Kategoria: Serie artykułów

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Tłumaczenie tekstów liturgicznych w duchu misyjnym

Papież Franciszek w swoim Piśmie Apostolskim “Evangelii gaudium” wzywa wspólnotę Kościoła do odnowienia ducha misyjnego. Głównym zadaniem tego ducha jest szerzenie radości i piękna Dobrej Nowiny – Ewangelii. W numerze 41 papież wyraża język, w którym przedstawiane są prawdy wiary:Jednocześnie olbrzymie i szybkie zmiany kulturowe wymagają, abyśmy nieustannie zwracali uwagę na to, by starać się wyrażać niezmienne prawdy w języku pozwalającym dostrzec ich stałą nowość. Ponieważ…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie – Tajemnica Przeistoczenia. O potetyckim zawarciu teologii eucharystycznej w hymnie “Pange lingua”

WPROWADZENIEIstnieje taka scena w sztuce pt. „Autos sacramentales” hiszpańskiego, barokowego dramaturga, Calderóna de la Barci (1600-1681)[1], w której święci Doktorzy Kościoła: Augustyn, Ambroży, Hieronim, Grzegorz i Tomasz z Akwinu zostają wezwani na konkurs śpiewu. Nagroda powinna zostać przekazana temu, kto najtrafniej ułoży wersy do tajemnicy krzyża lub Eucharystii. Dla potrzeb tego konkursu św. Tomasz napisał swój własny hymn pt. „Pange lingua”[2] – w nagrodę za ten utwór otrzymał złote…
Dowiedz się więcej

XXXIII Niedziela Zwykła – Rozważania o liturgii

Kolekta XXXIII Niedzieli Zwykłej pochodzi z Sacramentarium Veronense (nr 481, 1. Kolekta Mszy w miesiącu lipcu). Sakramentarz ten jest kolekcją tzw. „Libelli”, czyli formy książeczek czy zeszytów, w których zostały zawarte niedzielne i świąteczne modlitwy mszalne, które też w celu ponownego wykorzystywania zostały zawarte w archiwum. Zbiór takich książeczek, które posiadamy, pochodzi z archiwum laterańskiego. Rzymski tekst, pochodzący z V i VI w., został zawarty w rękopisie z początku VII…
Dowiedz się więcej

Czym jest liturgia? – Rozważania o liturgii

Jak podczas średniowiecza i przed II Soborem Watykańskim na pierwszym planie znajdował się kultyczny wymiar liturgii (tzn. człowiek składał Bogu należny Mu kult w celebracji liturgii sprawowanej przez kapłana), tak od czasu Soboru został ponownie dowartościowany wymiar zstępujący [anabatyczny – przyp. tłum.] liturgii wraz z jednoczesnym powtórnym uznaniem Ludu Bożego jako podmiotu liturgii. Jeśli w celu zdefiniowania liturgii wychodzimy od elementów podanych w Konstytucji o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”,…
Dowiedz się więcej

“Ecclesiasticae ceremoniae aeternae non sunt” – Rozważania o liturgii

Johannes Morinus (Jan Morin), teolog i biblista (zm. 1659) pochodzący z protestanckiej rodziny, w 1617 r. przeszedł do Kościoła Katolickiego i pracował u papieża Urbana VIII w Rzymie, a następnie trudnił się w Paryżu u kardynała Richelieu. W 1655 r. napisał on w swoim pierwszy raz upublicznionym Komentarzu na temat święceń (na zakończenie krótkiego omówienia oporu średniowiecznych teologów względem koncelebracji Mszy św.), następujące słowa:Kościelene ceremonie nie są wieczne. Mogą być one przekształcane z różnych powodów, albo stają się…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę