O nas

O NAS

REDAKCJA PROJEKTU

DAWID MAKOWSKI

Koordynator projektu

Student teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Uczył się w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii. W 2020 r. założył serwis “Z pasji do liturgii”. W latach 2021-2023 był ceremoniarzem konkatedralnym w Zielonej Górze. Założył Zielonogórską Szkołę Liturgiczną. Jest autorem wielu publikacji elektronicznych oraz książkowych (w tym artykułów naukowych). Publikował na łamach: “Christianitas”, “Misyjne.pl” oraz “Liturgia.pl”. Interesuje się teologią dogmatyczną, liturgiką oraz historią Kościoła.

Ks. Marek Płoński

Członek redakcji

 Prezbiter którego największymi zainteresowaniami są filozofia oraz ewangelizacja z użyciem zdobyczy współczesnej technologii. W pewnych kręgach znany jest także z tworzenia memów – czasami zabawnych, a czasami pouczających. Kiedyś prowadził mały projekt liturgiczny, ale zaprosiliśmy go do współpracy, by zapewniał naszej redakcji przede wszystkim duchową opiekę, a czasami także służył dobrą radą i pomagał w zakresie rozważań, grafik, niektórych ciekawostek itp.

Ks. Marcin Kołodziej

Autor tekstów

Prezbiter Archidiecezji Wrocławskiej oraz doktor teologii i prawa kanonicznego. Odbywał staże naukowe w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie URBANIANA i Papieskim Uniwersytecie GREGORIANA oraz w Cassino na Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Naukowo związany z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Ośrodkiem Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce PAU w Krakowie. Specjalizuje się w prawie sakramentalnym (liturgicznym). Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Członek redakcji czasopisma “Liturgia Sacra”. Obecnie posługuje jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym.

Ks. Przemysław Janicki

Autor podcastów

 Magister teologii po ukończeniu Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz licencjusz teologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Wyświęcony w 2007 r. przez śp. bp. Adama Dyczkowskiego w katedrze gorzowskiej. Od 2016 jest członkiem powołanej wówczas Komisji do spraw powołań Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Pełni funkcję dekanalnego duszpasterza młodzieży. Interesuje się teologią biblijną. 

Ks. Paweł Ciborowski-Kozłowski

Autor podcastów

Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w zawodzie technik budownictwa. W 2019 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu uzyskując stopień magistra teologii. Pracę magisterską i zainteresowania kierował w stronę historii Kościoła. Później ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu. Dnia 28 maja 2022 r. w katedrze gorzowskiej z rąk bp. Tadeusza Lityńskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Interesuje się historią liturgii oraz jej teologią. 

Dariusz Jaskólski

Współkoordynator

Teolog, który obronił pracę magisterską pt. “Posługa liturgiczna diakona w świetle dokumentów posoborowych”. Studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest mężem oraz ojcem. Pasjonuje się liturgią, muzyką i sportem. Obecnie pracuje jako Brand Manager w jednej z firm telekomunikacyjnych. W projekcie zajmuje się m.in. ciekawostkami liturgicznymi, niestandardowymi pomysłami, obsługą mediów społeczenościowych oraz koordynacją zespołu muzycznego.

Dominika Kovačević

arabistka i teolożka

Arabistka i teolożka prawosławna polsko-serbskiego pochodzenia. Absolwentka prawosławnego Instytutu Teologicznego św. Jana Damasceńskiego Uniwersytetu Balamand w Libanie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w liturgice, hymnografii i terminologii teologicznej, zwłaszcza w języku arabskim. Ryt bizantyjski jest jej rodzimym. Czasem pełni funkcje lektorskie na nabożeństwach. W projekcie “Z pasji do liturgii” zajmuje się treściami dotyczącymi rytów wschodnich. Pisze artykuły oraz przygotowuje grafiki w postaci wschodnich ciekawostek liturgicznych oraz hymnów na różne okazje z przykładowymi nagraniami. Prowadzi też dwa własne projekty: wschodnio-liturgiczny “Po co jeść, skoro można pościć” oraz “Allah w Cerkwi – o arabskim chrześcijaństwie prawosławnym”.

Przetłumacz stronę