Rozważania o liturgii

MIĘDZYNARODOWE

ROZWAŻANIA O LITURGII

NA POGRANICZU DUSZPASTERSTWA I NAUKI

LISTA PUBLIKACJI

Przygotowaliśmy dla Was listę przetłumaczonych artykułów ks. prof. dr hab. Markusa Tymistera. Podzieliliśmy je na kilka kategorii.

Nota o Autorze

Ks. prof. dr hab. Markus Tymister

Liturgista

Ksiądz archidiecezji hamburskiej (Niemcy), gdzie współpracuje w formacji liturgicznej kandydatów do stałego diakonatu i prezbiteratu oraz jest przewodniczącym diecezjalnej komisji liturgicznej.

Doktor liturgii, profesor zwyczajny Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie oraz profesor zaproszony na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana. 

Zajmuje się w szczególności historią liturgii, sakramentami pojednania i namaszczenia, koncelebracją eucharystyczną oraz zgromadzeniami niedzielnymi pod nieobecność kapłana.

Dyrektor naukowy „Ecclesia orans” w Rzymie i członek rady redakcyjnej „Ephemerides liturgicae” w Rzymie. Członek rady naukowej „Teologicznych Studiów Siedleckich” w Siedlcach.

Przetłumacz stronę