Kategoria: Adwentowe Wielkie Antyfony

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

O Virgo Virginum

O virgo virginum quomodo fiet istud?Quia nec primam similem visa es nec habere sequentem. .Filiae Ierusalem, quid me admiramini?Divinum est mysterium hoc quod cernitis.WprowadzenieO Dziewico nad Dziewicami, jakże się to stanie? Żadna inna kobieta nie była podobna do Ciebie, ani nie będzie podobna w przyszłości. O córki Jerozolimskie, dlaczego was zdumiewam? To co widzicie, jest tajemnicą Bożą.O Ósmej Antyfonie słów kilka…Choć nie należy ona do 7 „klasycznych” Wielkich Antyfon, „O Virgo…
Dowiedz się więcej

O Emmanuel

,,O Emmánuel, Rex et légifer noster, exspectátio géntium, et Salvátor eárum: veni ad salvándum nos, Dómine, Deus noster” Wprowadzenie Dzisiejsza Antyfona jest ostatnim wielkim wersetem, który śpiewa się w Adwencie przed kantykiem Maryi w czasie wieczornej modlitwy Kościoła. W języku polskim brzmi ona następująco: ,,O Emanuelu, Królu i prawodawco nasz, oczekiwanie narodów i Zbawicielu, przyjdź ku wybawieniu nas, Panie Boże nasz”[1]. Znaczenie tej Antyfony Kantor na początku…
Dowiedz się więcej

O Rex

,,O Rex gentium, et desideratus larum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni et salva hominem, quem de limo formasti”WprowadzenieSzósta Antyfona jest błaganiem o zbawienie człowieka przez Króla. Jest ona połączona z innymi Antyfonami, wszak jedna z drugą się łączy albo z niej wynika. Dzisiejszy tekst brzmi następująco:,,O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła [który przez budujących zostałeś odrzucony – przyp. autora], przyjdź i zbaw człowieka,…
Dowiedz się więcej

O Oriens

,,O Oriens, splendor lucis, aeternae, et sol iustitiae: veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis”WprowadzenieDzisiejsza Antyfona wspaniale dopełnia wczorajszą, gdyż obie mówią o oświeceniu grzeszników, gdyż brzmi ona: ,,O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci”[1].Znaczenie tej AntyfonyAntyfona przypadająca na dzień 21. grudnia mówi o Bogu jako o wschodzącym Słońcu. Do dziś w liturgii Kościół zwraca się w kierunku wschodnim (dziś wyznacza…
Dowiedz się więcej

O Clavis David

,,O Clavis David et sceptrum domus Israël; qui áperis, et nemo claudit; claudis, et nemo áperit: veni, et educ vinctum de domo cárceris, sedéntem in ténebris, et umbra mortis”.WprowadzenieDzisiejsza Antyfona brzmi następująco:,,O Kluczu Dawidów i berło domu Izraelowego, który otwierasz, żaden nie zamyka, zamykasz, a żaden nie otwiera, przyjdź i wyprowadź pojmane więzienia, pogrążone w ciemnościach i cieniach śmierci”[1].Znaczenie tej AntyfonyPoprzednie Antyfony ukazywały Mesjasza, jako Mądrość, Pana i Korzeń z Jessego. Natomiast dzisiejsza…
Dowiedz się więcej

O Radix Iesse

,,O Radix Iesse qui stas in signum populόrum, super quem continébunt reges os suum, quem gentes deprecabúntur: veni ad liberándum nos, iam noli tardáre”WprowadzenieTrzecia z ośmiu Antyfon przypadająca na dziewiętnastego grudnia brzmi w języku polskim następująco:,,O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą zamilkną królowie, a ludy będą się modlić do Ciebie, przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj”[1].Znaczenie AntyfonyWczorajsza Antyfona…
Dowiedz się więcej

O Adonai

,,O Adonái et Dux domus Israël, qui Móysi in igne flammae rubi apparúisti, et ei in Sina legem dedísti: veni ad rediméndum nos in brácchio exténto”WprowadzenieDruga z siedmiu Antyfon adwentowych, którą odśpiewuje lub odmawia kantor podczas liturgii brewiarzowej osiemnastego grudnia w NFRR, brzmi:,,O Adonai, Wodzu [domu – przyp. autora] Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Syjonie dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić…
Dowiedz się więcej

O Sapientia

,,O Sapiénita, quae ex ore Altissimi prodiísti, attíngens a fine usque ad finem, fortiter suavitérque dispόnens όmnia: veni ad docendum nos viam prudéntiae”WprowadzeniePierwsza z siedmiu antyfon adwentowych, zwanych ,,wielkimi” zaczyna się od słów ,,O Mądrości”. Jest to antyfona śpiewana lub odmawiana 17 grudnia przed kantykiem Maryi. Jej polski tekst brzmi:,,O Mądrości, która wyszłaś z ust najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca i wszystkim rządzisz…
Dowiedz się więcej

Adwent przeżywany z liturgią – Zapowiedź “O” Antyfon

Oczekiwanie na przyjście Pana ma podwójny wymiar – Kościół wyczekuje powtórnego przyjścia Jezusa na końcu czasów oraz przygotowuje się na powitanie Dziecka w stajence. Na przełomie wielu wieków powstawało mnóstwo rozważań, kazań, homilii czy tłumaczeń poszczególnych aspektów tego okresu liturgicznego. Dlatego Czytelnik ma bardzo wiele możliwości poznania tego czasu. Z tej racji portal ,,Z pasji do liturgii” pragnie zwrócić szczególną uwagę na adwentowe antyfony. W dniach od 17 do 23…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę