Tag: Biskup

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Kardynał Frings i prof. Ratzinger na temat liturgii w 1961 r. – Rozważania o liturgii

Po tym, jak w dn. 25 stycznia 1959 r. papież Jan XXIII zapowiedział zwołanie Soboru Watykańskiego II, w Genui zorganizowano cykl wykładów, mających doń przygotować. Podzielał to arcybiskup Köln, kardynał Josef Frings, który w dn. 20 listopada 1961 r. wygłosił wykład pt. “Das Konzil und die moderne Gedankenwelt” [tłum. pol.: “Sobór i myśl nowoczesności”], który cieszył się uznaniem. Jako że nie był on w stanie uporać się z tym tematem, poprosił o pomoc wówczas…
Dowiedz się więcej

Zabezpieczone: Responsa ad dubia – Kwestia krzyża biskupiego

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Obrzęd uroczystego powitania biskupa u drzwi kościoła – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących uroczystego powitania biskupa u drzwi kościoła, przedstawiamy Wam schemat obrzędu. Można go znaleźć w tym pliku: OBRZED-UROCZYSTEGO-POWITANIA-BISKUPA.pdf.Opr. Dawid Makowski

Msza św., której biskup przewodniczy, lecz nie celebruje

Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów w trzecim rozdziale pierwszej części traktuje o liturgii Mszy św., której przewodniczy biskup, lecz jej nie celebruje. Taka liturgia wygląda nieco inaczej, niż liturgia pontyfikalna czy ceremonia Mszy św. sprawowana przez prezbitera, dlatego warto na podstawie wyżej wymienionego dokumentu przedstawić najważniejsze cechy charakterystyczne takiego rytu Mszy św.Już na samym początku należy zaznaczyć, że celebransem takiej Mszy św. jest prezbiter. To on dokonuje bowiem konsekracji i jest…
Dowiedz się więcej

Między Tybrem a Sekwaną – Ryt lyoński

Kontynuując naszą serię poświęconą rytom lokalnym Kościoła zachodniego, dzisiejszy wpis będzie poświęcony obrządkowi praktykowanemu po dziś dzień w jego rodzimej archidiecezji. Jest to również jedna z niewielu liturgii, które ostały się we Francji po rugowaniu gallikanizmów. Mowa tu oczywiście o rycie lyońskim, o którym traktuje poniższa publikacja.HistoriaLyon (łac. Lugdunum) jest jedną z najstarszych diecezji we Francji, której początki sięgają połowy II wieku. Jej późniejszy prestiż wynika z osoby drugiego biskupa,…
Dowiedz się więcej

Dyptychy i wspomnienie biskupa miejsca w rycie bizantyjskim

Każde nabożeństwo, a zwłaszcza Boska Liturgia, sprawowana jest z błogosławieństwa lokalnego biskupa i w łączności z nim. Wynika to z nauczania apostolskiego (listów św. Pawła) i uczniów apostolskich, zwłaszcza św. Ignacego Antiocheńskiego. W swoich listach wielokrotnie mówił o roli biskupa w kontekście liturgiki i jedności Kościoła:Uważajcie więc, aby mieć tylko jedną Eucharystię. Albowiem jest jedno Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, i jeden Kielich jedności z Jego Krwią; jeden ołtarz; i tak jest jeden biskup,…
Dowiedz się więcej

Czynności lektora, akolity i diakona w liturgii Mszy św. Zwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

Dzisiejsze prawodawstwo liturgiczne uwzględnia szczególną rolę lektora, akolity i diakona w celebracji Mszy świętej. Warto sobie zobrazować ich funkcje na przykładzie kilku wariantów Mszy świętej: (1.) liturgii sprawowanej przez biskupa w sposób uroczysty, (2.) liturgii sprawowanej przez prezbitera w sposób uroczysty, (3.) liturgii sprawowanej przez prezbitera bez diakona, lektora i akolity oraz (4.) liturgii sprawowanej z tylko jednym usługującym. Liturgia sprawowana przez biskupa w sposób uroczysty Wzorcową formą liturgii Mszy…
Dowiedz się więcej

Introit – Początek liturgii

Pierwszą część liturgii mszalnej stanowi pieśń na wejście – Introit. Jest to moment, w którym kapłan z usługującymi podąża do ołtarza, a wierni wykonują pieśń wprowadzającą ich w liturgię danego dnia.WprowadzeniePierwsze liturgie chrześcijańskie sprawowane w I czy II wieku, rozpoczynały się od odczytywania Pisma. Daje o tym świadectwo Justyn, w słowach:,,W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma…
Dowiedz się więcej

O sprawcy Mszy św. (Cz. I, rozdz. I)

CZĘŚĆ PIERWSZACo jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowaniaRozdział pierwszy – O sprawcy Mszy św. Do pierwszego tytułu Kto ustanowił Mszę św. i kto jest jej sprawcą albo kapłanem? odpowiada się, iż jest nim Chrystus – Zbawiciel  i Wieczny Kapłan niebieski. Co się wywiodło szeroko w tłumaczeniach łacińskich ze wszelkiego Pisma św. i Doktorów świętych, a osobliwie w szóstym kazaniu z Listu do Żydów, którym tam św. Paweł…
Dowiedz się więcej

Obrzęd obmycia nóg – Mandatum

Witam wszystkich Serdecznie w Świętym Triduum. Dziś krótki tekst odnośnie Mandatum, czyli uroczystego obmycia nóg.Od czasów św. Augustyna mycie stóp na wzór Jezusa miało miejsce albo w Wielki Czwartek albo podczas oktawy Wielkanocy. Od połowy VII wieku coraz częściej spotyka się źródła potwierdzające praktykę w Wielki Czwartek (głównie z Hiszpanii). W Rzymie obrzęd początkowo odbywał się w rezydencji Papieża oraz innych duchownych. Dopiero koło X wieku (Pontyfikał z Poitiers i Rzymsko-Germański…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę