Kategoria: Rozważania o liturgii

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Znak krzyża na pierwsze słowa kantyków “Magnificat”, “Benedictus” i “Nunc dimittis” – Rozważania o liturgii

Na pierwsze słowa z kantyków z Ewangelii w Liturgii Godzin, tj. na Benedictus w jutrzni, Magnificat w nieszporach i Nunc dimittis w komplecie, wszyscy czynią znak krzyża.Tak jest o tym napisane w Ogólnym Wprowadzeniu do Liturgii Godzin:Następnie wykonuje się uroczyście pieśń z Ewangelii z jej własną antyfoną: w Jutrzni pieśń Zachariasza Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, a w Nieszporach pieśń Maryi Wielbi dusza moja Pana. Obie te pieśni, mające za sobą wielowiekową i powszechną tradycję Kościoła rzymskiego, wyrażają pochwałę dzieła…
Dowiedz się więcej

Do kogo wspólnota zwraca się ze swymi prośbami? – Rozważania o liturgii

Wspólne kapłaństwo wszystkich wiernych znajduje swoje szczególne odzwierciedlenie w modlitwie powszechnej. Należy więc dlatego zwrócić szczególną uwagę na to, do kogo wspólnota zwraca się w modlitwie (por. Tertulian, Adversus Marcionem IV, 9 ( CCSL 1, 560); Orygenes, Disputatio cum Heracleida 4, 24 ( SCr 67, 62); Statuta Conciliii Hipponensis breviata 21 ( CCSL 149, 39): do Ojca przez Syna w Duchu Świętym*. Intencje kierowane do Chrystusa wymagają więc wyjaśnienia. Jest rzeczą jasną, że Kościół-Oblubienica może również zwracać…
Dowiedz się więcej

Czterdzieści dni? Początek i koniec wielkanocnego czasu pokuty – Rozważania o liturgii

Rozpoczęcie i zakończenie czasu przygotowania do Świąt Wielkanocnych było na przestrzeni wieków różne i nie brakowało prób ujednolicenia tych dwóch terminów.Do ostatniej reformy liturgicznej przed Środą Popielcową występowały jeszcze trzy Niedziele: “Septuagesima”, “Sexagesima” i “Quinquagesima”. Te niedziele w liturgii odzwierciedlało to, iż noszono fioletowe paramenta liturgiczne i nie odśpiewywano hymnu “Gloria”, ani aklamacji “Alleluia”. Już sama barwa fioletowa wyraźnie wskazywała na pokutny charakter tego czasu, który istniał jeszcze wtedy, gdy przedpoście…
Dowiedz się więcej

Msza święta jako Ofiara? Głos z V wieku – Rozważania o liturgii

Teodoret z Kyrrhos (+ok. 460) był mnichem w pobliżu syryjskiej Apamei. Od 432 r. był on również biskupem Kyrrhos, leżącego dzisiaj na terenach północnej Syrii. Został on obdarzony anatemą w 449 r. podczas tzw. synodu zbójeckiego, zaś dwa lata później w 451 r. przywrócono mu dobre imię [został zrehabilitowany – przyp. tłum]. Według obecnej wiedzy jest on uważany za ortodoksyjnego biskupa. Kościoły wschodnie czczą go jako świętego. Wśród wielu dzieł…
Dowiedz się więcej

Kardynał Frings i prof. Ratzinger na temat liturgii w 1961 r. – Rozważania o liturgii

Po tym, jak w dn. 25 stycznia 1959 r. papież Jan XXIII zapowiedział zwołanie Soboru Watykańskiego II, w Genui zorganizowano cykl wykładów, mających doń przygotować. Podzielał to arcybiskup Köln, kardynał Josef Frings, który w dn. 20 listopada 1961 r. wygłosił wykład pt. “Das Konzil und die moderne Gedankenwelt” [tłum. pol.: “Sobór i myśl nowoczesności”], który cieszył się uznaniem. Jako że nie był on w stanie uporać się z tym tematem, poprosił o pomoc wówczas…
Dowiedz się więcej

Jaką rolę mają świece w ofiarowaniu Pana? – Rozważania o liturgii

Aby zrozumieć związek między świętem Ofiarowania Pańskiego a procesją a poświęceniem świec, pomocne może być spojrzenie na trochę zagadkową historię tego dnia. Pierwsze wspomnienie o świętowaniu czterdziestego dnia po Narodzeniu/Objawieniu Pańskim, znajdujemy w Liście Egerii, która w drugiej połowie IV w. (381-384) odbyła pielgrzymkę do Jerozolimy i podaje nam w opisie swoich podróży wzmianki na temat tamtejszej liturgii: Sane quadragesimae de epiphania ualde cum summo honore hic celebrantur.…
Dowiedz się więcej

Przepełnione kościoły w V w. – Rozważania o liturgii

Dnia 21 czerwca 445 r. papież Leon Wielki napisał do patriarchy Aleksandrii te słowa:Ut autem in omnibus observantia nostra concordet, illud quoque volumus custodiri, ut cum solemnior quaeque festivitas conventum populi numerosioris indixerit, et ea fidelium multitudo convenerit, quam recipere Basilica siumul una non possit, sacrificii oblatio indubitanter iteretur: ne his tantum admissis ad hanc devotionem, qui primi advenerint, vedantur hi, qui postmodum…
Dowiedz się więcej

“Niedziela Słowa Bożego”? – Rozważania o liturgii

Dnia 30 września 2019 r. przez Motu Proprio “Aperuit illis” papież Franciszek określił III Niedzielę Zwykłą mianem “Niedzieli Słowa Bożego”.W trzecim artykule tego pisma napisano:Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji i krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziele Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest…
Dowiedz się więcej

Jeden z najstarszych opisów celebrowania Eucharystii – Rozważania o liturgii

Justyn, urodzony około 100 r. i zmarły w Rzymie w 165 r., w swoich poszukiwaniach prawdy zaznajamiał się z rozmaitymi szkołami filozoficznymi. Jego filozoficzne rozważania na temat Boga, doprowadziły go końcowo do chrześcijaństwa – “jednynej prawdziwej filozofii”.Około roku 150, broniąc chrześcijaństwa, w piśmie do cesarza rzymskiego opisał on schematycznie przebieg celebracji Euchrystii, która była związana z sakramentem chrztu św.Niewierzący w Chrystusa, jeśli chcieli zrozumieć chrześcijaństwo, byli zależni od tego typu pism, gdyż jako…
Dowiedz się więcej

Kapłan nie może sprawować swojego urzędu w celebracji eucharystycznej bez diakonów: głos z VII w. – Rozważania o liturgii

Św. Izydor zmał w 639 r. w Sewilli, gdzie był także biskupem. W swoich pismach udało mu się skondensować oraz udostępnić starożytną wiedzę. Powszechnie określa się go mianem ostatniego ojca Kościoła starożytnego. W soim dziele De ecclesiasticis officiis, tworzonym między 598 a 615 r. na polecenie swojego brata Fulgencjusza, biskupa Astigi (Ecija, 80 km od Sewilii w kierunku wschodnim), Izydor informuje m.in. o pochodzeniu oraz znaczeniu kościelnych nabożeństw, urzędów i służby. W II Księdze dzieła – po rozdziale…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę