Tag: Architektura

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ołtarz

“Możesz znaleźć — piszę starożytny historyk Plutarch — miasta bez murów, bez domów, bez gimnazjów, bez praw, bez używania pieniędzy, bez nauki, lecz nikt nigdy nie widział narodu bez Boga, bez modlitw, bez przysięg, bez obrzędów, bez ofiary”.Powyższą prawdę zgodnie potwierdzają nowsze badania. Jak to wytłumaczyć? Skąd to, że wszystkie ludy, nawet szczepy, stojące na bardzo niskim stopniu cywilizacji, wierzą w Boga, „którego żaden człowiek nigdy nie widział” (J 4, 12) i składają mu ofiary? Każdy człowiek…
Dowiedz się więcej

Spotkać się przy jednym ołtarzu

Szczególnym miejscem w przestrzeni każdego kościoła i kaplicy jest ołtarz, na którym uobecnia się, czyli aktualizuje ofiara krzyża (OWMR 296). Powinien być on ustawiony w taki sposób, aby rzeczywiście stanowił ośrodek, ku któremu spontanicznie zwracać się będzie uwaga całego zgromadzenia wiernych (OWMR 299). Gdy kapłan na początku liturgii przybędzie do prezbiterium, to następuje dosyć krótki, ale jakże wymowny obrzęd pozdrowienia ołtarza. W tradycji Kościołów Wschodnich jest on znacznie rozubudowany, a przez to bardziej…
Dowiedz się więcej

Czy człowiek współczesny potrafi dostrzec liturgię o charakterze kosmicznej celebracji skoncentrowanej na Bogu?

W pierwszym tekście tejże serii, który traktował o znaczeniu liturgii w życiu Kościoła, poruszono tematykę dwóch podmiotów, które zdają się być przeciwstawne. Chodzi rzecz jasna o człowieka i liturgię. Wówczas autor koncentrował się na zależności człowiek-liturgia, która jednak nie została pogłębiona. Właśnie dlatego w poniższej publikacji zostanie ten temat rozwinięty. Artykuł ten został oparty o poprzednie publikacje tej serii, dlatego też aby lepiej zrozumieć stosowaną terminologię oraz tok…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę