieskiego zostały zastrzeżone Stolicy Apostolskiej lub innym autorytetom kościelnym…
Dowiedz się więcej

Źródła prawa liturgicznego: Biskup Rzymu i Stolica Apostolska

Władzę ustawodawczą w całym Kościele sprawuje Biskup Rzymu. Jego władza jest najwyższa, pełna, bezpośrednia, powszechna i zwyczajna (kan. 331; kan. 333 § 1 KPK). Podmiot najwyższej i pełnej władzy w Kościele stanowi również Kolegium Biskupów, oczywiście z papieżem jako swoją głową na czele (kan. 336; kan. 337 § 1–2 KPK). Na mocy delegacji głos decydujący może posiadać także Synod Biskupów, jednak jego…
Dowiedz się więcej

Źródła prawa liturgicznego: Wprowadzenie

Odnowa w dziedzinie liturgii, zapoczątkowana na Soborze Watykańskim II i konsekwentnie realizowana poprzez późniejsze dokumenty legislacyjne, wyraźnie wskazała na podmioty odpowiedzialne za procedowanie i realizację prawa liturgicznego. Jak zostało zaznaczone w konstytucji Sacrosanctum Concilium, nikomu, choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego do liturgii dodawać, ujmować czy zmieniać (KL 22 § 3). A wynika to z faktu, że prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do odpowiedniej władzy kościelnej i przysługuje…
Dowiedz się więcej

Znak krzyża na pierwsze słowa kantyków “Magnificat”, “Benedictus” i “Nunc dimittis” – Rozważania o liturgii

Na pierwsze słowa z kantyków z Ewangelii w Liturgii Godzin, tj. na Benedictus w jutrzni, Magnificat w nieszporach i Nunc dimittis w komplecie, wszyscy czynią znak krzyża.Tak jest o tym napisane w Ogólnym Wprowadzeniu do Liturgii Godzin:Następnie wykonuje się uroczyście pieśń z Ewangelii z jej własną antyfoną: w Jutrzni pieśń Zachariasza Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, a w Nieszporach pieśń Maryi Wielbi dusza moja Pana. Obie te pieśni, mające za sobą wielowiekową i powszechną tradycję Kościoła rzymskiego, wyrażają pochwałę dzieła…
Dowiedz się więcej

Śpiewane lekcje mszalne – IV Niedziela Wielkanocna

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych.Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na IV Niedzielę Wielkanocną:I czytanie (ton proroctwa)II czytanie (ton Epistoły)Opr. Marceli Kyc

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – “Kyriale simplex” i “Cantus”

Pierwszymi księgami liturgicznymi, dostosowanymi do sprawowania liturgii, której odnowienie zapowiedziano, a które to zapowiedzi zrealizowano na początku 1965 r., były “Kyriale simplex” oraz “Cantus” – dwie księgi dotyczące śpiewów mszalnych. Zostały one wydane dn. 14 grudnia 1964 r[1].Pierwszą z nich, jak wspomniano, było Kyriale simplex, zawierające części stałe Mszy św.[2] Księga ta została wydana z myślą o kościołach parafialnych, przedstawiając zwyczajne (i proste) gregoriańskie melodie części stałych[3]. Były…
Dowiedz się więcej

Propozycje śpiewów mszalnych – III Niedziela Wielkanocna

Każdy organista i kantor wie, że czymś bardzo istotnym jest przygotowywanie repertuaru śpiewów mszalnych na poszczególne liturgie. Dlatego chcemy przyjść Wam w tym z pomocą i zasugerować możliwy wybór pieśni mszalnych, jeśli nie stosujecie u siebie antyfon z Graduału Zwykłego lub Graduału Rzymskiego.PROPOZYCJE ŚPIEWÓW MSZALNYCH – III NIEDZIELA WIELKANOCNANa wejście: “Zwycięzca śmierci”.Na przygotowanie darów: “Nie zna śmierci Pan żywota”.Na Komunię: “Chrystus zmartwychwstał jest”.Na uwielbienie: “Dzięki, o Boże Ojcze”.Na zakończenie: “Wysławiajmy…
Dowiedz się więcej

Proklamacja Męki Pańskiej – Przepisy obrzędowe

W celu zwrócenia uwagi na poprawne wykonanie proklamacji Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową oraz w Wielki Piątek, przypominamy iż:Mękę Pańską wykonują trzy osoby, dzieląc między siebie rolę Chrystusa oznaczoną krzyżykiem, narratora i ludu (PDNIC, nr 1).Pierwszeństwo do wykonania Pasji mają diakoni, a gdy ich nie ma – prezbiterzy. Kiedy jednak prezbiterzy nie mogą tego uczynić, Pasję mogą proklamować lekorzy z tym, że słowa Chrystusa winien wypowiadać kapłan (Tamże).Pasję wygłasza się…
Dowiedz się więcej

Śpiewane lekcje mszalne – III Niedziela Wielkanocna

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych.Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na III Niedzielę Wielkanocną:I czytanie (ton proroctwa)II czytanie (ton Epistoły)Opr. Marceli Kyc

Przetłumacz stronę