Kategoria: Tłumaczenia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Średniowieczne wpływy gallikańskie na ryt rzymski

Ryt rzymski wprawdzie zdołał wyprzeć i zastąpić swych współzawodników w rozmaitych krajach; w walce o przodownictwo liturgiczne wszakże przejął zarazem od nich niejedne właściwości. W tym widzieć trzeba źródło i początek średniowiecznych obrządków pochodnych. Nadto niejedne z tych nierzymskich, bo gallikańskich pierwiastków drogą powrotną dotarły znowu do Rzymu i wzbogaciły szczegółami rzymską liturgią w jej własnej ojczyźnie. Kiedy więc w XVI w. średniowieczne obrządki zostały zniesione, a liturgiczne zwyczaje Rzymu…
Czytaj dalej

W Mszy Świętej otrzymuje się łaski, o które nawet się nie prosi

Oprócz łask, o które prosimy podczas Mszy Świętej, otrzymujemy z nieskończonej dobroci Boga wiele innych, o których nawet nie myślimy. Święty Hieronim zapewnia nas o tym w następujących słowach:Absque dubio dat nobis Dominus, quod in Missa petimus, et quod magis est, sæpe dat, quod non petimus.Można zatem z wszelką pewnością powiedzieć, że Msza Święta jest słońcem przyświecającym rodzajowi ludzkiemu i rozrzucającym swoje promienie tak na dobrych, jak na złych. Nie ma bowiem…
Czytaj dalej

Reforma liturgii: Grupy ,,Consilium”

Grupy studyjne organu Consilium rozpoczęły swoją pracę w 1964 roku, odbywając spotkania w Rzymie oraz w różnych innych miejscach, co widać w niektórych sprawozdaniach przedstawianych członkom podczas zebrań plenarnych. Historia tych grup jest bardzo mocno związana z poszczególnymi szkicami, które przygotowywano krok po kroku (w miarę ukończenia pracy). Oprócz dokumentów dotyczących koncelebry, Komunii pod obiema postaciami oraz zrewidowanych obrzędów Wielkiego Tygodnia, żadna z grup nie była w stanie zakończyć…
Czytaj dalej

Łacina w Mszy świętej

Czy język łański bezwzględnie należy do Mszy rzymskokatolickiej? Jeszcze kilka lat temu ludzie spontanicznie odpowiadaliby na to pytanie twierdząco. Jednak jeśli uczestniczylibyśmy w służbie Bożej sprawowanej w trzecim czy czwartym wieku we wspólnotach milionowego miasta Rzymu, zdziwilibyśmy się, że to nie łacinę słyszymy, lecz grekę.Język grecki (,,Koine”) był wówczas językiem całego świata, a więc jednocześnie językiem Nowego Testamentu i najstarszych tekstów liturgicznych. Już dwa wieki przed Chrystusem w Aleksandrii przetłumaczono Stary Testament…
Czytaj dalej

Ks. Jan Siedlecki: Ceremoniał konsekracji biskupiej

Z wielką radością przedstawiamy Wam ceremoniał obrzędów sakry biskupiej, autorstwa ks. Jana Siedleckiego z XIX w.Spis treści książki:WstępO godności biskupaO nazwie biskupa diecezjalnegoWybór biskupaObrzędy konsekracjiElementy techniczne:Ilość stron: 28.Ilość grafik: 3.Format: A5.Numer ISBN: 978-83-962216-3-6.Wydanie: I.Data wydania I: 02.04.2022.Miejsce wydania I: Zielona GóraO autorze:Ks. Jan Kazimierz Siedlecki urodził się dn. 14 grudnia 1829 r. w Warszawie, a zmarł dn. 10 lutego 1902 r. w Krakowie. Był prezbiterem Kościoła rzymskiego, misjonarzem św. Wincentego…
Czytaj dalej

O jutrzni w zakonie franciszkańskim w XVIII w.

Pierwszym celem Zakonu Seraficznego jest oddawanie chwały Bogu poprzez chóralny śpiew, jakby pienie Aniołów. Chóry są bardzo ważne, gdyż zastępują Aniołów, gdy strzegą porządku oddawania chwały Bożej na ziemi, jak to czynią w niebie Aniołowie. Te wołania są potrzebne także w doczesności. Trzeba powiedzieć, że dla prawdziwych zakonników, poświęcających się ubóstwu, równie pobożne (co sami utrzymują) są dla chóry zakonne. Dlatego z najgorętszą chęcią należy do nich przystępować. Pierwszy raz…
Czytaj dalej

De Officio faciendo in exsequiis absente corpore defuncti

Zachęcamy do korzystania z tekstu obrzędu egzekwii (dostosowanego do starej Mszy rzymskiej). Tekst można wykorzystywać w czasie sprawowania absolucji nad katafalkiem po Mszy świętej.Dostęp do tekstu: DE-OFFICIO-FACIENDO-IN-EXSEQUIIS-ABSENTE-CORPORE-DEFUNCTIZespół ,,Z pasji do liturgii”

Msza mistyczna

,,Tu es sacerdos in æternum”.Jakaż radość przepełniała nasze serca, gdy po ceremonii wyświęcenia, zdaliśmy sobie sprawę z tej Boskiej prawdy:,,Jesteś kapłanem na wieki”.Czuliśmy się nieskończenie szczęśliwi, a szczęście to z każdym rokiem wzrasta.Liczne dusze na świece zazdroszczą nam godności kapłańskiej. Nie jest to nic dziwnego. Na pocieszenie przypomnę im prawdę, której może dobrze nie znają, a mianowicie, że każdy chrześcijanin otrzymał istotne uczestnictwo w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Jako członek mistycznego Ciała Jezusa, należy według słów św. Piotra:,,Do rodzaju…
Czytaj dalej

O modlitwie

Jeżeli się tylko cokolwiek zastanowimy nad naszym jestestwem, o jakże tam łatwo dostrzeżemy naszą zależność od tej najwyższej Istoty, Boga, a tym samym niezbędny obowiązek stanie się godnym tych wysokich zalet, tych wszystkich dobrodziejstw, którymi nas Bóg najmilszy w niepojętej miłości ku nam tak hojnie obdarzył i bezustannie obsypuje. Nie zapominajmy więc nigdy o tym tak łaskawy Dobroczyńcy, ale wszędzie i zawsze, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek czynimy, zmierzajmy ku Niemu. Powiada o tym św. Paweł…
Czytaj dalej

Introit IV Niedzieli Adwentu

Ant. (Iz 45,8)Roráte, cœli, désuper,et nubes pluant justum:aperiátur terra,et gérminet SalvatóremPs. (18,2)Cœli enárrant glóriam Dei:et ópera mánuum ejusannúntiat firmaméntum.Ant. (Iz 45, 8)Niebiosa, spuśćcie rosę z góry,a obłoki niech zleją z deszczem sprawiedliwego:niech się otworzy ziemiai zrodzi Zbawiciela.Ps. (18, 2)Niebiosa głoszą chwałę Boga,dzieło rąk Jegoobwieszcza nieboskłon.TEKSTIzajasz w 45 rozdziale przytacza słowa, jakie Pan skierował do Cyrusa, którego zamierzał ustanowić Pomazańcem Pańskim dla ocalenia ludu i odbudowania miasta i świątyni. Patrząc na Cyrusa, zbawiciela…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę