Aktualności

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Formularz Mszy św. o świętym Franciszku z Mszału Franciszkańskiego (1974)

Prezentujemy Państwu formularz mszalny o świętym Franciszku z Asyżu z Mszału Franciszkańskiego wydanego po II Soborze Watykańskim (s. 216-223). Testy czytań mszalnych oraz psalmu podajemy w języku narodowym.DIE 4 OCTOBRISS. P. N. FRANCISCIDiaconoiTrium Ordinum FundatorisSOLEMNITASANT. AD INTROITUMGaudeamus omnes in Domino,diem festum celebrantes sub honore beati Patris Francisci,de cuius sollemnitate gaudent Angeli,et collaudant Filium Dei.COLLECTADeus, qui seraphico Patri Francisco, paupertate et humilitate Christo configurari tribuisti, concede ut, per…
Czytaj dalej

W trosce o liturgię: Prawidłowe sprawowanie obrzędów mszalnych – III: Akt pokuty i ,,Chwała”

Zauważając wielką potrzebę zgromadzenia w jedno wszelkich przepisów Kościoła na temat konkretnych elementów Mszy św., pragniemy przedstawić to prawodawstwo w sposób systematyczny, pod względem konkretnych obrzędów tak, aby były szeroko dostępne. Ufamy, że nasze skromne dziełko przyda się każdemu, kto będzie chciał zorganizować i odprawić Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w sposób zgodny z obowiązującymi normami liturgicznymi.I forma aktu pokuty – spowiedź powszechnaW przypadku wyboru pierwszej formy…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXVII Niedziela Zwykła

Dzisiejsze pierwsze czytanie niedzielne w roku ,,C” ukazuje nam proroka, który skarży się Bogu, iż Ten nie wysłuchuje jego modlitw. Może my również czasem stajemy się jak ten prorok, użalając się nad tym, że nasze przychodzenie do kościoła na Mszę Świętą niewiele nam daje. Myślimy jednak po ludzku, a nie po Bożemu. Otóż dzisiejsze pierwsze czytanie uczy nas, że nasze modlitwy nie są na darmo zanoszone przed Boże oblicze. Skutki naszej modlitwy mszalnej…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna XXVII Niedzieli Zwykłej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej XXVII Niedzieli Zwykłej, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest zieleń (IGMR, nr 346c).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 268).Można zastosować IV formę aktu pokuty.Odmawia się Chwała i Wierzę.Prefacją mszalną jest jedna z prefacji na niedziele zwykłe (nr 28-35), chyba że kapłan wybiera IV Modlitwę eucharystyczną – wówczas odmawia się prefację tej anafory.Można odmówić I, II (w Polsce), III lub…
Czytaj dalej

W trosce o liturgię: Prawidłowe sprawowanie obrzędów mszalnych – II: Znak krzyża i pozdrowienie

Zauważając wielką potrzebę zgromadzenia w jedno wszelkich przepisów Kościoła na temat konkretnych elementów Mszy św., pragniemy przedstawić to prawodawstwo w sposób systematyczny, pod względem konkretnych obrzędów tak, aby były szeroko dostępne. Ufamy, że nasze skromne dziełko przyda się każdemu, kto będzie chciał zorganizować i odprawić Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w sposób zgodny z obowiązującymi normami liturgicznymi. Antyfona na wejście Jeśli liturgia jest Mszą św. recytowaną, to kapłan…
Czytaj dalej

Ryt anglikański

4 listopada 2009 r. papież Benedykt XVI ogłosił konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus, w której zezwolił na tworzenie tzw. ordynariatów personalnych dla duchowieństwa i wiernych świeckich konwertujących z Kościoła Anglii, którzy uznając w pełni zwierzchnictwo papieża pragną jednocześnie zachować elementy własnej tradycji liturgicznej. Wkrótce potem powstały pierwsze ordynariaty w Anglii, Szkocji i Walii, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Tym samym zrodziła się potrzeba znalezienia nowej…
Czytaj dalej

W trosce o liturgię: Prawidłowe sprawowanie obrzędów mszalnych – I: Śpiew na wejście i procesja

Zauważając wielką potrzebę zgromadzenia w jedno wszelkich przepisów Kościoła na temat konkretnych elementów Mszy św., pragniemy przedstawić to prawodawstwo w sposób systematyczny, pod względem konkretnych obrzędów tak, aby były szeroko dostępne. Ufamy, że nasze skromne dziełko przyda się każdemu, kto będzie chciał zorganizować i odprawić Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w sposób zgodny z obowiązującymi normami liturgicznymi.Śpiew na wejściePo zgromadzeniu się ludu, występuje śpiew na wejście, podczas którego do ołtarza…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna w Święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, przypominamy, że:Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 192′-193′).Wymawiając imię: Michał, Gabriel i/lub Rafał (w jakiejkolwiek formie) czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).Odmawia się Chwała (MR, s. 192″).Prefacją mszalną jest prefacja o Aniołach (nr 63).Modlitwami eucharystycznymi, które można odmówić jest…
Czytaj dalej

W Mszy Świętej otrzymuje się łaski, o które nawet się nie prosi

Oprócz łask, o które prosimy podczas Mszy Świętej, otrzymujemy z nieskończonej dobroci Boga wiele innych, o których nawet nie myślimy. Święty Hieronim zapewnia nas o tym w następujących słowach:Absque dubio dat nobis Dominus, quod in Missa petimus, et quod magis est, sæpe dat, quod non petimus.Można zatem z wszelką pewnością powiedzieć, że Msza Święta jest słońcem przyświecającym rodzajowi ludzkiemu i rozrzucającym swoje promienie tak na dobrych, jak na złych. Nie ma bowiem…
Czytaj dalej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – IV ME

PREX EUCHARISTICA IVHaec Prex dici potest in omni Missa praeterquam in sollemnitatibus et infra octavam quando fit de ea.Sacerdos exspectat donec omnes ad praefationem in silentio audiendam sint parati. Quam introducit, manus ante umeros tenens, dicendo:V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.V. Sursum corda.R. Habémus ad Dóminum.V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.R. Dignum et iustum est.Vere dignum est tibi grátias ágere, vere iustum est te glorificáre, Pater sancte, quia…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę