Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI O LITURGII ŚWIĘTEJ

Konstytucja o Liturgii Świętej to dukument o głębokim i dalekosiężnym znaczeniu. Wielu katolików prawdopodobnie nie stało się jeszcze dostatecznie świadomymi jej doniosłością.

Heinrich Rennings

KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 1-13

Autor: o. Cypriano Vagaggini OSB
Tłumacz: Antoni Śledziewski
Źródło: General Norms for the Reform and Fostering of the Liturgy”. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 62-78.

Link do tłumaczenia

KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 14-20

Autor: Antonius Haenggi
Tłumacz: Nikodem Roch Wieczorek
Źródło: “The Liturgical Education of Clergy“. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 62-78.

Link do tłumaczenia

KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 41-46

Autor: Jairus Mejia
Tłumacz: Jan Ogonowski
Źródło: “The promotion of Liturgical Life in diocese and parish”. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 123-125.

Link do tłumaczenia

KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 64-70

Autor: bp Ignatius Onatibia
Tłumacz: Nikodem Roch Wieczorek
Źródło: “The Sacraments of Christian initation”. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 165-173.

Link do tłumaczenia

KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 71-72

Autor: bp Ignatius Onatibia
Tłumacz: Nikodem Roch Wieczorek
Źródło: “The Sacraments of Christian initation”. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 173-175.

Link do tłumaczenia

KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 73-75

Autor: o. Angar Dirks OP
Tłumacz: Jan Ogonowski
Źródło: “The anointhing of the sick”. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 178-181.

Link do tłumaczenia

KOMENTARZ DO ARTYKUŁU 76

Autor: Peter Borelli
Tłumacz: Zbigniew Furga
Źródło: “Sacred Orders”. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 181-184.

Link do tłumaczenia

KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 77-78

Autor: o. Charles Braga CM
Tłumacz: Zbigniew Furga
Źródło: “Matrimony”. In: The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy, ed. A. Bugnini, C. Braga. New York: 1965, s. 185-187.

Link do tłumaczenia

Przetłumacz stronę