Pomoce liturgiczne

 1. Msza św. według formularzy: o pokoju i sprawiedliwości oraz w czasie wojny i rozruchów
 2. Msza św. w czasie synodu, soboru lub zgromadzenia o charakterze duchowym albo pastoralnym
 3. Msza św. o powołania kapłańskie
 4. Msza św. w rocznicę święceń kapłańskich
 5. Msza św. za kapłana
 6. Msza św. za kapłanów
 7. Msza św. kapłana za siebie
 8. Msza św. kapłana duszpasterza za siebie
 9. Msza św. o powołania zakonne
 10. Msza św. za zakonnika
 11. Msza św. za biskupa
 12. Msza św. za papieża
 13. Msza św. za Kościół diecezjalny
 14. Msza św. za Kościół
 15. Msza św. o wybór biskupa lub papieża
 16. Msza św. za pełniących służbę w Kościele
 17. Msza św. za świeckich
 18. Msza św. o jedność chrześcijan
 19. Msza św. o ewangelizację ludów
 20. Msza św. za prześladowanych chrześcijan
 21. Msza św. za ojczyznę lub miasto
 22. Msza św. za rządzących państwami
 23. Msza św. za zgromadzenie przedstawicieli narodów
 24. Msza św. za głowę państwa
 25. Msza św. o postęp ludów
 26. Msza św. o pojednanie
 27. Msza św. na początek roku cywilnego
 28. Msza św. na początek roku szkolnego
 29. Msza św. o uświęcenie pracy ludzkiej
 30. Msza św. w czasie zasiewów
 31. Msza św. po zebraniu plonów ziemi
 32. Msza św. w czasie głodu lub za głodujących
 33. Msza św. za uchodźców i wygnańców 
 34. Msza św. za przebywających w niewoli
 35. Msza św. za uwięzionych
 36. Msza św. za chorych
 37. Msza św. za umierających
 38. Msza św. w okresie trzęsienia ziemi
 39. Msza św. o deszcz
 40. Msza św. o pogodę
 41. Msza św. o ustanie burz
 42. Msza św. w jakiejkolwiek potrzebie
 43. Msza św. dziękczynna
 44. Msza św. o odpuszczenie grzechów
 45. Msza św. o uproszenie miłości
 46. Msza św. o zgodę
 47. Msza św. za rodzinę
 48. Msza św. za krewnych i przyjaciół
 49. Msza św. za tych, którzy nas trapią
 50. Msza św. o pokorę
 51. Msza św. o dobrą śmierć
 1. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Środy Popielcowej
 2. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii I Niedzieli Wielkiego Postu
 3. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii II Niedzieli Wielkiego Postu 
 4. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii III Niedzieli Wielkiego Postu
 5. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do IV Niedzieli Wielkiego Postu
 6. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii V Niedzieli Wielkiego Postu
 7. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Niedzieli Męki Pańskiej
 8. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Uroczystości NMP Królowej Polski
 9. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii II Niedzieli Wielkanocnej, czyli miłosierdzia
 10. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii III Niedzieli Wielkanocnej
 11. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii IV Niedzieli Wielkanocnej
 12. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii V Niedzieli Wielkanocnej
 13. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Uroczystości Wniebostąpienia Pańskiego
 14. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
 15. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Uroczystości Najświętszej Trójcy
 16. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Uroczystości Narodzin Świętego Jana Chrzciciela
 17. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Uroczystości Świętych Piotra i Pawła
 18. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XII Niedzieli Zwykłej
 20. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XIII Niedzieli Zwykłej
 21. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XIV Niedzieli Zwykłej
 22. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XV Niedzieli Zwykłej
 23. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XVI Niedzieli Zwykłej
 24. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XVII Niedzieli Zwykłej
 25. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XVIII Niedzieli Zwykłej
 26. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XIX Niedzieli Zwykłej
 27. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XX Niedzieli Zwykłej
 28. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
 29. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XXI Niedzieli Zwykłej
 30. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XXII Niedzieli Zwykłej
 31. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XXIII Niedzieli Zwykłej
 32. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XXIV Niedzieli Zwykłej
 33. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XXV Niedzieli Zwykłej
 34. Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii XXVI Niedzieli Zwykłej

NAGRANIA ŚPIEWÓW MSZALNYCH

POZOSTAŁE NAGRANIA

Przetłumacz stronę