Kategoria: Części stałe Mszy świętej

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

,,Agnus Dei” – aklamacja towarzysząca Zmartwychwstałemu

,,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem” Wprowadzenie W śpiewach liturgii Kościoła wyróżnia się dwa nurty – prąd własny i towarzyszący. O ile poprzednie modlitwy (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus) stanowiły osobny lub własny element liturgii, o tyle śpiew Agnus Dei towarzyszy konkretnemu…
Dowiedz się więcej

,,Sanctus, Sanctus, Sanctus” – Początek Tajemnicy

W Księdze proroka Izajasza zostało napisane: ,,ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynie. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: <<Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały>>. Od głosu tego, który wołał zadrgały futryny…
Dowiedz się więcej

Credo – Wyznanie wiary w usłyszane Słowo

Pod koniec liturgii słowa, a na końcu liturgii katechumenów występuje Wyznanie wiary. Jest to uroczyste potwierdzenie wiarygodności tego, co przed chwilą zostało proklamowane. Wówczas wierni obwieszczają, że wierzą w: Boga, który stworzył niebo i ziemię; Syna Bożego, który stanowi jedność z Ojcem, przez którego został posłany na świat, gdzie przyjął ciało z Matki Bożej i jako człowiek cierpiał katusze i śmierć podjął krzyżową, a następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba; Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi…
Dowiedz się więcej

Śpiew anielski – ,,Gloria in excelsis Deo”

W Ewangelii według św. Łukasza zostało napisane, że po Narodzinach Jezusa, anioł przyszedł do pasterzy, by im oznajmić radosną nowinę. Po przekazaniu tej wieści, przyłączyło się do niego wiele istot niebieskich, które wraz z nim śpiewały: ,,Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”[1]. Wprowadzenie W poprzednim artykule został poruszony temat aktu pokuty, po którym śpiewa się pieśń anielską, tj. hymn Gloria. Tym razem autor pragnie się skupić nad kolejną…
Dowiedz się więcej

Akt pokuty – Kyrie, jako wołanie do Boga

Dzisiejsza publikacja dotyczy aktu pokuty, a w szczególności Kyrie, które jest dosyć ciekawe. Ten śpiew był bardzo różnie komentowany, wyjaśniany czy rozumiany. Dlatego też na tym skoncentrował się autor tekstu. Artykuł zawiera wprowadzenie dotyczące obydwu form rytu rzymskiego, rys historyczny ewolucji i pochodzenia różnych aktów pokutnych z  uwzględnieniem kilku wybranych rytów, znaczenie symboliczne tej części liturgii oraz podkreślenie roli kantorów. Wprowadzenie Pierwszą…
Dowiedz się więcej

Zapowiedź serii o częściach stałych Mszy świętej

Czym są części stałe Mszy św.? Z pewnością każdy na to pytanie zna odpowiedź. Trudność pojawia się dopiero wtedy, gdy chcemy określić, jakie treści się w nich znajdują. Wielu światłych liturgistów czy teologów dostrzega w tych elementach wielkie bogactwo teologiczno-liturgiczne. Każda bowiem część Mszy św. coś symbolizuje. W tej serii pragniemy się skupić wyłącznie na częściach stałych, które (z małymi wyjątkami) występują w każdej liturgii. Uczestnicząc w celebracji Mszy św. na samym jej…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę