Aktualności

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Informacje z życia Kościoła: Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych

NORMY POSTĘPOWANIA W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH ZJAWISK NADPRZYRODZONYCHPrezentacjaSłuchając Ducha, który działa w ludzie wiernym Bogu Dykasteria wydała nowe normy rozeznawania zjawisk nadprzyrodzonych, w szczególności objawień, nie dla zgaszenia Ducha, ale by sprawniej, skuteczniej reagować w razie błędów doktrynalnych w treści widzeń, a także jeśli prowadzi to do osobistych korzyści czy podsycania ludzkiej pychy, to z kolei do czynów niemoralnych, nieuprawnionej dominacji czy innych nadużyć. Obficie cytowany jest św. Jan od Krzyża wskazujący, jak ubogi jest…
Dowiedz się więcej

Wykład na temat kanonu mszalnego: IV dystynkcja

Poniżej prezentujemy ostatni fragment tłumaczenia Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego biskupa Odona, a mianowicie dystynkcję czwartą wraz z konkluzją. Przed lekturą warto przypomnieć sobie wszelkie uwagi poczynione na samym wstępie.Badając tekst pod ogólnym kątem, zauważyć można z łatwością, że sama w sobie dystynkcja czwarta jest sporo krótsza od poprzedniej i stanowi swego rodzaju klamrę kompozycyjną, kiedy zestawimy ją z dystynkcją pierwszą. Wyraźnie widać, iż sposób pisania w ostatniej z czterech dystynkcji…
Dowiedz się więcej

Śpiewane lekcje mszalne – X Niedziela Zwykła

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych.Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na X Niedzielę Zwykłą:I czytanie ton proroctwa)II czytanie (ton Epistoły)Opr. Marceli Kyc

Propozycje śpiewów mszalnych – X Niedziela Zwykła

Każdy organista i kantor wie, że czymś bardzo istotnym jest przygotowywanie repertuaru śpiewów mszalnych na poszczególne liturgie. Dlatego chcemy przyjść Wam w tym z pomocą i zasugerować możliwy wybór pieśni mszalnych, jeśli nie stosujecie u siebie antyfon z Graduału Zwykłego lub Graduału Rzymskiego.PROPOZYCJE ŚPIEWÓW MSZALNYCH – X NIEDZIELA ZWYKŁANa wejście: “Kto się w opiekę”.Na przygotowanie darów: “Boże, obdarz Kościół twój”.Na Komunię: “Jezu, miłości ma”.Na uwielbienie: “Czego chcesz od nas, Panie”.Na zakończenie: “Bóg…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pełni ufności w Miłosierdzie Pana zanieśmy do Niego nasze prośby: Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby pełni wiary prowadzili powierzony im lud do Chrystusa. Ciebie prosimy… Módlmy się za rodziny, aby zawierzając się Najświętszemu Sercu Jezusa, coraz bardziej wzrastały w miłości. Ciebie prosimy…Módlmy się za poszukujących sensu życia, aby odnaleźli go przy pałającym żarem miłości Sercu Jezusa. Ciebie prosimy…Módlmy się za zmarłych, aby mieli…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna – X Niedziela Zwykła (Rok B)

Pokładamy całą nadzieję w Panu, który jest Zbawicielem pełnym miłosierdzia, dlatego zanieśmy Mu nasze pokorne prośby: Umacniaj biskupów, prezbiterów i diakonów, aby stale wypełniali Twoją świętą wolę w Kościele. Ciebie prosimy… Umacniaj narody świata, aby nie zapominały o wiecznej i nieprzemijającej ojczyźnie w niebie. Ciebie prosimy… Umacniaj chorych na duszy i ciele, aby cierpienie nie odebrało im sensu życia, lecz by stało się ich drogą do świętości. Ciebie prosimy… Otwórz bramy…
Dowiedz się więcej

Teologia IV Modlitwy Eucharystycznej – Postsanctus (cz. IV)

Omnibus enim misericórditer subvenísti, ut te quæréntes invenírent.W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli.Kapłan mówi, że Bóg pospieszył w swoim miłosierdziu ku każdemu człowiekowi[1]. Jan pisze bowiem: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Owo umiłowanie świata polegało na tym, że Bóg zlitował się nad człowiekiem…
Dowiedz się więcej

Teologia IV Modlitwy Eucharystycznej – Postsanctus (cz. III)

Et cum amicítiam tuam, non oboediens, amisísset, non eum dereliquísti in mortis império. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Teraz kapłan kontynuuje wspominanie historii zbawienia, mówiąc o grzechu pierworodnym, kiedy powiada: A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń[1]. Mówiąc: a gdy, wskazuje na to, że tak nie było od początku, gdyż Bóg uczynił człowieka szczęśliwym, żyjącym w przyjaźni ze swoim Stwórcą (por. Rdz 2, 8). Przed upadkiem ludzie…
Dowiedz się więcej

Wykład na temat kanonu mszalnego: III dystynkcja (cz. II)

W tej części tłumaczenia przedstawiamy tłumaczenie drugiej – i zarazem ostatniej – części trzeciej dystynkcji Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego św. Odona z Tournais. Została ona na potrzeby tłumaczenia podzielona na dwie części ze względu na swój okazały rozmiar w stosunku do całości dzieła, bowiem stanowi ponad połowę Wykładu. Wszelkie uwagi dotyczące tłumaczenia, poczynione w omówieniu pierwszego fragmentu pozostają w dalszym ciągu aktualne.Kl. lic. Emanuel KwiatkowskiTEKST KANONU.FRAGMENT TRZECI.Część druga. Przeto i my,…
Dowiedz się więcej

Wykład na temat kanonu mszalnego: III dystynkcja (cz. I)

W dalszej części tłumaczenia przedstawimy tłumaczenie pierwszej części trzeciej dystynkcji Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego św. Odona z Tournais. Została ona na potrzeby tłumaczenia podzielona na dwie części ze względu na swój pokaźny rozmiar w stosunku do całości dzieła, albowiem stanowi ponad połowę Wykładu. Wszelkie uwagi poczynione w omówieniu pierwszego fragmentu pozostają w dalszym ciągu aktualne. Tym niemniej warto dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, iż w tym fragmencie tekst Odona…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę