Kategoria: Introity

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Introit IV Niedzieli Adwentu

Ant. (Iz 45,8)Roráte, cœli, désuper,et nubes pluant justum:aperiátur terra,et gérminet SalvatóremPs. (18,2)Cœli enárrant glóriam Dei:et ópera mánuum ejusannúntiat firmaméntum.Ant. (Iz 45, 8)Niebiosa, spuśćcie rosę z góry,a obłoki niech zleją z deszczem sprawiedliwego:niech się otworzy ziemiai zrodzi Zbawiciela.Ps. (18, 2)Niebiosa głoszą chwałę Boga,dzieło rąk Jegoobwieszcza nieboskłon.TEKSTIzajasz w 45 rozdziale przytacza słowa, jakie Pan skierował do Cyrusa, którego zamierzał ustanowić Pomazańcem Pańskim dla ocalenia ludu i odbudowania miasta i świątyni. Patrząc na Cyrusa, zbawiciela…
Dowiedz się więcej

Introit na święto Matki Bożej Bolesnej

,,Stabant iuxta Crucem Iesu Mater eius, et soror Matris eius, María Cléophæ, et Salóme et María Magdaléne. Múlier, ecce fílius tuus: dixit Iesus; ad discípulum autem: Ecce Mater tua” (J 19, 25- 27). (,,Pod krzyżem Jezusowym stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa i Salome, oraz Maria Magdalena. Niewiasto, oto syn Twój, rzekł Jezus, a potem uczniowi: Oto Matka twoja”.)…
Dowiedz się więcej

Introit na święto Podwyższenia Krzyża Świętego

“Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini nostri Jesu Christi: in quo est salus, vita et resurrectio nostra:per quem salvati et liberati sumus.Deus misereatur nostri, et benedicat nobis:illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri”.  (“A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze; przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Niech Bóg się zmiłuj się nad nami i nam…
Dowiedz się więcej

Introit na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Introitus Salve, sancta Parens, eníxa puérpera Regem: qui cœlum terrámque regit in sǽcula sæculórum. Ps 44:2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen. Salve, sancta Parens, eníxa puérpera Regem: qui cœlum terrámque regit in sǽcula sæculórum. Amen. Introit Witaj, Święta Rodzicielko,…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę