Kategoria: ,,Mszy św. opisanie na trzy części rozłożone” – XVI-wieczne dzieło ks. kan. archiprezbitera Hieronima Powodowskiego

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (Cz. II., Rozdz. VII)

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział siódmy – Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego CyrylaOpisawszy więc rzeczy i ceremonie Mszy Świętej wraz z ich przyczynami, chcąc dogodzić jeszcze oponentom, wydaje się słuszne, aby wyłożyć tutaj liturgię, której opis wydał Cyryl, dawny Biskup Jerozolimy, czerpiąc od Apostołów, a zwłaszcza od św. Jakuba (Brata Pańskiego), pierwszego Biskupa tegoż Kościoła (Ga 1, 19; Dz 12, 2).…
Czytaj dalej

O zakończeniu Mszy Św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ewangelii św. Jana

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział szósty – O zakończeniu Mszy Św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ewangelii św. JanaMsza Święta kończy się dziękczynieniem przez modlitwy, które nazywają się ,,Complandae”, a których ilość jest zróżnicowana pod względem czasu i rodzaju nabożeństwa. Modlitwa ta jest dostosowana do poprzednich oracji zmiennych – kolekty i sekrety. Następnie kapłan pozwala ludziom odejść, gdy odwróciwszy się do ludu, co w liturgii uroczystej czyni diakon, wygłasza: ,,Ite Missa…
Czytaj dalej

O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy Świętej

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział piąty – O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy ŚwiętejOpisując to, przyszła mi na pamięć jedna kwestia lub pytanie, które zadał mi przed kilkoma laty jeden heretyk ariański:,,Czemu w waszych księgach papieskich, Durandus i inni mówią o wszystkich rzeczach, które podczas waszego nabożeństwa się wydarzają tak, że nawet furtkę kościelną opisują, zaniedbując przy tym jednak, co jest przyczyną tego, że waszego księdza…
Czytaj dalej

O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała oraz Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów (Cz. II., Rozdz. IV)

CZĘŚĆ DRUGA O ceremoniach i obrzędach Mszy Świętej Rozdział czwarty – O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała oraz Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów Po kazaniu kapłan wraca do odprawiania Mszy Świętej, której właściwą część rozpoczyna od Ofiarowania. O darach składanych na ołtarzu już wcześniej dogłębnie się powiedziało. Po dokonaniu ofiarowania chleba i wina, umywa on ręce, o czym Tyrillus (dawny biskup jerozolimski), tak mówi: ,,Ręce oznaczają sprawy lub uczynki ludzkie, dlatego…
Czytaj dalej

O Epistole, graduale, Ewangelii i Składzie Apostolskim

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział drugi – O Epistole, graduale, Ewangelii i Składzie ApostolskimPo kolekcie odczytuje się Epistołę, a więc lekcję wybraną z Listu któregoś Apostoła, albo inne Proroctwo, bądź Pisma Starego Testamentu. Początek, a więc jej ustanowienie, mimo że niektórzy przypisują je św. Hieronimy z listu do Papieża Damazego, to jednak dane wskazują na to, że powstanie tej części liturgii jest dawniejsze. Świadczy o tym już Dionizjusz Areopagita i Filon, którzy opisali za sprawą św. Marka Ewangelisty dzieje…
Czytaj dalej

Od początku Mszy Świętej do Epistoły (Cz. II., Rozdz. II.)

CZĘŚĆ DRUGA O ceremoniach i obrzędach Mszy Świętej Rozdział drugi – Od początku Mszy Świętej do Epistoły Przystąpmy do początku samej Mszy Świętej, która rozpoczyna się od introitu, to jest – śpiewanej lub czytanej – takiej sentencji Pisma Świętego dostosowanej do czasu i rangi nabożeństwa, którą wieńczy antyfona lub wychwalenie Trójcy Świętej, jak to ma miejsce przy Psalmach. Powstanie introitu jest upatrywane w ustawach Apostołów, albowiem opis Mszy…
Czytaj dalej

O przystąpieniu kapłana do ołtarza

CZĘŚĆ DRUGA O ceremoniach i obrzędach Mszy Świętej Rozdział pierwszy – O przystąpieniu kapłana do ołtarza Po tym, jak kapłan założy wszystkie wyżej opisane szaty oraz podejdzie do ołtarza i rozłoży na nim rzeczy należące do Ofiary, staje na najniższym stopniu przed ołtarzem i żegna się znakiem krzyża św., mówiąc: ,,W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Według Tertuliana dawni chrześcijanie używali znaku Krzyża św. do każdej czynności[1]. Świadczą o tym…
Czytaj dalej

O szatach potrzebnych do Mszy Świętej oraz o ich tajemnicach (Cz. I., Rozdz. VI)

CZĘŚĆ PIERWSZA Co jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowania Rozdział szósty – O szatach potrzebnych do Mszy Świętej oraz o ich tajemnicach Tak zacna Ofiara, nie tylko sama w sobie, ale także na zewnątrz – poprzez ozdoby i znaki –  potrzebuje się wyrażać (zwłaszcza w osobie kapłana). Jeśli bowiem Bóg Mojżesza (Wj 28, 13), kapłana dawnego Przybytku Prawa, z taką pilnością ubiorami przyozdabiał,…
Czytaj dalej

O rzeczach potrzebnych do sprawowania Mszy Świętej (Cz. I., rozdz. V)

CZĘŚĆ PIERWSZACo jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowaniaRozdział piąty – O rzeczach potrzebnych do sprawowania Mszy Św.Szósty tytuł (quomodo) odpowiada na to, w jaki sposób sprawuje się Mszę Świętą. Tam też będzie mowa o ceremoniach i obrzędach, poprzez które odprawia się Najświętszą Ofiarę. Chcąc to zrozumieć, trzeba najlepiej wspomnieć o ołtarzu – własnym miejscu i jakby warsztacie tej świętej…
Czytaj dalej

Kto należy do Mszy Świętej i w jaki sposób? Oraz o Ofierze (Cz. I., Rozdz. IV)

CZĘŚĆ PIERWSZACo jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowaniaRozdział czwarty – Kto należy do Mszy Świętej i w jaki sposób? Oraz o OfierzeCzwarty tytuł jest o tym: ,,Quibus auxiliis”, tzn. z jakimi pomocami, lub asystą, ma być odprawiana Msza Święta. Trzeba bowiem wiedzieć, że chociaż sprawowanie Mszy Świętej odbywa się właśnie przez samego kapłana (namiestnika Chrystusa), który słowami Mistrza poświęca Ciało Pańskie,…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę