Tag: Brewiarz

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Objaśnienie antyfony: “Radujmy się wszyscy…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”.   Objaśnienie: Powyższa antyfona jest antyfoną introitu Mszy w nocy Narodzenia Pańskiego[1]. Drugie jej zdanie występuje także w responsorium Godziny Czytań Uroczystości Narodzenia Pańskiego w odnowionej Liturgii Godzin[2]. Można w niej wyróżnić trzy części. Pierwsza z nich brzmi: Radujmy się wszyscy w Panu. Odnosi się…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Wdzięk się rozlał…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Wdzięk się rozlał na Twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił Tobie na wieki”. Objaśnienie:Powyższa antyfona jest trzecią antyfoną Godziny Czytań odnowionej Liturgii Godzin[1]. Werset ten został wzięty z Psalmu, w którym jest napisane: „Wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki” (Ps 45, 3). Na czyich wargach rozlał się ów wdzięk i komu Bóg pobłogosławił na wieki? Chodzi tutaj o Chrystusa[2]. To właśnie na Jego wargach rozlał się wdzięk, ponieważ…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Pan rzekł do mnie…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Pan rzekł do mnie: Tyś jest moim Synem, Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie”. Objaśnienie:Powyższa antyfona jest introitem Mszy w Nocy Narodzenia Pańskiego oraz antyfoną pierwszego psalmu Godziny Czytań w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Pochodzi ona z Psalmu, gdzie jest napisane: „Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: <<Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem>>” (Ps 2, 7). Słowa te odnoszą się do tajemnicy przedwiecznego zrodzenia Syna przez Ojca[2]. Bruno z Würzburga…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Kiedy wzejdzie słońce…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Kiedy wzejdzie słońce na niebie, ujrzycie Króla królów, który wychodzi od Ojca, jak oblubieniec ze swojej komnaty”.Objaśnienie:Powyższa antyfona pochodzi z I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego odnowionej Liturgii Godzin i jest antyfoną hymnu Maryi[1]. Antyfona wskazuje na to, że wzejdzie słońce na niebie, co łączy się ściśle z jedną z tzw. Wielkich Antyfon, gdy wzywa się: „O, Wschodzie!”. Wschód odnosi się do Chrystusa, prawdziwej światłości (por. J 1, 9). Renier z Saint…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Słowo Przedwieczne…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Słowo Przedwieczne, zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem, dzisiaj uniżyło samo siebie, dla nas się stając człowiekiem śmiertelnym”. Objaśnienie: Powyższa antyfona pochodzi z I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego, sprawowanych według odnowionej Liturgii Godzin[1]. Odnosi się ona sensu stricto do fragmentu Listu do Filipian (por. Flp 2, 6-11). Święty Paweł pisze bowiem, że Chrystus odwiecznie istniał w postaci Bożej (por. Flp 2, 6). Nigdy…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Pan zsyła…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Pan zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo”.Objaśnienie:Powyższa antyfona występuje w Liturgii Godzin jako druga antyfona I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego[1]. Pochodzi ona z Psalmu 147, gdzie zostało napisane: „Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo” (Ps 147, 15). Bruno z Würzburga (+1045) w swoim Objaśnieniu Psalmów wskazuje na to, że posłanie przez Boga na świat Jego poleceń, dotyczy przepowiadania[2]. Jednym…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Król pokoju został wywyższony…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Król pokoju został wywyższony, a cała ziemia pragnie Jego oblicza”. Objaśnienie: Powyższa antyfona występuje w Brewiarzu Rzymskim z 1960 r. jako pierwsza antyfona I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego, a także jako pierwsza antyfona I Nieszporów tejże Uroczystości w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Wskazuje ona na Króla Pokoju, a więc na Chrystusa, bo mówi Izajasz: „Syn został nam dany […]. Nazwano Go imieniem: […] Książę Pokoju” (Iz 9, 5). Hajmon z Halberstadt…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Chrystus nam się narodził…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo” Objaśnienie: Antyfona Wezwania Uroczystości Narodzenia Pańskiego, wskazuje na Narodziny Wcielonego Słowa[1].Całe dzieło odkupienia dokonało się poprzez wyrzeknięcie Słowa przez Stworzyciela[2]. Augustyn z Hippony (+430) powie tu o przemówieniu Boga przez zrodzone w bezkresie Słowo, wskazując jednocześnie na odwieczność i współwieczność Syna z Ojcem[3]. To właśnie dzięki Chrystusowi wszystko się stało, przez co Apostoł mógł powiedzieć: „On jest przede wszystkim i wszystko…
Dowiedz się więcej

Renier z Saint Laurent (+1188) o Wielkich Antyfonach

Wśród dorobku piśmienniczego Reniera z Saint Laurent (+1188), dwunastowiecznego benedyktyna z opactwa Saint Laurent w Liege, znajduje się także wyjaśnienie tzw. “Wielkich Antyfon Adwentowych”, czyli zbioru kilkunastu (liczba ta różniła się na przestrzeni wieków) antyfon, śpiewanych od 17 do 24 grudnia w nieszporach przed i po hymni Maryi. Poniższy wpis, będący parafrazą dzieła tegoż mnicha, ma za celu ukazanie myśli teologicznej tego uczonego, objawionej w komentarzu do tychże antyfon liturgicznych.1.…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Objawi się chwała Pańska…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Objawi się chwała Pańska i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga”.   Objaśnienie: Powyższa antyfona, umiejscowiona w liturgii Mszy wigilijnej Uroczystości Narodzenia Pańskiego jako antyfona komunijna, bardzo mocno wiąże się z introitem tej celebracji. Na wzór introitu, stanowi ona parafrazę słów Pisma Świętego, konkretnie: Księgi Izajasza, który napisał: „Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę