Kategoria: #PostnyPiątek- Seria wielkopostna 2021 (o zwyczajach tego okresu liturgicznego)

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

,,Niech Izrael teraz powie: wielce mnie gnębili od mojej młodości” – O okresie Męki Pańskiej

Przez cały Wielki Post przewija się w motywie Tajemnica Męki Chrystusa. Z początku jest ona obecna w wybranych tylko nabożeństwach paraliturgicznych i dniach tygodnia (więcej o tym można przeczytać tutaj). Jednak dopiero od V Niedzieli Wielkiego Postu obchodzenie Męki i Śmierci Mesjasza wysuwa się na pierwsze miejsce. Stąd też w starej formie rytu rzymskiego mówi się o Okresie Męki Pańskiej (ang. Passiontide), w którym Kościół skupia się w swoich tekstach na przygotowaniu…
Dowiedz się więcej

Wielkopostny kult Męki Pańskiej

Okres Wielkiego Postu ma przygotować wiernych do najważniejszej uroczystości Kościoła – Świętego Triduum Paschalnego. Ten obchód liturgiczny jest już coraz bliżej. Z poprzednich artykułów tej serii można się już było dowiedzieć o praktykach wielkopostnych obecnych w Kościele. Jedną z nich było przygotowanie katechumenów do przyjęcia chrztu w Noc Paschalną. To wydarzenie poprzedza szereg różnych innych dni, które są związane z Męką Pana Jezusa Chrystusa. W tych dniach bardzo…
Dowiedz się więcej

O czytaniach w Wielkim Poście

Jednym z wielu sposobów przygotowania się na celebrowanie Wielkanocy jest osobista lektura Pisma Świętego. Wiele jest tu sposobów doboru indywidualnego czytań. Jednak pojawia się następujące pytanie: czy Kościół w swym bogactwie liturgii pozostał głuchy na potrzeby wiernych? Oczywiście, że nie. Stara liturgia  rzymska ofiarowuje nam na okres Wielkiego Postu jeden z najpiękniejszych układów czytań, które harmonicznie wprowadzają nas do celebrowania Paschy. Dziś więc pochylimy się nad tym,…
Dowiedz się więcej

Chrzcielny i pokutny charakter Wielkiego Postu

W pierwszym tygodniu trwającego Wielkiego Postu uwadze czytelników poleciliśmy starodawną tradycję rzymskich liturgii stacyjnych. W obecnym, kończącym się już tygodniu drugim poprzedzającej uroczystości paschalne Czterdziestnicy skupimy się na zagadnieniu ogólniejszym, ale fundamentalnym dla prawidłowego rozumienia tego okresu w liturgii Kościoła. Od najdawniejszych bowiem czasów, okres ten ma w praktyce liturgicznej podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Obie te charakterystyki łączą się ze sobą nierozerwalnie, dlatego właśnie wspominamy…
Dowiedz się więcej

Wielkopostne liturgie stacyjne

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu warto pochylić się nad tematem stacji wielkopostnych, które na wzór dawnej praktyki w Rzymie, są obecne również dzisiaj w wielu polskich diecezjach. W dawnych mszalikach (przy każdym dniu tego okresu liturgicznego) były zawarte informacje na temat kościoła, w którym dawniej Mszę św. celebrował papież. Taka świątynia w danym dniu była znana, jako statio, a liturgia w niej sprawowana nazywała się Mszą św. stacyjną. Warto zatem…
Dowiedz się więcej

“Mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy”- O początku Wielkiego Postu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

„I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba, nie pijąc wody za cały ten grzech, któregoście się dopuścili, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzając go do gniewu. Przeląkłem się bowiem widząc gniew i zapalczywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że chciał was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem”.  Tymi słowami Księga Powtórzonego Prawa opisuje poszczenie Mojżesza…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do serii wielkopostnej pt. ,,#PostnyPiątek”

Dzisiaj w Kościele Rzymskim zaczynamy Wielki Post. Z tej okazji pragnęlibyśmy zaprosić do śledzenia nowej serii #PostnyPiątek na naszym portalu. W tej serii będziemy przybliżać różne aspekty liturgii Wielkiego Postu i zagłębiając się w tajemnicę tego okresu lepiej przygotować się na obchody Święta Zmartwychwstania Pańskiego. W każdym następnym tygodniu, w czwartek będzie ukazywał się post na naszej stronie związany z liturgią wielkopostną. Tematy będą przede wszystkim opierały się o perspektywę…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę