Kategoria: O liturgii słów kilka

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Jak będzie wyglądała liturgia w przyszłości? Rozważania nad przyszłością rytu rzymskiego w oparciu o Konstytucję ,,Sacrosanctum Concilium” i jej późniejszą recepcję

Od ponad pięćdziesięciu lat w Kościele ma miejsce bezprecedensowe wydarzenie – w obrębie jednego rytu istnieją dwie jego formy. Dotychczas nic takiego nie miało nigdy miejsca. Ta sytuacja, która jest na swój sposób trudna sprawiła, że wierni zostali lekko podzieleni na tych, którzy biorą udział w jednej formie rytu rzymskiego oraz na tych, którzy biorą udział w drugiej formie rytu rzymskiego. Często teraz jedne środowiska uważają się za lepsze od drugich, a wielu ludzi…
Dowiedz się więcej

Jaki wpływ na przeżywanie roku liturgicznego mają ludowe nabożeństwa paraliturgiczne?

Jakiś czas temu światło dzienne ujrzała publikacja poświęcona nabożeństwom wielkopostnym. Zapewne każdy wierzący kojarzy sobie niektóre miesiące ze szczególnymi formami modlitwy – maj z litanią loretańską, czerwiec z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa czy październik z różańcem. Podobnie rzecz się ma z okresami liturgicznymi, które często są kojarzone ze specjalnymi nabożeństwami – Adwent z roratami, Boże Narodzenie z nabożeństwami kolędowymi czy Wielki Post z Gorzkimi Żalami oraz Drogą Krzyżową.…
Dowiedz się więcej

Czym są w Kościele sakramenty?

Zmierzając powoli do końca serii wprowadzającej w liturgię, należy podjąć rozważenie niezwykle ważnej i istotnej tematyki, jaką jest istota sakramentów. W poniższym tekście zostaną zaprezentowane ogólne informacje na temat sakramentów w kontekście ich znaczenia w życiu Kościoła oraz w życiu wierzącego.Na samym początku warto zrozumieć dokładnie, co oznacza słowo ,,sakrament”. Termin ten nie ma kościelnego rodowodu, lecz – podobnie jak termin ,,liturgia” – pochodzi ze świeckiej tradycji. Słowem tym bowiem…
Dowiedz się więcej

Czy człowiek współczesny potrafi dostrzec liturgię o charakterze kosmicznej celebracji skoncentrowanej na Bogu?

W pierwszym tekście tejże serii, który traktował o znaczeniu liturgii w życiu Kościoła, poruszono tematykę dwóch podmiotów, które zdają się być przeciwstawne. Chodzi rzecz jasna o człowieka i liturgię. Wówczas autor koncentrował się na zależności człowiek-liturgia, która jednak nie została pogłębiona. Właśnie dlatego w poniższej publikacji zostanie ten temat rozwinięty. Artykuł ten został oparty o poprzednie publikacje tej serii, dlatego też aby lepiej zrozumieć stosowaną terminologię oraz tok…
Dowiedz się więcej

Czy liturgia musi być powtarzalna?

Ostatnimi czasy dość mocno można odczuć napięcie pomiędzy grupami wiernych, spośród których jedne opowiadają się za wprowadzaniem coraz to nowszych elementów do liturgii, a drugie są temu przeciwne. W takich dyskusjach zazwyczaj brakuje właściwego zrozumienia tego, czym jest powtarzalność rytu, a w kontekście powyższych sporów – czy taka powtarzalność jest konieczna. Właśnie w tym celu w kolejnym tekście serii ,,O liturgii słów kilka” poruszono taką tematykę. Już…
Dowiedz się więcej

Kiedy kończy się liturgia? Czy da się nią żyć?

Pod koniec każdej liturgii mszalnej można usłyszeć słowa rozesłania. Kapłan lub diakon zwraca się wówczas do wiernych ze słowami: ,,Ite, missa est!”, ,,Ite, ad Evangelium Domini annuntiandum!”, ,,Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum!”, ,,Ite in pace!”[1]. Słowa te mają głęboki wymiar i są niezmiernie istotne. Dlatego w tej publikacji warto się zastanowić nad tym, kiedy właściwie kończy się liturgia.Z pewnością słowa te dla większości wierzących są uroczystym zakończeniem…
Dowiedz się więcej

Czym jest modlitwa psalmami?

Tematem kolejnej publikacji wpisującej się w serię pt. ,,O liturgii słów kilka” jest Liturgia Godzin, a więc modlitwa Psalmami. W tym tekście zostanie ukazana istota odmawiania godzin kanoniczych, znaczenie Psalmów w życiu codziennym z nawiązaniem do modlitwy Jezusa oraz łączność tej modlitwy z Mszą świętą.Papież Paweł VI w swojej Konstytucji Apostolskiej Laudis canticum z 1970 r. napisał: ,,Pieśń uwielbienia, która rozbrzmiewa wiecznie w niebie, a którą Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, wprowadził na to nasze ziemskie…
Dowiedz się więcej

Pomiędzy nauczycielem a uczniem – Czym są katechezy liturgiczne?

W dzisiejszej publikacji zostanie podjęty temat katechez liturgicznych, które są niezmiernie istotne. Zostanie tutaj przedstawiona odpowiedź, kto jest w tej szkole uczniem, a kto nauczycielem. Poruszona zostanie również idea katechez. Punktem wyjścia rozważań będzie tekst Księgi Dziejów Apostolskich (8, 26-31. 34.): ,,Anioł Pana tak powiedział do Filipa: <<Wstań, idź na południe, na drogę, która wiedzie z Jeruzalem do Gazy. Jest pusta>>. Wstał i poszedł. A właśnie pewien Etiopczyk, eunuch,…
Dowiedz się więcej

,,Czy jeszcze jest liturgia?” – O kulcie i liturgii

Tytułowe pytanie zadał kiedyś A. Müller, który widząc zakwestionowanie liturgii w różnym sposobie myślenia zastanawiał się, czy w obecnej chwili można mówić o liturgii[1]. Natomiast w 1964 roku R. Guardini pytał o zdolność współczesnego człowieka do podjęcia czynności kultycznych[2]. Czy zatem terminy kultu i liturgii są sobie bliskie? Czy dzisiaj można mówić o liturgii bądź kulcie? Na te pytania odpowiedź można znaleźć w niniejszym artykule. Na samym początku należy dobrze zrozumieć znaczenie…
Dowiedz się więcej

Dlaczego liturgia posiada przepisy?

Każdy obrządek, ryt czy liturgia odznacza się swoją specyfiką i odmiennością. Różnice między poszczególnymi celebracjami są najlepiej widoczne w formie zewnętrznej obrzędu, a więc podczas poszczególnych czynności sprawowanych w obrębie danego rytu. Trzeba jednak pamiętać, że te funkcje czy posługi są w pewien sposób uporządkowane i opisane w poszczególnych księgach liturgicznych, które nadają swoistych ,,ram” celebracji liturgicznej. Dlatego też księga liturgiczna jest przeznaczona do użytku liturgicznego[1]. To z niej korzystają kapłan i usługujący…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę