Biblioteka liturgiczna

Biblioteka liturgiczna

Znajdujecie się teraz w archiwum naszych wpisów! Biblioteka liturgiczna jest kompleksowym zebraniem w jedno wszystkich dotychczas opublikowanych u nas publikacji. Chcesz odszukać coś konkretnego? Przejdź do stopki strony i wyszkaj tego, co potrzebujesz.

Podstawy nauki o liturgii

Czym jest liturgia? Dlaczego jest celebrowana? Skąd pochodzi? Jaka jest rola przepisów liturgicznych? Czy można nią żyć? Na te pytania odpowiadają poniższe publikacje.

 1. Bauhofer O.: Laik i liturgia (2023 – na naszej stronie)
 2. Binnek R.: Pius XI o znaczeniu liturgii (2023 – na naszej stronie)
 3. Gamber K.: Prymat Boga w liturgii (2022 – tłumaczenie)
 4. Herwegen I.: Ecclesia orans (2023 – na naszej stronie)
 5. Hlond A.: Parafia w duchu liturgicznym (2022 – na naszej stronie)
 6. Kraft J.: Liturgiczny krąg życia (2022 – przekład dzieła)
 7. Makowski D.: Po co człowiekowi liturgia? (2020)
 8. Makowski D.: Czy czynny udział sprzyja przebóstwieniu i oddaniu chwały Bogu? (2020)
 9. Makowski D.: Dlaczego liturgia posiada przepisy? (2020)
 10. Makowski D.: ,,Czy jeszcze jest liturgia?” – O kulcie i liturgii (2021)
 11. Makowski D.: Pomiędzy nauczycielem a uczniem – Czym są katechezy liturgiczne? (2021)
 12. Makowski D.: Czym jest modlitwa psalmami? (2021)
 13. Makowski D.: Kiedy kończy się liturgia? Czy da się nią żyć? (2021) 
 14. Makowski D.: Czy liturgia musi być powtarzalna? (2021)
 15. Makowski D.: Czy człowiek współczesny potrafi dostrzec liturgię o charakterze kosmicznej celebracji skoncentrowanej na Bogu? (2021)
 16. Makowski D.: Czym są w Kościele sakramenty? (2021)
 17. Makowski D.: Jaki wpływ na przeżywanie roku liturgicznego mają ludowe nabożeństwa paraliturgiczne? (2020)
 18. Makowski D.: Jak będzie wyglądała liturgia w przyszłości? Rozważania nad przyszłością rytu rzymskiego w oparciu o Konstytucję ,,Sacrosanctum Concilium” i jej późniejszą recepcję (2021)
 19. Makowski D.: Liturgiczne pragnienie (2023)
 20. Makowski D.: Między liturgicznym wariabilizmem a statyzmem – O przyczynie podziału wiernych na zwolenników różnych rytów (2021)
 21. Makowski D.: ,,Okres, który nazywamy trydenckim, dobiegł końca” – O rycie rzymskim w przyszłości (2021)
 22. Makowski D.: Ożywcze źródło liturgii (2022)
 23. Makowski D.: Prymat Boga w liturgii (2022)
 24. Makowski D.: Ryzyko kultu cielca (2022)
 25. Makowski D.: Poszukując ducha liturgia: Ofiara Abla i Kaina, Ofiara AbrahamaOfiara MelchizedekaWieża Babel (2022)
 26. Makowski D.: Święta i transcendentna gra (2023)
 27. Makowski D.: (opr.) Święta liturgia buduje Kościół (2023)
 28. Makowski D.: (opr.) Znaczenie Konstytucji o Liturgii Świętej dzisiaj – Refleskja Jana Pawła II (2023)
 29. Makowski D.: Zwrócenie uwagi na człowieka w liturgii – Antropologia liturgiczna (2022)
 30. Neoprezbiter: Liturgia w seminarium duchownym (2023 – na naszej stronie)
 31. Szczawiński S.: Oprawa czy integralna część? – Kilka myśli nad rolą muzyką w liturgii (2023)
 32. Szczawiński S.: Rola instrumentów muzycznych w liturgii (2023)
 33. Von Oost K.: Duch Święty w liturgii (2022 – na naszej stronie)
 34. Woroniecki J.: Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej (2022 – na naszej stronie)

Publikacje dotyczące Mszy św.

Co oznaczają poszczególne obrzędy mszalne? Jakie są przepisy dotyczące celebracji Mszy św.? Co wydarza się podczas jej sprawowania? O tym poniżej.


Obrzędy
liturgii mszalnej

 1. Makowski D.: Introit – Początek liturgii (2021)
 2. Makowski D.: Pozdrowienie ołtarza i wiernych (2021)
 3. Makowski D.: Akt pokuty – ,,Kyrie”, jako wołanie do Boga (2020)
 4. Makowski D.: Śpiew anielski – ,,Gloria in excelsis Deo” (2020)
 5. Kołodziej M.: ,,Chwała na wysokości Bogu” (2022)
 6. Makowski D.: Kolekta mszalna (2021)
 7. Makowski D.: Lekcja mszalna (2021)
 8. Makowski D.: Śpiew międzylekcyjny (2021)
 9. Makowski D.: Proklamacja Ewangelii (2021)
 10. Makowski D.: Homilia (2022)
 11. Makowski D.: Credo – Wyznanie wiary w usłyszane Słowo (2020)
 12. Makowski D.: Modlitwa powszechna (2022)
 13. Klamecki J.: ,,Mały kanon” czy wypełnienie kanonu? – Wokół Offertorium (2022)
 14. Makowski D.: ,,Abyśmy się stali w Chrystusie żywą Ofiarą ku Twojej chwale” – Przygotowanie darów (2022)
 15. Makowski D.: ,,Sanctus, Sanctus, Sanctus” – Początek Tajemnicy (2020)
 16. Makowski D.: Aklamacja towarzysząca Zmartwychwstałemu (2020)
Prawny aspekt liturgii Mszy św.

 1. Kołodziej M.: Alkohol i Komunia św. (2022)
 2. Kołodziej M.: Ile razy dziennie można przyjąć Komunię św.? (2021)
 3. Kołodziej M.: Kiedy można odmówić Komunii? (2022)
 4. Kołodziej M.: Post eucharystyczny (2022)
 5. Makowski D.: Eksperymentalne liturgie koncelebrowane na przełomie 1964 i 1965 r. (2023)
 6. Makowski D.: Ewolucja posoborowego prawodawstwa liturgicznego względem II Modlitwy Eucharystyczynej (2023)
 7. Makowski D.: Obchody zbiegające się ze sobą w 2022 roku (2021)
 8. Makowski D.: Gest koncelebransów – epikletyczny czy wskazujący? (2021)
 9. Makowski D.: Pierwsze zgody na używanie języka narodowego w liturgii w Europie (2023)
 10. Makowski D.: Przepisy i teksty Mszy św. o pokój i w czasie wojny (2022)
 11. Makowski D.: Przepisy w kwestii ,,nowego” ołtarza (2022)
 12. Makowski D.: Rola przepisów liturgicznych (2023)
 13. Makowski D.: ,,Święta” potrzeba duszpasterska – Czy wierni naprawdę jej potrzebują? (2022)
 14. Makowski D.: Zmiany w ,,Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego” (2022)
 15. Pietras D.: Status prawny nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (2021 – na naszej stronie)
 16. Pietrzak G.: Co można nieść w procesji z darami? (2020 – na naszej stronie)

Szczególne Msze św.

 1. Makowski D.: Liturgia Mszy św. Środy Popielcowej (2021)
 2. Makowski D.: Msza święta za zmarłych – ,,liturgia requiem” (2020)
 3. Makowski. D.: Msze czwartej sesji soborowej (2023)
 4. Makowski D.: O owocach ofiarowania Mszy św. za dusze czyśćcowe (2021)
 5. Makowski D.: Problem Mszy św. z udziałem dzieci (2021)
 6. Makowski D.: Wielkopostne liturgie stacyjne (2021)
 7. Makowski D.: Wigilia Zesłania Ducha Świętego w obydwu formach rytu rzymskiego (2021)

Poszczególne elementy Mszy św.

 1. Autor Nieznany: Nieco z historii modlitw po cichej Mszy św. (2023 – na naszej stronie)
 2. Fortescue A.: Średniowieczne wpływy na ryt rzymski (2022 – tłumaczenie)
 3. Gamber K.: Łacina w Mszy świętej (2022 – tłumaczenie)
 4. Klamecki J. P.: ,,Ofiarą dla Boga jest duch skruszony” – O przygotowaniu do Mszy Świętej (2021)
 5. Kołodziej M.: Chrystusowy znak pokoju (2022)
 6. Kołodziej M.: Modlitwa zakończenie Mszy (2022)
 7. Kołodziej M.: Moja czy nasza Ofiara? (2022)
 8. Kołodziej M.: To czyńcie na moją pamiątkę, a nie czyńcie, co chcecie? (2021)
 9. Makowski B.: ,,Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie” (2022)
 10. Makowski D.: ,,Chwała na wysokości Bogu na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (2022)
 11. Makowski D.: Odczytać Sobór na nowo (2022)
 12. Makowski D.: Odnowa Wielkiego Tygodnia w 1965 r. (2023)
 13. Makowski D.: Ordo Missae – Ryt z 1965 r. (2023 – opracowanie)
 14. Makowski D.: ,,Pan z wami”, ale dlaczego wymawiane tyłem do ludzi przed prefacją? (2022)
 15. Makowski D.: Pierwsze posoborowe zmiany w liturgii mszalnej – Rok 1965 (2023)
 16. Makowski D.: Reforma porządku Mszy św. (1963-1969) (2021)
 17. Makowski D.: Rzut oka na kilka współczesnych problemów liturgii (2023)
 18. Makowski D.: Trzykroć Święty Bóg (2022)
 19. Makowski D.: Wokół reformy liturgii – Czy nowe kanony spełniły swoje posłannictwo? (2021)
 20. Pietras D.: Rola ciszy w liturgii mszy św. nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (2020 – na naszej stronie)
 21. Tomanek R.: “Gratias agere” w lliturgicznym obrzędzie mszalnym (2023 – na naszej stronie)

Nauki i katechezy o Mszy św.

 1. Abt S.: Idea misyjna we Mszy św. (2023 – przekład dzieła)
 2. Astruc F.: Msza mistyczna (2021 – przekład dzieła)
 3. Dutil G.: Twoja Msza i Twoje życie (2023 – przekład dzieła)
 4. Gamber K.: Baranek z siedmioma oczyma i siedmioma rogami (2023 – tłumaczenie)
 5. Gamber K.: Eucharystia jako mistyczne zaślubiny Chrystusa z Kościołem (2023 – tłumaczenie)
 6. Gamber K.: Eucharystia jako ofiara chwały (2023 – tłumaczenie)
 7. Kołodziej M.: Dlaczego Msza św. w niedzielę? (2022)
 8. Leonard z Porto Maurizio: W Mszy Świętej otrzymuje się nawet te łaski, o które się nie prosi (2022 – przekład dzieła)
 9. Makowski D.: Pokusa utraty jakości (2022)
 10. Powodowski H.: O sprawcy Mszy świętej (2021 – przekład dzieła)
 11. Powodowski H.: Co to jest Msza? Jakie ma części? O celebracjach jej podobnych (2021 – przekład dzieła)
 12. Powodowski H.: O miejscu Mszy świętej i o tym, jak wierni mają się z nim obchodzić (2021 – przekład dzieła)
 13. Powodowski H.: Kto należy do Mszy świętej i w jaki sposób? Oraz o Ofierze (2021 – przekład dzieła)
 14. Powodowski H.: O rzeczach potrzebnych do Mszy świętej (2021 – przekład dzieła)
 15. Powodowski H.: O szatach potrzebnych do Mszy świętej oraz o ich tajemnicach (2021 – przekład dzieła)
 16. Powodowski H.: O przystąpieniu kapłana do ołtarza (2021 – przekład dzieła)
 17. Powodowski H.: Od początku Mszy świętej do Epistoły (2021 – przekład dzieła)
 18. Powodowski H.: O Epistole, graduale, Ewangelii i Składzie Apostolskim (2021 – przekład dzieła)
 19. Powodowski H.: O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała i Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów (2021 – przekład dzieła)
 20. Powodowski H.: O głupim heretyckim urąganiu ceremoniom Mszy świętej (2021 – przekład dzieła)
 21. Powodowski H.: O zakończeniu Mszy św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ostatniej Ewangelii (2021 – przekład dzieła)
 22. Powodowski H.: Opis liturgii albo Mszy św. apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (2021 – przekład dzieła)

Publikacje dotyczące posług

Czym różni się “funkcja” od “posługi”? Jaki związek z dzisiejszymi posługami miały tzw. “święcenia niższe”? Kto dzisiaj może tytułować się jako “duchowny”? W jaki sposób świeccy mogą posługiwać w Kościele? Odpowiedź na te pytania znajduje się poniżej.

Wszystkie je znajdziecie tutaj.

Publikacje dotyczące staropolskich zwyczajów liturgicznych

Jak sprawowano liturgię w dawnej Polsce? Które obrzędy były szczególnie istotne? Jaki wpływ na ówczesną liturgię miał Kraków? O tym poniżej.

Publikacje dotyczące liturgii godzin

Czym jest liturgia godzin? Jaka jest jej charakterystyka? Po co ją odmawiamy? Pytania te wymagają odpowiedzi, więc jej udzielamy.


Wiadomości ogólne

 1. Garrigou-Lagrange R.: Psalmodia i kontemplacja (2023 – na naszej stronie)
 2. Autor Nieznany: Antyfony z psalmów żałobnych (2023 – na naszej stronie)

Wielkie Antyfony Adwentowe

 1. Makowski D.: O Sapientia (2020)
 2. Makowski D.: O Adonai (2020)
 3. Makowski D.: O Radix Iesse (2020)
 4. Makowski D.: O Clavis David (2020)
 5. Makowski D.: O Oriens (2020)
 6. Makowski D.: O Rex (2020)
 7. Makowski D.: O Emmanuel (2020)
 8. Klamecki J. P.: O Virgo Virginum (2020)

Jutrznia

 1. Jutrznia w zakonie franciszkańskim w XVIII w. (2022 – przekład dzieła)

Publikacje dotyczące roku liturgicznego

Jak sprawowano liturgię w dawnej Polsce? Które obrzędy były szczególnie istotne? Jaki wpływ na ówczesną liturgię miał Kraków? O tym poniżej.

 1. Mikołajczyk M.: Rok liturgiczny w liturgii Kościoła (2022 – na naszej stronie).
 2. Makowski D.: Adwent w liturgii Kościoła na przykładzie tekstów starego Brewiarza Rzymskiego (2021)
 3. Mówka W.: Błogosławieni słudzy czekający Pana (2022 – na naszej stronie)
 4. Powąska J.: Introit III Niedzieli Adwentu (2021 – tłumaczenie)
 5. Powąska J. Introit IV Niedzieli Adwentu (2021 – tłumaczenie)
 6. Autor Nieznany: Trzy Adwenty – Trzy przyjścia Chrystusa (2022 – na naszej stronie)
 7. Autor Nieznany: Wprowadzenie w Okres Adwentu (2022 – na naszej stronie)
 8. Makowski D.: Liturgiczne znaczenie tajemnicy Wcielenia (2022)
 9. Makowski D.: Misterium Objawienia Pańskiego (2022)
 10. Michalski M.: Prefacja na Boże Narodzenie (2022 – na naszej stronie)
 11. Przygoda J.: Antyfony na święto Epifanii (2022 – na naszej stronie)
 12. Klamecki J. P.: ,,Mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy”- O początku Wielkiego Postu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (2021)
 13. Traczyk J.: O czytaniach w Wielkim Poście (2021)
 14. Makowski D.: Wielkopostne liturgie stacyjne (2021)
 15. Klamceki J. P.: Chrzcielny i pokutny charakter Wielkiego Postu (2021)
 16. Makowski D.: Wielkopostny kult męki Pańskiej (2021)
 17. Klamecki J. P.: ,,Nich Izrael teraz powie: wielce mnie gnębili od mojej młodości” – O okresie Męki Pańskiej (2021)
 18. Klamecki J. P.: Niedziela Palmowa (2021)
 19. Klamecki J. P.: Śpiew Pasji – Męki Pańskiej (2021)
 20. Kołodziej M.: Walka karnawału z postem (2022)
 21. Gładysz B.: Gloria, laus et honor (2023 – na naszej stronie)
 22. Autor Nieznany: Wielki Post w duchu liturgii (2023 – na naszej stronie)
 23. Von Oost K.: Popielec (2023 – na naszej stronie)
 24. Klamecki J. P.: Oficjum brewiarzowe Triduum Paschalnego (2021)
 25. Klamecki J. P.: Obrzęd obmycia nóg – Mandatum (2021)
 26. Klamecki J. P.: Adoracja Krzyża w Wielki Piątek (2021)
 27. Klamecki J. P.: Ogień i Paschał (2021)
 28. Makowski D.: “Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie” – ale dlaczego dzwony? (2023)
 29. Ps.-Beda: Siedem słów Chrystusa z krzyża (2023 – tłumaczenie)
 30. Klamecki J. P.: O klękaniu w okresie paschalnym (2021)
 31. Klamecki J. P.: Stracona szansa czyli o czytaniach w ferie Okresu Wielkanocnego – Cz. I (2022)
 32. Klamecki J. P.: Stracona szansa czyli o czytaniach w ferie Okresu Wielkanocnego – Cz. II (2022)
 33. Makowski D.: Misterium paschalne (2023)
 34. M.K.: Uroczystość Wszystkich Świętych a Dzień Zaduszny (2022 – na naszej stronie)
 35. Tomanek R.: Liturgia Kościoła w Dzień Zaduszny (2023 – na naszej stronie)

Publikacje dotyczące sakramentów

Czym są sakramenty? Jaki mają one wpływ na życie chrześcijańskie? O tym wszystkim poniżej.

 1. Kołodziej M.: Adaptacje i akomodacje w polskich obrzędach chrztu dzieci (2021)
 2. Kołodziej M.: Bierzmowanie – sakrament dojrzałości czy inicjacji? (2022)
 3. Kołodziej M.: Sakrament chrztu św. (2021)
 4. Kołodziej M.: Sakrament bierzmowania (2021)
 5. Kołodziej M.: Sakrament Eucharystii (2021)
 6. Makowski D.: Misterium sakramentu bierzmowania (2023)
 7. Makowski D.: Misterium sakramentu chrztu (2023)
 8. Makowski D.: Misterium sakramentu małżeństwa (2023)
 9. Makowski D.: Misterium sakramentu namaszczenia chorych (2023)
 10. Makowski D.: Misterium sakramentu święceń (2023)
 11. O świętości pokuty (2022 – przekład dzieła)

Publikacje dotyczące praktyk pobożności ludowej i nabożeństw

Jak sprawowano liturgię w dawnej Polsce? Które obrzędy były szczególnie istotne? Jaki wpływ na ówczesną liturgię miał Kraków? O tym poniżej.

 1. Autor Nieznany: Uroczystość Wszystkich Świętych a Dzień Zaduszny (2022 – na naszej stronie)
 2. Biblijna Droga Krzyżowa – Nabożeństwo ku czci Męki Pańskiej (TEKST) (2021 – na naszej stronie)
 3. Bieszk K.: “Oczy wszystkich…” (Ps 144, 15) (2023 – na naszej stronie)
 4. Kołodziej M.: Dyscyplina postna w Kościele (2022)
 5. Kołodziej M.: Poświęcić czy błogosławić? (2021)
 6. Kołodziej M.: Spowiedź święta – Gdzie i kiedy? (2022)
 7. Lutostańska H.: Liturgia Święta i Oktawy Bożego Ciała (2023 – na naszej stronie)
 8. Makowski D.: Pobożność maryjna (2020) 
 9. Nowacki P.: Wśród modlitw obchodzić święte ołtarze (2023 – na naszej stronie)
 10. Matulewicz J.: Rytuał (2023 – na naszej stronie)
 11. Roeggl A.: O modlitwie różańcowej (2021)

Publikacje dotyczące rytów liturgicznych

Ile mamy rytów liturgicznych w Kościele? Po co właściwie one istnieją? Jaka jest ich charakterystyka? Na ten temat opublikowaliśmy poniższe artykuły.


Ryty Kościoła zachodniego

 1. Fortescue A.: Ryt gallikański (2022 – przekład dzieła)
 2. Kantak K.: O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej (2022 – przekład dzieła)
 3. Klamecki J. P.: Między Tybrem a Sekwaną – Ryt lyoński (2021)
 4. Klamecki J. P.: Ryt z Sarum (2021)
 5. Makowski D.: Między liturgią jerozolimską a rzymską – O rycie karmelitańskim (2021)
 6. Makowski D.: Msza franciszkańska (2022)
 7. Makowski D.: Ryt kartuski (2021)
 8. Makowski D.: Zarys Mszy świętej rytu mozarabskiego (2021)
 9. Makowski D.: Zmiany w rycie mediolańskim w 1964 r. (2023)
 10. Marcinkowski M.: Anglikańska liturgia godzin (2022)

Ryty Kościoła wschodniego

 1. Kovačević D.: Dyptychy i wspominanie biskupa miejsca w rycie bizantyjskim (2021)
 2. Kovačević D.: Kalendarze rytów wschodnich (cz. I) (2021)
 3. Kovačević D.: Kalendarze rytów wschodnich (cz. II) (2021)
 4. Kovačević D.: Ryty wschodnie – Ogólna charakterystyka (2021)
 5. Kovačević D.: Wspominanie imion świętych w rycie bizantyjskim (2021) 
 6. Kovačević D.: Dni modlitewnej pamięci za zmarłych i Wszystkich Świętych w rytach wschodnich (2021)
 7. Kovačević D.: Adwent w rytach wschodnich (2021)
 8. Kovačević D.: Proskomidia w rycie biznatyjskim (2022)
 9. Kovačević D.: Gesty i postawy w rytach wschodnich (2022)
 10. Kovačević D.: Czy bębenek może być kanoniczny? O instrumentach w rytach wschodnich (2022)
 11. Kovačević D.: Rola wody w rytach wschodnich – Cz. I. (2022)
 12. Kovačević D.: Rola wody w rytach wschodnich – cz. II (2022)
 13. Kovačević D.: Rola wody w rytach wschodnich – cz. III (2023)
 14. Kovačević D.: Kolory liturgiczne w rytach wschodnich (2023)
 15. Kovačević D.: Rodzaje szat liturgicznych w rycie bizantyjskim (2023)
 16. Kovačević D.: Poradnik przed wizytą na wschodnim nabożeństwie (2023)

Publikacje dotyczące symboli liturgicznych

Czym są symbole liturgiczne? Po co one Kościołowi? Dlaczego są tak ważne? Poznajcie odpowiedzi na te pytania!

 1. Gładysz B.: Symbolika popiołu (2023 – na naszej stronie)
 2. Traczyk J.: Symbolika dymu kadzidła (2021)
 3. Traczyk J.: Symbolika światła (2021)

Publikacje dotyczące architektury kościelnej

Ile mamy rytów liturgicznych w Kościele? Po co właściwie one istnieją? Jaka jest ich charakterystyka? Na ten temat opublikowaliśmy poniższe artykuły.

 1. Biennek R.: Ołtarz (2022 – na naszej stronie)
 2. Fischer J. K.: Następstwa prawne i korzyści płynące dla wiernych z konsekracji kościoła (2022 – przekład dzieła)
 3. Kołodziej M.: Kościół miejscem celebrowania wiary (2021)
 4. Makowski D.: Koncert w kościele (2022)
 5. Makowski D.: ,,Mój dom będzie domem modlitwy” (Łk 11, 17) – Świątynna strefa ,,sacrum” a ludzkie ,,profanum” (2021)
 6. Symeon z Tesaloniki: Mistyczne ujęcie świątyni (2023 – przekład dzieła)
Przetłumacz stronę