Poznaj ryty liturgiczne Kościoła

NIE PRZESZKADZA,
ABY W KOŚCIELE KATOLICKIM ISTNIAŁY I BYŁY OBECNE RÓŻNE OBRZĄDKI

DZIĘKI NIM KOściół zyskuje na pięknie i na wzór córki Najwyższego Króla zdaje się przyodziewać 
w różnobarwne szaty.

PAPIEŻ JAN XXIII

RYT Z SARUM

Ryt z Sarum to jest to bardzo ciekawa litrugia, będąca przyczyną “przebudzenia liturgicznego” w XIX w. Jej charakterystyką jest “gotycki charakter” obrzędowy. Stanowi on też wspólne dziedziectwo Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Anglikańskiego. Obecnie celebruje się go na Wyspach Bryjskich.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT MOZARABSKI

Jeśli szukalibyśmy jakiejś bardzo mocno chrystocentrycznej liturgii, to natrafilibyśmy właśnie na ryt mozarabski. Jest to liturgia zachodnia mająca wiele wspólnego z liturgiami wschodnimi, przez to, że pochodzi z rodziny rytów gallikańskich. Obecnie celebruje się ją w miejscowości Toledo w Hiszpanii.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT GALLIKAŃSKI

Wśród obrządków liturgicznych znajdują się także rodziny rytów, a więc grupy kilku liturgii z cechami wspólnymi, wywodzące się ze wspólnego trzonu. Dla wielu obrządków taką podstawą był ryt gallikański.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT KARTUSKI

Cenne dziedzictwo liturgiczne jest także ukryte w murach zakonnych. Ryt kartuski jest tego znakomitym przykładem. Liturgię tego zakonu cechuje bowiem przede wszystkim brak przyklęknięć. Celebracje według tego rytu są nadal sprawowane w niektórych kartuskich klasztorach świata.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT FRANCISZKAŃSKI

Liturgiści sprzeczają się, czy tę formę liturgii można nazwać “rytem”, czy raczej nie lepiej: “formą rytu rzymskiego”. Wynika to z tego, że powyższa celebracja nie różni się zbyt bardzo od odnowionej formy liturgii rzymskiej. Jej osobliwością są poszczególne prefacje, sekwencje oraz formularze świętych zakonu.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT DOMINIKAŃSKI

Obecna liturgia dominikańska jest pewną odmianą odnowionej liturgii rzymskiej. Cechują ją głównie formularze mszalne ku czci świętych zakonnych oraz odmienne gesty kapłana (zwłaszcza w I Modlitwie Eucharystycznej).

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT AMBROZJAŃSKI

Mediolan ma możliwość szczycenia się tym, iż w jego mieście sprawowana jest liturgia św. Ambrożego, zwana ambrozjańską tudzież mediolańską. Jest to liturgia, którą wyróżniają dwie formy: antyczna i odnowiona. Stanowi ona cenne dziedzictwo liturgiczne Kościoła zachodniego, zwłaszcza że była celebrowana przez wielu papieży.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT LYOŃSKI

Chociaż w pewnym czasie Kościół wystrzegał się bardzo gallikanizmów, czego w sposób szczególny doświadczyła Francja, to jednak nie wyrzekł się jednego ze swoich rytów.
Liturgia ta posiada w sobie wiele antycznych obrzędów, które nie są obecne w innych rytach. Jest ona praktykowana obecnie we Francji w archidiecezji Lyonu.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYTY WSCHODNIE

Kościół wschodni także posiada swoje własne ryty liturgiczne. Są one bardziej lub mniej zbliżone do liturgii zachodnich. Liturgie te stanowią cenne dziedzictwo Kościoła, który je zachowywał i pielęgnuje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT BERNARDYŃSKI

Zakon bernardyński posiadał także swój własny liturgiczny sposób wyrażania wiary. Choć obecnie liturgii tej się już nie odprawia, dawniej była ona użytkowana przez zakonników z tego zgromadzenia. Cechowały ją m.in. liczne sekwencje oraz rozbudowane przepisy dot. kazań mszalnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT KARMELITAŃSKI

Karmel kojarzy się z Matką Bożą, a zakon karmelitański – ze szkaplerzami. Jednak zgromadzenie to może też poszczycić się własną formą liturgiczną, która dzisiaj jest sporadycznie sprawowana w kilku miejscach świata. Cechuje ją dość głębokie i częste akcentowanie tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

RYT NORBERTAŃSKI

Premostrateńsi, inaczej norbertanie, posiadają swój własny ryt liturgiczny. Był on pewną odmianą starej liturgii rzymskiej. Główną cechą tego rytu było wskazywanie w sposób szczególny na tajemnicę paschy Zbawiciela.

Chcesz wiedzieć więcej? Kilknij w nagłówek tego kafelka!

Przetłumacz stronę