Biblioteka liturgiczna

Witamy Ciebie na łamach naszej biblioteki!

Celem naszej strony jest stworzenie biblioteki liturgicznej. Właśnie w tym celu prezentujemy spis publikacji, które wchodzą w skład naszego zbioru. Mamy nadzieję, że treści przez nas prezentowane pomogą lepiej zrozumieć misterium liturgii oraz sprawią, że udział w tej celebracji będzie owocniejszy. 

Pragniemy także podkreślić, że poniższy spis będzie aktualizowany po publikacji każdego nowego artykułu. 

Podstawy liturgii

 1. Gamber K.: Prymat Boga w liturgii (2022 – tłumaczenie)
 2. Hlond A.: Parafia w duchu liturgicznym (2022 – na naszej stronie)
 3. Kraft J.: Liturgiczny krąg życia (2022 – przekład dzieła)
 4. Makowski D.: Po co człowiekowi liturgia? (2020)
 5. Makowski D.: Czy czynny udział sprzyja przebóstwieniu i oddaniu chwały Bogu? (2020)
 6. Makowski D.: Dlaczego liturgia posiada przepisy? (2020)
 7. Makowski D.: ,,Czy jeszcze jest liturgia?” – O kulcie i liturgii (2021)
 8. Makowski D.: Pomiędzy nauczycielem a uczniem – Czym są katechezy liturgiczne? (2021)
 9. Makowski D.: Czym jest modlitwa psalmami? (2021)
 10. Makowski D.: Kiedy kończy się liturgia? Czy da się nią żyć? (2021) 
 11. Makowski D.: Czy liturgia musi być powtarzalna? (2021)
 12. Makowski D.: Czy człowiek współczesny potrafi dostrzec liturgię o charakterze kosmicznej celebracji skoncentrowanej na Bogu? (2021)
 13. Makowski D.: Czym są w Kościele sakramenty? (2021)
 14. Makowski D.: Jaki wpływ na przeżywanie roku liturgicznego mają ludowe nabożeństwa paraliturgiczne? (2020)
 15. Makowski D.: Jak będzie wyglądała liturgia w przyszłości? Rozważania nad przyszłością rytu rzymskiego w oparciu o Konstytucję ,,Sacrosanctum Concilium” i jej późniejszą recepcję (2021)
 16. Makowski D.: ,,Okres, który nazywamy trydenckim, dobiegł końca” – O rycie rzymskim w przyszłości (2021)
 17. Makowski D.: Między liturgicznym wariabilizmem a statyzmem – O przyczynie podziału wiernych na zwolenników różnych rytów (2021)
 18. Makowski D.: Prymat Boga w liturgii (2022)
 19. Makowski D.: Ryzyko kultu cielca (2022)
 20. Makowski D.: Zwrócenie uwagi na człowieka w liturgii – Antropologia liturgiczna (2022)
 21. Makowski D.: Poszukując ducha liturgia: Ofiara Abla i Kaina, Ofiara AbrahamaOfiara MelchizedekaWieża Babel (2022)
 22. Makowski D.: Ożywcze źródło liturgii (2022)
 23. Von Oost K.: Duch Święty w liturgii (2022 – na naszej stronie)
 24. Woroniecki J.: Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej (2022 – na naszej stronie)

Liturgia Mszy świętej

Obrzędy liturgii mszalnej

 1. Makowski D.: Introit – Początek liturgii (2021)
 2. Makowski D.: Pozdrowienie ołtarza i wiernych (2021)
 3. Makowski D.: Akt pokuty – ,,Kyrie”, jako wołanie do Boga (2020)
 4. Makowski D.: Śpiew anielski – ,,Gloria in excelsis Deo” (2020)
 5. Kołodziej M.: ,,Chwała na wysokości Bogu” (2022)
 6. Makowski D.: Kolekta mszalna (2021)
 7. Makowski D.: Lekcja mszalna (2021)
 8. Makowski D.: Śpiew międzylekcyjny (2021)
 9. Makowski D.: Proklamacja Ewangelii (2021)
 10. Makowski D.: Homilia (2022)
 11. Makowski D.: Credo – Wyznanie wiary w usłyszane Słowo (2020)
 12. Makowski D.: Modlitwa powszechna (2022)
 13. Klamecki J.: ,,Mały kanon” czy wypełnienie kanonu? – Wokół Offertorium (2022)
 14. Makowski D.: ,,Abyśmy się stali w Chrystusie żywą Ofiarą ku Twojej chwale” – Przygotowanie darów (2022)
 15. Makowski D.: ,,Sanctus, Sanctus, Sanctus” – Początek Tajemnicy (2020)
 16. Makowski D.: Aklamacja towarzysząca Zmartwychwstałemu (2020)
Prawny aspekt liturgii mszalnej

 1. Kołodziej M.: Alkohol i Komunia św. (2022)
 2. Kołodziej M.: Ile razy dziennie można przyjąć Komunię św.? (2021)
 3. Kołodziej M.: Kiedy można odmówić Komunii? (2022)
 4. Kołodziej M.: Post eucharystyczny (2022)
 5. Makowski D.: Obchody zbiegające się ze sobą w 2022 roku (2021)
 6. Makowski D.: Gest koncelebransów – epikletyczny czy wskazujący? (2021)
 7. Makowski D.: Przepisy i teksty Mszy św. o pokój i w czasie wojny (2022)
 8. Makowski D.: Przepisy w kwestii ,,nowego” ołtarza (2022)
 9. Makowski D.: ,,Święta” potrzeba duszpasterska – Czy wierni naprawdę jej potrzebują? (2022)
 10. Makowski D.: Zmiany w ,,Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego” (2022)
 11. Pietras D.: Status prawny nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (2021 – na naszej stronie)
 12. Pietrzak G.: Co można nieść w procesji z darami? (2020 – na naszej stronie)

Szczególne Msze święte

 1. Makowski D.: Liturgia Mszy św. Środy Popielcowej (2021)
 2. Makowski D.: Msza święta za zmarłych – ,,liturgia requiem” (2020)
 3. Makowski D.: O owocach ofiarowania Mszy św. za dusze czyśćcowe (2021)
 4. Makowski D.: Problem Mszy św. z udziałem dzieci (2021)
 5. Makowski D.: Wielkopostne liturgie stacyjne (2021)
 6. Makowski D.: Wigilia Zesłania Ducha Świętego w obydwu formach rytu rzymskiego (2021)

Poszczególne elementy występujące w liturgii mszalnej lub z nią związane

 1. Fortescue A.: Średniowieczne wpływy na ryt rzymski (2022 – tłumaczenie)
 2. Gamber K.: Łacina w Mszy świętej (2022 – tłumaczenie)
 3. Klamecki J. P.: ,,Ofiarą dla Boga jest duch skruszony” – O przygotowaniu do Mszy Świętej (2021)
 4. Kołodziej M.: Chrystusowy znak pokoju (2022)
 5. Kołodziej M.: Modlitwa zakończenie Mszy (2022)
 6. Kołodziej M.: Moja czy nasza Ofiara? (2022)
 7. Kołodziej M.: To czyńcie na moją pamiątkę, a nie czyńcie, co chcecie? (2021)
 8. Makowski B.: ,,Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie” (2022)
 9. Makowski D.: ,,Chwała na wysokości Bogu na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (2022)
 10. Makowski D.: Odczytać Sobór na nowo (2022)
 11. Makowski D.: ,,Pan z wami”, ale dlaczego wymawiane tyłem do ludzi przed prefacją? (2022)
 12. Makowski D.: Reforma porządku Mszy św. (1963-1969) (2021)
 13. Makowski D.: Trzykroć Święty Bóg (2022)
 14. Makowski D.: Wokół reformy liturgii – Czy nowe kanony spełniły swoje posłannictwo? (2021)
 15. Pietras D.: Rola ciszy w liturgii mszy św. nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (2020 – na naszej stronie)

Nauki o Mszy świętej

 1. Astruc F.: Msza mistyczna (2021 – przekład dzieła)
 2. Kołodziej M.: Dlaczego Msza św. w niedzielę? (2022)
 3. Leonard z Porto Maurizio: W Mszy Świętej otrzymuje się nawet te łaski, o które się nie prosi (2022 – przekład dzieła)
 4. Makowski D.: Pokusa utraty jakości (2022)
 5. Powodowski H.: O sprawcy Mszy świętej (2021 – przekład dzieła)
 6. Powodowski H.: Co to jest Msza? Jakie ma części? O celebracjach jej podobnych (2021 – przekład dzieła)
 7. Powodowski H.: O miejscu Mszy świętej i o tym, jak wierni mają się z nim obchodzić (2021 – przekład dzieła)
 8. Powodowski H.: Kto należy do Mszy świętej i w jaki sposób? Oraz o Ofierze (2021 – przekład dzieła)
 9. Powodowski H.: O rzeczach potrzebnych do Mszy świętej (2021 – przekład dzieła)
 10. Powodowski H.: O szatach potrzebnych do Mszy świętej oraz o ich tajemnicach (2021 – przekład dzieła)
 11. Powodowski H.: O przystąpieniu kapłana do ołtarza (2021 – przekład dzieła)
 12. Powodowski H.: Od początku Mszy świętej do Epistoły (2021 – przekład dzieła)
 13. Powodowski H.: O Epistole, graduale, Ewangelii i Składzie Apostolskim (2021 – przekład dzieła)
 14. Powodowski H.: O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała i Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów (2021 – przekład dzieła)
 15. Powodowski H.: O głupim heretyckim urąganiu ceremoniom Mszy świętej (2021 – przekład dzieła)
 16. Powodowski H.: O zakończeniu Mszy św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ostatniej Ewangelii (2021 – przekład dzieła)
 17. Powodowski H.: Opis liturgii albo Mszy św. apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (2021 – przekład dzieła)

Święcenia, posługi i funkcje w liturgii

Święcenia niższe i wyższe

 1. Makowski D.: Czym są święcenia? (2020)
 2. Makowski D.: Święcenia ostiariatu (2020)
 3. Makowski D.: Święcenia lektoratu (2020)
 4. Makowski D.: Święcenia egzorcystatu (2021)
 5. Makowski D.: Święcenia akolitatu (2021)
 6. Makowski D.: Święcenia subdiakonatu (2021)
 7. Makowski D.: Święcenia diakonatu (2021) 
 8. Makowski D.: Święcenia kapłańskie (2021)

Posługi liturgiczne

 1. Jaskólski D.: Diakoni zastępuje kapłanów, czy kapłani diakonów? Refleksja o liturgicznej posłudze diakona (2021)
 2. Makowski D.: Posługa lektoratu i akolitatu po reformie święceń niższych i subdiakonatu (2021)
 3. Makowski D.: Czy posługa diakonis była święceniem wyższym? (2021)
 4. Makowski D.: Czynności lektora, akolity i diakona w liturgii Mszy św. Zwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego (2021)
 5. Makowski D.: Od Motu Proprio ,,Ministeria quaedam” do Motu Proprio ,,Antiquum Ministerium” – 50-lecie reformy święceń niższych i subdiakonatu (2022)

Funkcje liturgiczne

 1. Makowski D.: Funkcja liturgiczna jako lautretyczna odpowiedź człowieka na zbawczą inicjatywę Boga (2022)
 2. Makowski D.: Funkcje wiernych świeckich w liturgii Mszy świętej (2021)
 3. Makowski D.: Kształtowanie się pozaministerialnej służby kobiet przy ołtarzu (2022)

Zwyczaje liturgiczne w dawnej Polsce

Liturgia Godzin

Wielkie Adwentowe Antyfony

 1. Makowski D.: O Sapientia (2020)
 2. Makowski D.: O Adonai (2020)
 3. Makowski D.: O Radix Iesse (2020)
 4. Makowski D.: O Clavis David (2020)
 5. Makowski D.: O Oriens (2020)
 6. Makowski D.: O Rex (2020)
 7. Makowski D.: O Emmanuel (2020)
 8. Klamecki J. P.: O Virgo Virginum (2020)
Jutrznia
 1. Jutrznia w zakonie franciszkańskim w XVIII w. (2022 – przekład dzieła)

Okresy liturgiczne

Mikołajczyk M.: Rok liturgiczny w liturgii Kościoła (2022 – na naszej stronie).

Okres Adwentu

1. Makowski D.: Adwent w liturgii Kościoła na przykładzie tekstów starego Brewiarza Rzymskiego (2021)
2. Mówka W.: Błogosławieni słudzy czekający Pana (2022 – na naszej stronie)
3. Powąska J.: Introit III Niedzieli Adwentu (2021 – tłumaczenie)
4. Powąska J. Introit IV Niedzieli Adwentu (2021 – tłumaczenie)
5. Autor Nieznany: Trzy Adwenty – Trzy przyjścia Chrystusa (2022 – na naszej stronie)
6. Autor Nieznany: 
Wprowadzenie w Okres Adwentu (2022 – na naszej stronie)

Okres Narodzenia Pańskiego

1. Makowski D.: Liturgiczne znaczenie tajemnicy Wcielenia (2022)
2. Makowski D.: Misterium Objawienia Pańskiego (2022)
3. Michalski M.: Prefacja na Boże Narodzenie (2022 – na naszej stronie)
4. Przygoda J.: Antyfony na święto Epifanii (2022 – na naszej stronie)

Okres Wielkiego Postu

1. Klamecki J. P.: ,,Mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy”- O początku Wielkiego Postu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (2021)
2. Traczyk J.: O czytaniach w Wielkim Poście (2021)
3. Makowski D.: Wielkopostne liturgie stacyjne (2021)
4. Klamceki J. P.: Chrzcielny i pokutny charakter Wielkiego Postu (2021)
5. Makowski D.: Wielkopostny kult męki Pańskiej (2021)
6. Klamecki J. P.: ,,Nich Izrael teraz powie: wielce mnie gnębili od mojej młodości” – O okresie Męki Pańskiej (2021)
7. Klamecki J. P.: Niedziela Palmowa (2021)
8. Klamecki J. P.: Śpiew Pasji – Męki Pańskiej (2021)
9. Kołodziej M.: Walka karnawału z postem (2022)

Triduum Paschalne

1. Klamecki J. P.: Oficjum brewiarzowe Triduum Paschalnego (2021)
2. Klamecki J. P.: Obrzęd obmycia nóg – Mandatum (2021)
3. Klamecki J. P.: Adoracja Krzyża w Wielki Piątek (2021)
4. Klamecki J. P.: Ogień i Paschał (2021)

Okres Wielkanocny
1. Klamecki J. P.: O klękaniu w okresie paschalnym (2021)
2. Klamecki J. P.: Stracona szansa czyli o czytaniach w ferie Okresu Wielkanocnego – Cz. I (2022)
3. Klamecki J. P.: Stracona szansa czyli o czytaniach w ferie Okresu Wielkanocnego – Cz. II (2022)

Sakramenty

 1. Kołodziej M.: Adaptacje i akomodacje w polskich obrzędach chrztu dzieci (2021)
 2. Kołodziej M.: Bierzmowanie – sakrament dojrzałości czy inicjacji? (2022)
 3. Kołodziej M.: Sakrament chrztu św. (2021)
 4. Kołodziej M.: Sakrament bierzmowania (2021)
 5. Kołodziej M.: Sakrament Eucharystii (2021)
 6. O świętości pokuty (2022 – przekład dzieła)

Pobożność ludowa i paraliturgie

Ryty liturgiczne

Ryty Kościoła zachodniego

 1. Brodacki G.: Porzucony ryt – O rycie cysterskim (2021)
 2. Fortescue A.: Ryt gallikański (2022 – przekład dzieła)
 3. Kantak K.: O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej (2022 – przekład dzieła)
 4. Klamecki J. P.: Między Tybrem a Sekwaną – Ryt lyoński (2021)
 5. Klamecki J. P.: Ryt z Sarum (2021)
 6. Makowski D.: Między liturgią jerozolimską a rzymską – O rycie karmelitańskim (2021)
 7. Makowski D.: Msza franciszkańska (2022)
 8. Makowski D.: Ryt kartuski (2021)
 9. Makowski D.: Zarys Mszy świętej rytu mozarabskiego (2021)
 10. Marcinkowski M.: Anglikańska liturgia godzin (2022)

Ryty Kościoła wschodniego

 1. Kovačević D.: Dyptychy i wspominanie biskupa miejsca w rycie bizantyjskim (2021)
 2. Kovačević D.: Kalendarze rytów wschodnich (cz. I) (2021)
 3. Kovačević D.: Kalendarze rytów wschodnich (cz. II) (2021)
 4. Kovačević D.: Ryty wschodnie – Ogólna charakterystyka (2021)
 5. Kovačević D.: Wspominanie imion świętych w rycie bizantyjskim (2021) 
 6. Kovačević D.: Dni modlitewnej pamięci za zmarłych i Wszystkich Świętych w rytach wschodnich (2021)
 7. Kovačević D.: Adwent w rytach wschodnich (2021)
 8. Kovačević D.: Proskomidia w rycie biznatyjskim (2022)
 9. Kovačević D.: Gesty i postawy w rytach wschodnich (2022)
 10. Kovačević D.: Czy bębenek może być kanoniczny? O instrumentach w rytach wschodnich (2022)
 11. Kovačević D.: Rola wody w rytach wschodnich – Cz. I. (2022)

Symbole liturgiczne

 1. Traczyk J.: Symbolika dymu kadzidła (2021)
 2. Traczyk J.: Symbolika światła (2021)

O pomieszczeniach sakralnych

Przetłumacz stronę