Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza IV Niedzieli Wielkiego Postu

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza IV Niedzieli Wielkiego Postu

W niedzielę Laetare dominuje w liturgii kolor różowy, który powstaje w wyniku połączenia koloru fioletowego z białym. Na półmetku Wielkiego Postu, czyli w połowie drogi do świętowania Paschy, łączymy w szatach liturgicznych charakter pokutny i radosny. IV Niedziela Wielkiego Postu uświadamia, że nawet w kryzysie „połowy drogi”, gdzie możemy odczuwać rozczarowanie i zniechęcenie do pracy nad sobą, nie warto tracić nadziei na pewne zwycięstwo. Chociaż ciemności próbują zagłuszyć tę prawdę, my mamy tę pewność, że Jezus i tak zwyciężył grzech i śmierć.

Do miłosiernego Boga, który dawał mannę swemu ludowi na pustyni, zanieśmy nasze wspólne prośby.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby ukazywał światu prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za spowiedników, aby pomagali swym penitentom odnowić jedność z Panem Bogiem. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za wszystkich ludzi, którym powierzona została jakakolwiek władza nad innym człowiekiem, aby nigdy nie wykorzystywali jej do niszczenia, a zawsze do budowania. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się o dar pokój na świecie, a szczególnie w Ukrainie, aby wszystkie wojny zostały zakończone. Ciebie prosimy… 
  5. Módlmy się za zmarłych, aby weszli do wiecznej radości ze świętymi w niebie. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy radowali się z okazywanego nam Bożego miłosierdzia i byli świadkami nadziei. Ciebie prosimy…

Wszechmogący, wieczny Boże, który dzieci swych nie odrzucasz nawet, gdy one odwrócą się od Ciebie, † wysłuchaj nasze prośby * i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przetłumacz stronę